Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Arph Wernström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är mån om att lyssna på mina medmänniskor, står upp för det jag tror på och vill arbeta för ett rättvist samhälle.

Presentera dig själv

Omvärldsintresserad, empatisk; en person som står upp för utsatta grupper och vill jobba för ett samhälle där alla kan få blomstra och må bra.

Vad har du för yrke?

Ej förvärvsarbetande; ett val jag själv gjort pga funktionsnedsatt barn.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett vänsterorienterat styre.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Arph Wernström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Eva Arph Wernström: Jag valde här mellan ”ganska dåligt” och ”ganska bra” eftersom jag inte har någon helt klar uppfattning i frågan. Helst hade jag velat svara ”vet inte” tills jag har bildat mig en åsikt, men det alternativet finns ju inte.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Eva Arph Wernström: Jag anser åtminstone att personer som är beroende av bil (t.ex i glesbygd) borde på något vis få skattereduktion.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Eva Arph Wernström: Här skulle jag egentligen också velat svara ”vet inte” eftersom jag inte har någon uttalad åsikt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Eva Arph Wernström: Absolut inte! Det ska vara upp till varje kommun hur man vill ställa sig till nya vindkraftetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Eva Arph Wernström: Att förbjuda tiggeri känns som att börja i fel ände. Vi bör istället arbeta för att inga människor ska behöva tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Eva Arph Wernström: Jag tycker att det är upp till var och en att avgöra vilket kön man identifierar sig som.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Eva Arph Wernström: Det här är jättesvårt att svara på. Naturligtvis måste vi prioritera miljön, men det förutsätter ju samtidigt att det finns alternativ som är tillgängliga för merparten, samt att det inte medför fördyrningar eller andra problem som slår hårt mot t.ex glesbygden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Eva Arph Wernström: Jag ser inte riktigt poängen med betyg från årskurs fyra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Eva Arph Wernström: Det är svårt att säga om det ska vara ”samma som idag” eller ”lite mer”, men de som är i behov av att söka asyl ska givetvis tas emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Arph Wernströms val:

  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning
  • Äldreomsorg

Så svarar Eva Arph Wernström: Alla områden är mer eller mindre viktiga. Vissa möjligen något viktigare än andra.