Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Khalouta Simba (fotograf )

Khalouta Simba

Varför ska väljarna rösta på dig?

väljarna ska rösta på mig för att bygga ett bättre samhälle för framtiden bestående av nya kreativa, innovativa idéer och tankar. jag vill genomföra en revolution för framtidens bästa.

Presentera dig själv

jag skulle nog säga att jag är en väldigt positiv människa, jag är en person som tar in från andra människors åsikter och tankar samt delar av min åsikter och känslor.

Vad har du för yrke?

Logistik Operatör

I vilket land är du född?

D.R.Congo

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Patrice E Lumumba, Olof Palme, N Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyrt

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Khalouta Simba

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba:

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Istället för att bygga ut kärnkraft vill vi i vänsterpartiet satsa på framtiden genom en massiv utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Det är slöseri med skattemedel, pengarna skulle kunna användas på ett bättre sätt till exempel inom sjukvården och skolan.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Kungahuset är fullt kapabla att "känna"egna pengar genom olika investeringar och/eller försäljning av egendom som kungahuset besitter. Pengarna som går till kungahuset skulle kunna göra större nytta på andra områden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila, men på grund av den extrema prisläget som uppstått kan det vara bra att sänka skatten på kort sikt för att mildra effekten för folket.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Hus med lite högre taxeringsvärden ska taxeras lite mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Vänsterpartiet har inget emot att fler privata aktörer stöttar kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Vi vill underlätta för ny vindkraft utan att minska kraven på rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Det är omöjligt att kriminalisera fattigdom. I stället så behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i världen samt åtgärder för att ge värdighet åt människor i en svår och ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Dåligt för jämställdhet, dåligt för kvinnornas hälsa och pensioner samt dåligt för barnens uppväxt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Pengarna behövs till människor med stort behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Permanenta upphållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs för att man ska börja bygga sitt liv och är bättre för integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: ogenomtänkt, lika ila som när vi skulle med i Emu.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Vi vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet, men på vissa platser skulle man lättare kunna ge dispens för att kunna bygga i viss utsträckning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det när viktigt för demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Viktigt för att styra bort från det fossila. Begagnade bilar ska ej påverkas samt en massiv utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Stress hos unga, sämre hälsa samt tidigt utslagning, blir betungande får staten i längden.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Behöver ses över så att vi får en rättvist fördelning mellan fattiga och rika kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Vi behöver bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Samt så blir det avgörande för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Men staten behöver/bör ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Khalouta Simba: Det ska vara höga miljökrav och krav på gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Khalouta Simba: EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagande av människor på flykt samt se till att pröva skyddsbehov på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Khalouta Simba: Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten. n

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Khalouta Simba: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Khalouta Simba har hoppat över denna fråga