Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andreas Lennkvist Manriquez (fotograf null)

Andreas Lennkvist Manriquez

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på Vänsterpartiet om du vill ha ett starkare och tryggare Sverige.

Presentera dig själv

Kommunpolitiker i Österåker som vill se ett mer hållbart Sverige såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Ett Sverige som är bra för alla, inte bara ett fåtal.

Vad har du för yrke?

Student

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Andreas Lennkvist Manriquez

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Extra viktig Skattepengar som är avsedda till skolan ska gå till att säkerställa att alla barn får den kunskap och utbildning som de har rätt till, inte försvinna i privata vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Kärnkraft är väldigt dyrt och det tar mycket lång tid innan nya reaktorer kan vara i drift. Vi bör istället investera i förnybart och lagring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Polisen ska visitera människor vid brottsmisstanke inte för att de rör sig eller bor i ett visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: RUT bör fasas ut. Det är inte rimligt att skattebetalarna subventionerar privat städhjälp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det svenska biståndet är oerhört viktigt för fattigdomsbekämpningen, klimatomställningen och det globala demokratiarbetet. Ett minskat bistånd bidrar till en mer orolig värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: På sikt bör Sverige övergå till ett mer demokratiskt statsskick med en folkvald statschef.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Beskattningen på drivmedel är ett viktigt styrmedel för att föra samhället bort från det fossila men det är viktigt att klimatomställningen inte sker genom plötsliga prischocker utan att den är ekonomisk rättvis.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Vi behöver ett nytt system för fastighetsbeskattning. Dagens fastighetsavgift är orättvis. Det är inte rimligt att en villa i Danderyd med ett högre taxeringsvärde beskattas lika hårt som ett radhus i Köping.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Kulturen ska vara lättillgänglig och därför är det viktigt att vi har offentligt finansierade musikskolor, bibliotek och museer som flertalet kan ta del av oavsett ekonomiska förutsättningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: En utbyggnad av vindkraften är det snabbaste sättet att bygga ut Sveriges elproduktion och ställa om energiproduktionen till mer förnybar. Det är dock av stor vikt att vindkraften också förenas med lokal nytta och att de som berörs får ekonomisk kompensation.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Ett tiggeriförbud löser inte problemet och är enligt Europadomstolen inte heller förenligt med Europakonventionen. Sverige bör istället öka pressen på de EU-medlemsländer som inte tar ansvar för sina utsatta medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan de två kategorierna man och kvinna passar inte för alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Pappamånaderna är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna i modern tid, att avskaffa de vore ett stort bakslag. Föräldrarförsäkringen bör istället individualiseras och delas lika mellan föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Privata nätläkare kostar regionerna miljontals kronor. Det är pengar som i slutändan tas från vårdpengen till din egen hälsocentral. Detta försvagar i sin tur den fysiska vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan planera sin framtid och ökar incitamenten att lära sig svenska och komma in i det svenska samhället. När människor istället bara får tillfälliga uppehållstillstånd så försvårar det integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Alliansfriheten har tjänat oss väl och hållit oss utanför konflikter. Att samarbeta med andra länder är viktigt, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik och inte binda upp oss i någon militärallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: A-kassan har länge urholkats och måste stärkas. Ett första steg bör vara att permanenta den tillfälliga höjningen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Strandskyddet är en viktig del i den svenska allemansrätten. Att avskaffa den försämrar tillgången till vår natur och försvagar skyddet av densamma.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det svenska försvaret måste rustas upp. Det går inte att utesluta att en del av finansieringen kan komma att utgöras av en skattehöjning för de mest välbeställda.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det är viktigt att vi har en oberoende och självständig public service som garanterar att allmänheten har tillgång till nyheter, information och underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det beslut som ligger på EU nivå är att slutdatumet för nyförsäljning ska vara år 2035. De flesta bilmärken planerar däremot att enbart sälja elbilar redan år 2030. Sverige bör däremot ha en en högre ambitionsnivå än så. Detta förutsätter dock att vi också investerar i laddinfrastrukturen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg i tidigare ålder leder till bättre skolresultat eller ökar studiemotivationen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det ska gå att bo i hela landet. Det kommunala utjämningssystemet behöver därför justeras och utjämningen förstärkas. Staten behöver även gå in med mer riktade bidrag till gles- och landsbygdskommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Inte sällan innebär sexköp ett utnyttjande av en person som befinner sig i en skör position. Minimistraffet bör därför ändras från böter till fängelse. Detta för att säkerställa att straffet motsvarar brottets allvar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Extra viktig Marknadshyror skulle innebära kraftigt höjda hyror. I större städer som Stockholm och Göteborg där bostadsbristen är som värst skulle hyrorna öka med i genomsnitt 50%. Det innebär att många inte skulle ha råd att bo kvar samtidigt som statens kostnader för bostadsbidrag skulle öka.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Vi behöver bygga ny järnväg eftersom det i dag är brist på kapacitet. När vi gör det bör vi också använda den senaste tekniken. Höghastighetsbanorna är även nödvändigt för klimatomställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Staten behöver ett ökat grepp över sjukvården för att garanterna en likvärdig vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: När människor går till jobbet trots att de är sjuka på grund av att de inte har råd att stanna hemma så skapar det stora kostnader för den enskilde och samhället i stort. Detta visades inte minst under pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Vi behöver mer trygghet på arbetsmarknaden, inte mindre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Regeringens beslut att säga ja till järnmalmsgruvan i Gállok visar att riksintressen så som rennäringen och miljön måste prioriteras högre.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Det pågår ett krig i Europa, vi ska självklart ta emot de som flyr den ryska aggressionen i Ukraina. Det är oerhört viktigt att vi värnar asylrätten. Alla människor har rätt att få sin sak prövad.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Förutsättning­arna för att tillämpa dagens lagstiftning måste bli bättre och polisen måste få rätt resurser för att fullgöra sin uppgift. Ett av fundamenten i en rättsstat är däremot att medborgarna åtnjuter ett effektivt skydd mot statens maktutövning. Varje inskränkning av den personliga integriteten tenderar att bereda väg för ännu fler och mer ingripande skärpningar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Vi behöver en röd skatteväxling där skattetrycket ökar för de allra rikaste men minskar för låg-och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Lennkvist Manriquez: Vi behöver en ny skogspolitik som garanterar att vi når miljökvalitetsmålet och som följer EU:s naturvårdsdirektiv. Vi behöver därför stoppa avverkningarna av skogar med höga naturvärden, skydda den fjällnära skogen och minska kalhyggen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andreas Lennkvist Manriquezs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning