Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Joelsson (fotograf )

Mattias Joelsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en samhällsbyggare som försöker se helheten. Tillsammans skapar vi ett gott samhälle, därför är det viktigt att varje person och familj får styra sitt eget liv så mycket som möjligt, samtidigt som vi skapar ett starkt skyddsnät som stödjer när den egna förmågan inte räcker till.

Presentera dig själv

52 år, gift med Anna och har tre barn varav två flyttat hemifrån. Bor i villa på Hammarö. Sportintresserad, långfärdsskridskor på vintern och båt på sommaren.

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt styre med en M-KD regering på riksplan och ett borgerligt majoritetsstyre i kommunen

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mattias Joelsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Det är inte vinsterna som är skolans problem. Det finns mycket viktigare kvalitetsfel och systemfel att fokusera på.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Avgörande för att klara klimatmålet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Polisen måste få kontroll på de extra utsatta områden där gängen styr.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: RUT är en viktig reform för att skapa lagliga jobb i tjänstesektorn. Den har goda resultat

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Bistånd är en hjärtefråga för KD. Att bidra till fattiga länders utveckling är medmänskligt och hjälper oss alla i förlängningen. Sverige ska vara ett föredöme när det gäller internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Kungahuset gör ett bra jobb i att representera sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Avgörande för att hela Sverige ska kunna leva och för att vård jordbruk ska vara konkurrenskraftigt och att vår självförsörjningsgrad ska kunna öka.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Nej, fastighetsskatten ska INTE återinföras

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Både Privat och offentlig finansiering behövs för ett rikt kulturutbud

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Det kommunala självbestämmandet är en viktig princip. Det är bättre att ta fram ersättningsmodeller som gör det attraktivt att säga ja till vindkraft istället för att tvinga kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Att vara fattig och be om hjälp ska inte vara kriminellt i sig. Däremot ska kommuner via lokala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på platser där det skapar problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Det ska givetvis vara fritt att identifiera sig själv, men det betyder inte att ett tredje juridiskt kön är bra att införa.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Alla familjer är olika och måste få bestämma själva hur de vill ordna sitt liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Vi behöver en bredd av utförare. Men kryphålen behöver tätas och ersättningssystemen behöver ändras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Tyvärr är permanenta uppehållstillstånd en alldeles för stark ”pullfaktor” för invandring. Vi behöver likartade system inom EU för att få en jämn fördelning av asylsökande mellan länderna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Ensam är inte stark!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Vi bör återgå till de nivåer som gällde innan pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Om hela Sverige ska leva måste det bli lättare att bygga i sjönära lägen på landsbygden. Det finns otroliga mängder stränder som kan nyttjas utan att allmänhetens rätt till friluftsliv påverkas negativt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Effektivisera och omfördela. Det måste vara möjligt istället för att höja skatterna i ett land som redan har ett alldeles för högt skattetryck

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Public service har en viktig roll att fylla. I ett av världens ensammaste länder är TV:n en viktig vän för många. Att kunna få ett bra utbud utan reklamavbrott är en kvalitet som inte ska underskattas. Trots det skulle public service må bra av ett smalare och spetsigare uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Vi har inte realistiska alternativ redan 2025. Däremot är 2035 ett bra mål! Det är det fossila drivmedlet som är problemet, inte förbränningsmotorn i sig. Satsa på alternativa drivmedel i befintlig fordonsflotta för att inte skapa miljöproblem genom nyproduktion av hela sveriges bilpark på kort tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Det bör finnas bättre sätt än betyg för att ge återkoppling i 4:e klass. Skolan har stora utmaningar och betyg i 4:e klass är inte lösningen på något av dem. sveriges barn och unga mår psykiskt sämre än jämförbara länder. Fler betyg snarare ökar än minskar den utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Det kommunala utjämnngssystemet är långt från perfekt och alla sveriges kommuner ska kunna erbjuda bra samhällsservice. Systemet behöver ses över, men vi vill inte se mer Robin Hood-skatter.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: marknadshyror på nyproduktion behövs för att stimulera bostadsbyggande så att vi kommer ur bostadsbristen i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Pengarna bör istället upprusta befintliga banor och bygga dubbelspår där det saknas. T.ex Stockholm-Oslo

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Det vore verkligen på tiden. Likvärdig vård är målet och effektivt utnyttjande av resurser. En sjukvårdspolitik för Sverige, inte 21 olika som idag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Vi har nog tyvärr inte råd att avskaffa karensdagen!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Joelsson: Extra viktig Turordningsreglerna behöver ses över för småföretagens skull. Det gör att de vågar anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Joelsson: Asylrätten är viktig och ska försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Joelsson: Elektroniska bevis är avgörande för fällande domar. Särskilt viktigt när många inte längre vågar vittna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Joelsson: Att öka marginalskatten eller skatten på ihopsparade pengar är inte bra politik

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Joelsson: Vi har ett omfattande skydd av stora arealer idag. Nu måste skogsägare få bestämma själva över sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Joelssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården