Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Samuel Holm (fotograf Samuel Holm )

Samuel Holm

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill att Sverige ska fortsätta präglas av de kristna, västerländska värderingar som byggt landet starkt: Ett okränkbart människovärde, solidaritet med utsatta och insikten om att vi människor behöver gemenskap. Jag står för en politik som är familjevänlig och Israelvänlig, en politik som kombinerar frihet med socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Presentera dig själv

Jag är en småländsk statsvetare som skriver beslutsunderlag på Bildningsförvaltningen till vardags. Gillar språk, Star Wars och resor.

Vad har du för yrke?

Utredare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

William Wilberforce

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M och KD i regering. Samarbeta med andra partier i frågor där vi kan komma överens utan att göra våld på våra egna principer och värderingar.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Samuel Holm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Det bör inte förbjudas, men det bör vara hårt reglerat. Vinstutdelning till aktieägare bör ALDRIG få ske på bekostnad av kvaliteten på verksamheten. Strikta kvalitetskrav, bl.a. innefattande krav på en viss lägstanivå av lärartäthet, ska vara uppfyllda för att vinstutdelning ska vara tillåten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Kärnkraft är en fossilfri och pålitlig energikälla, så den behövs i den gröna omställningen. Vi behöver också satsa på förnybara energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: RUT har gjort många "svarta" jobb till "vita" och underlättar i människors vardag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Lidandet i världen är stort, och Sverige behöver ta sitt medmänskliga ansvar i att lindra nöd, främja fred och verka för demokrati. Bistånd är ett bra sätt att göra detta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Drivmedelspriserna är så höga just nu att det slår oerhört hårt mot mångas privatekonomi. Den gröna omställningen är viktig, men det finns mer effektiva sätt att minska utsläppen globalt, t.ex. klimatbistånd till länder som håller på att industrialiseras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Om detta är ett bra eller dåligt förslag beror lite på hur regleringen utformas, men det är problematiskt att kommuner kan säga nej till att ha ett enda vindkraftverk, särskilt kommuner med kust eftersom vindkraftverk till havs kan vara ett bra sätt att öka produktionen av förnybar energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Familjer har olika förutsättningar och önskemål. Föräldraledigheten måste föräldrarna själva få besluta om. Staten vet inte bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Samuel Holm har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Permanenta uppehållstillstånd bör kombineras med en övergång till ett system där vi huvudsakligen tar emot kvotflyktingar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Inte avskaffas, men göras mindre omfattande. En avvägning mellan naturskydd och möjligheter att bygga på attraktiva platser bör finnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Svenskar betalar en av världens högsta skatter. För att finansiera statens mest grundläggande uppgift - att upprätthålla invånarnas fysiska trygghet - behövs inte mer skatter. Det behövs en prioritering av utgifterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: 2025 kan vara lite väl tidigt, men 2030 är nog ett bra mål. Vi behöver röra oss bort ifrån fossila bränslen på ett ordnat och realistiskt sätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Glesbygds- och landsbygdskommuner bör få stöd, men mer pengar bör inte gå till storstäder som år efter år går med underskott trots att får stora summor genom det kommunala utjämningssystemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Sexköp innebär utnyttjande av personer i en väldigt utsatt situation. Ofta är trafficking involverat. Detta är mycket allvarligt och fängelse i straffskalan är motiverat.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Det ska åtminstone vara möjligt med marknadshyror i nyproduktion. Det kan öka byggandet och minska priserna utanför stadskärnorna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Höghastighetståg är extremt dyra, och kommer sannolikt vara omoderna när de kan börja användas. Det är bättre att satsa på att rusta upp det befintliga järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Vården ska vara god och jämlik i hela landet. Regionalt huvudmannaskap har inte fungerat tillräckligt väl.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Samuel Holm har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Holm: Extra viktig Sveriges medmänskliga ansvar att hjälpa människor är viktigt att värna. Mottagandet behöver dock vara på en ganska låg nivå framöver för att vi ska kunna ge ett värdigt mottagande till de som kommer hit. Integrationen har inte varit tillräckligt bra. Trångboddhet, omfattande arbetslöshet för utrikesfödda och hedersvåld är tecken på detta. Förbättrar vi integrationen kan vi också hjälpa fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Samuel Holms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning