Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robert Österlund (fotograf )

Robert Österlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Röstar man på mig så röstar man för en mer jämlik värld där alla får en chans till samma utrymme och möjligheter.

Presentera dig själv

En vit medelåldersman med hjärtat till vänster.

Vad har du för yrke?

IT-tekniker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V och S tillsammans med MP sitter i regeringen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Robert Österlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Friskolor bör inte finnas alls men ska de finnas ska de vara komplement till kommunala skolor och drivas fria från vinstintressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Kärnkraft är inte ett miljövänligt alternativ. Det finns bättre alternativ med mindre påverkan på vår miljö.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Utsatta ska inte utsättas än mer för att några få är rädda för någon med annan bakgrund än de själva.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Vi har inte sett en ökning av företagande inom detta förutom i de områden där det redan finns rika människor som kan nyttja det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Biståndet är en av de delar vi har för att jämna ut olikheter och orättvisor i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Ser inte varför vi ska ha ett kungahus längre. De har tjänat ut sin roll.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Om anledningen till att sänka skatten är för att det ska bli billigare att köra bil är detta ett dåligt förslag. Men om vi ser det som att det är en väg framåt för att slutligen kunna avföra fossila bränslen från vår värld är det en väg att gå. För om skatten används på rätt sätt kommer det gynna alla i slutänden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Stora dyra boenden för få personer bör beskattas och inte de boenden där man är många på mindre ytor. Så bygg skatten på om det är få personer i hushållet och bostadsytan är större, och det är en bra skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Varför inte låta de vara med och finansiera detta?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Jag tycker att kommunerna ska vara med tidigare i processen att bygga dessa så att vi kan få tillstånd med fler parker. Låt även kommunerna få lite tillbaka på det hela.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Man kan inte förbjuda fattigdom, man kan endast bekämpa den med ett system som hjälper alla på likvärdiga sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Vi lever i ett modernt samhälle där vi måste se till allas möjligheter att vara jämlika med varandra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Vi måste tillåta kvinnorna/mammorna att komma tillbaka till arbetslivet i den takt de önskar och det betyder att män/partners måste nyttja sin del av pengen på ett bättre sätt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Ja, varför de ens gör det idag är förvånande.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Ansöker man om asyl eller om man är kvotflykting bör detta vara en självklarhet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Det är precis som med EU, en kostnad som vi inte har råd med - inte bara ekonomiskt utan även sett ur ett samhällsperspektiv.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Behövs ingen motivering.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Allemansrätten och vår långa historia av fritt nyttjande av vår gemensamma natur sätt helt ur spel om vi avskaffar detta skydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Måste vi rusta upp vårt försvar ska det ske genom en gemensam finansiering. Ingen ska kunna smita undan detta, framförallt inte höginkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Public Service ska förse svenska folket med en opartisk media/tredje makt och det gör man inte om man inte får fritt spelrum att göra det som Public Service anser sig behöva göra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Extra viktig Målet kanske inte kan uppfyllas redan 2025 med tanke på rådande omständigheter som komponentbrist och skyhöga priser på fossilfria alternativ. Men om staten ekonomiskt kan bidra till konvertering av befintlig fordonsflotta så den kan köras på fossilfria alternativ är det ändå möjligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Stressen som betyg sätter på barnen ska inte de behöva ha. Ge barnen tid till att vara barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: I den mån det kan gå att förändra systemet så bör det ordnas. Landsbygden har ett sämre utgångsläge som det ser ut idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Behövs ingen motivering.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Hyresgästförening har rätt i denna fråga och jag ser inte hur marknadshyror ska leda till något annat än en massa tomma lägenheter och folk utan boenden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Vi bör prioritera befintliga tåg och järnväg så den är funktionsduglig.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Vården ska vara nära vårdtagaren och staten är för långt bort.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Behövs ingen motivering.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Osäkerhet för arbetstagare är väl det sista vi behöver för en stabil arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Österlund: Inte insatt i frågan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Österlund: Vi måste hjälpas åt med orättvisor i världen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Österlund: Gestapo hade tillåtelse att avlyssna alla utan minsta brottsmisstanke, det ledde inte till någon bra plats/värld.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Österlund: De ska inte kunna smita undan skatt hur som helst. Bara för att man tjänar bra och kan betala någon annan att gömma undan inkomster ska man inte bara få glida med.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Österlund: Skogen ger många fördelar till samhället. Både som industri men även för folkligt välmående.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robert Österlunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning