Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kajsa Lissel

Svar i valkompassen

:

Kajsa Lissel

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Kajsa Lissel: Extra viktig Skolan ska vara ett ställe för god utbildning för barn och unga. Där ska skattepengar användas till det och inte vinster för ägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Kajsa Lissel: Extra viktig kärnkraft är inte en hållbar energiresurs och det finns bättre hållbara alternativ. avfallet är en fråga som vi inte löst och lämnar efter oss till många generationer

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Kajsa Lissel: polisen ska visitera när det finns goda skäl för misstanke och inte baserat på var du råkar befinna dig

RUT-avdraget ska avskaffas

OBS
Kajsa Lissel har hoppat över denna fråga

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

OBS
Kajsa Lissel har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

OBS
Kajsa Lissel har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

OBS
Kajsa Lissel har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

OBS
Kajsa Lissel har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kajsa Lissels val:

  • Miljö och klimat