Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Morgan Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker att det gott räcker att man plockar vänsterpartiets valsedel och inte kryssar någon.

Presentera dig själv

Jag bor i södra innerstaden i Malmö. Jag är fackligt aktiv i Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Mitt politiska engagemang har främst lagts ner i lokalföreningen

Vad har du för yrke?

Byggnadssnickare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas naturligtvis att Vänsterpartiet får så många röster som möjligt. Efter valet är det tid att diskutera vilket styre som kan bli aktuellt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Morgan Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Skolan är till för barnen och samhällets bästa och ska inte styras av privata vinstintressen

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Kärnkraften är väldigt dyr och tar lång tid att bygga. Vi behöver få förnybar kraft på plats snarast. Den rimliga vägen att gå är bygga ut havsbaserad vindkraft i södra Sverige att låta de kärnkraftverk som nu är i drift fortsätta sin livstid samt bygga ut överföringskapaciteten från norra Sverige.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Vad är det för samhälle vi bygger om staten ska kunna visitera medborgare utan konkret brottsmisstanke?

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Skattepengar ska inte gå till att främst subventionera tjänster för en liten bortklemade grupp i samhället. Skattepengarna behöver styras till rimligare saker tex att anställa fler inom vården. Det är trots allt mina och dina skattepengar som vi genom tvång avstår ifrån och då är det orimligt att de inte går till gemensamma nyttigheter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Det är självklart att Sverige ska dra sitt strå till stacken för att lindra svälten i världen, att barn ska kunna få gå i skolan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Känns ju en aning torftigt att Sveriges statschef besätts genom arv. En bra början är att minska anslaget till kungahuset. De gör betydligt bättre nytta inom skola, vård och omsorg.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Vi behöver styra bort från det fossila till mer förnybara drivmedel. Men en tillfälligt sänkning är motiverad när vi får så skenade priser som vi har sett på sistone främst beroende av kriget i Ukraina. Syftet är ju trots allt att styra mot förnybara drivmedel inte att stänga ner Sverige.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Det är orimligt att villor på flera hundra miljoner betalar lika mycket i fastighetsavgift (skatt) som ett hus i miljonklassen. Därför behöver vi en fastighetsavgift (skatt) som är progressiv dvs den som har en villa för flera hundra miljoner betalar mer än den som har en miljonvilla.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Det är inget fel med privata finansiärer inom kulturen men det kan inte ersätta de offentliga satsningarna som möjliggör att det finns kultur över hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Vi måste underlätta för byggandet av ny vindkraft inte minst i södra Sverige och till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Det går ju inte att kriminalisera fattigdom. Vi behöver åtgärder på plats för att minska fattigdomen i Europa samt få fram akuta åtgärder för människor i nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Det är helt oacceptabelt att att stora resurs som behövs i vården styrs till nätläkare där de behandlar snuva och andra mindre åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: För att kunna planera sitt liv och blir en integrerad del av det samhälle man bor i behöver man trygghet och framtidstro. Permanenta uppehållstillstånd är en avgörande kugge för trygghet och framtidstro

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Sverige behöver ett starkt eget försvar där vi inte är beroende av andra och binder upp oss i en kärnvapenallians och stormaktsintressen. Risken som vi nu löper är att vi får ett försvar som haltar där vi är starka på ett litet antal områden men inte har något totalförsvar. Vi blir helt enkelt beroende av andras välvilja.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig A-kassan är en försäkring som löntagarna själva betalar. Den behöver inte bara permanentas utan höjas. Möjligheten till nytt arbetsvillkor måste också förbättras. Ersättningen ska inte heller försämras bara för du är långtidsarbetslös. A-kassan är garanten för att lönerna inte försämras, med en bra A-kassa så tvingas inte de arbetslösa ut och konkurrera med längre löner som vapen om dit arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Hur skulle det annars gå till? Det finns ett pris för nationellt oberoende att betalar. Det är rimligt att det finansieras med höjd skatt tex genom att återinföra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Public service är bra och en nödvändig motvikt till intressestyrd media.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Finns ingenting som talar för att betyg i tidig ålder innebär att barn lär sig mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Vi behöver styra mer resurser till glesbygden så man kan bo och arbetar i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Marknadshyror skulle leda till kraftigt höjda hyror och minskat byggande

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Vi behöver naturligtvis ett modernt och snabbt transportsystem i Vårt avlånga land.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Man ska inte behöva ta sig till arbetet när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Morgan Svensson: Extra viktig Det kommer att leda till godtycke och tysta arbetsplatser där ingen vågar lyfta tex problem med arbetsmiljön. Sannolikt leder det även långsiktigt till längre löner och försämrade arbetsvillkor när man är rädd att bli uppsagd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Morgan Svensson: Om vi ska kunna bygga en stark välfärd och ha tex ett adekvat försvar så behöver de med höga inkomster betalar mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Morgan Svensson: Vi behöver skydda ca 30% av skogen i Sverige för att värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Morgan Svenssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning