Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dan Hovskär (fotograf Emanuel Ström)

Dan Hovskär

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag jobbar strategiskt och vill få saker genomförda. Har stor erfarenhet inom politiken. Det är viktigt att Skaraborg har en stark röst i Riksdagen! Mina tre ledord är Tillväxt, Tryggheten och Trivsel, det behöver vi mer av! Samtidigt behöver Sverige en ny start och en ny regering. Jag vill vara med och förändra och förbättra, Nu ber jag om ditt förtroende och stöd!

Presentera dig själv

Jag bor i Falköping med men fru Katrin och vi har två döttrar. Tidigare har jag jobbat inom vården och psykiatrin. Där arbetade jag med ungdomar 16-25 år, så jag har sett en del av baksidan i samhället. Jag sitter i kommunledningen i Falköping och i VGR. Har flera olika ordförandeuppdrag som i Byggnadsnämnden, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och jag är 1:e vice ordf. Hälso och sjukvårdsnämnden.

Vad har du för yrke?

Jobbat inom vården. Projektledaren Kommun och regionpolitiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering som ser till Sveriges bästa och som stakar ut en ny väg som innebär ökad trygghet, kortade vårdköer och att man ser till landsbygdens utmaningar, som måste prioriteras. Denna regering ser jag består av M och KD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Dan Hovskär

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Att privata aktörer får göra vinst i välfärden är i sig inget problem. Det viktigaste och centrala är att eleverna erbjuds hög och bra kvalitet av utförarna. Om det finns investerare som satsar sina pengar i en uppstart av tex. en skolkoncern få bör de kunna få tillbaka på detta. Det som är viktigt är kvalitets uppföljningen, oavsett om utföraren är ett aktiebolag eller offentlig utförare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Extra viktig Vi behöver mer planerbar energi i Sverige. Vi behöver bygga ut kärnkraften för att klara framtidens ökade behov. Dessutom ger det inte utsläpp som påverkar klimatet i samma utsträckning som fossila bränslen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: För att kontrollera personer i vissa områden, skall Polisen få fler verktyg exempelvis när skottlossning skett. Vi har förtroende för att Polisen skulle använda metoden med motta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: RUT avdraget är bra och skapar svarta jobb som blir till vita arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Extra viktig KD är en garant för enprocentsmålet. I en värld med nästintill okänsliga behov krävs gemensamma insatser. Då är det rimligt att biståndsnivån sätts utifrån ett principbeslut och inte behovsprövas löpande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Kungahuset gör ett gott jobb och tjänar Sverige väl. De marknadsför vårt land utomlands och tillför en sammanhållning i vårt land. Pengar som går till kungahuset, apanaget ska inte bara betala kungafamiljen, utan också fastigheter mm. som man förvaltar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Extra viktig Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. Bilen är viktig för många i vårt land. För att verksamheten ska kunna fortsätta och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt, vilket kan göras via skatten och genom att minska reduktionsplikten. Dagens politik glömmer bort hjärtlandet där familjer, företag och lantbruk ska få sitt livspussel att fungera.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Extra viktig KD var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Med den betydligt lägre kommunala avgiften finns i stället en trygghet och förutsägbarhet för boende i egna hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Jag tror inte på förbudsmodellen för tiggeri, den blir svår att i praktiken genomföra och efterleva. Att kriminellisera tiggeri är inte rätt väg att gå. Målsättningen för svensk politik måste vara att för många EU- medborgare som tigger, är att situationen i hemländerna måste förändras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Vi som politiker måste vara ödmjuka inför att detta inte är en alldeles enkel fråga. Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning. Några sådana är till exempel forskning och statistik. Inte minst forskning kring vård som utgår från kvinnors och mäns kroppar, könsdiskriminering, samt mäns våld mot kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Extra viktig Det är föräldrarna - inte politikerna -som bäst kan avgöra hur föräldrapenningsdagarns ska användas och vad som fungerar bäst för sin familj. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället gör den mer flexibel. Föräldrarna ska fritt kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller till närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentlig finansierad. Digital vård behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se en nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård. Hälso- och sjukvården ska bygga på behovsprincipen med styrningen är svag och måste stärkas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Skydds ska ges till asylsökande under tiden säkerheten i ursprungslandet inte kan garanteras. Permanenta uppehållstillstånd ska ges till personer som förutom skyddsskäl även har fått godkänt i svenska, samhällskunskap, inte begår brott och som kan försörja sig själva.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Säkerheten byggs tillsammans med andra. Nato är den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av värden. Ett svenskt medlemskap medför att vi fullt ut kan planera, synkronisera och öva tillsammans med våra grannar. Bara ett fullvärdigt medlemskap ger Sverige de säkerhetsgarantier som krävs för att kunna försvara vårt land mot en potentiell angripare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: KD vill se en återgång till taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart. Idag är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i vårt land. Finns en orättvisa i att det ofta är okej att bygga nära vatten i storstäder men inte på landsbygden. Vi vill också se ett stärkt lokalt inflytande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Kristdemokraterna driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till 2025. En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera. Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt. Det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor. Vi utesluter därför inte att det kan finnas skäl att införa betyg från åk 4 på alla skolor, men först borde försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra utvärderas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen. Det är också viktigt att systemet tar hänsyn till tillväxtfaktorer och alltså inte motverka tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Vi vill att böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Det sistnämnda är viktigt för att värna konsumentskyddet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: KD vill avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom det är ett förslag grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Projektet riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor. Ett viktigt exempel är renovering/utbyggnad av Västra stambana i Västsverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Extra viktig Kristdemokraterna anser att staten ska få huvudansvaret för hälso- och sjukvården så att det ges bättre förutsättningar för en jämlik vård. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt. Vid sidan av ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Vi tycker att karensavdraget i grunden är bra, och att det behövs när sjuklönen i övrigt är betald. Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Kristdemokraterna vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Hovskär: Gruvnäringen skapar tillväxt och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Hovskär: Sverige har historiskt tagit och tar alltjämt emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Vi brottas i dag med enorma integrationsproblem. Sverige måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa vår integrationsskuld, då får dem som redan flytt hit en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Vi måste samtidigt bli bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att vara i.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Hovskär: Idag behöver polisen ha en konkret brottsmisstanke för att kunna avlyssna en person. Men i gängkriminell miljö planeras hela tiden nya brott. Därför anser vi att Polisen ska kunna avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte. Det var det som hände när fransk polis knäckte Encrochat, vilket resulterade i stoppade mord och många långa fängelsedomar. Svensk polis behöver samma möjlighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Hovskär: Drygt en miljon betalar statlig inkomstskatt idag och majoritet av svenskarna förväntas göra det någon gång i livet. Dessutom avtrappas jobbskatteavdraget för inkomster över 54 000 kr i månaden. Det minskar incitamentet att utbilda sig och jobba hårt. Därför vill vi höja skiktgränsen i den statliga inkomstskatten, så att färre behöver betala mer skatt, och vi vill inte återinföra värnskatten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Hovskär: Sverige har valt att redovisa skyddade områden, bl.a. skog, på helt annat sätt än övriga EU. Därför framstår det som om vi skyddar mindre, när det i verkligheten är tvärt om. Genom att skydda mindre arealer kan skötsel och ersättningar för de verkligt skyddsvärda skogarna förbättras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Dan Hovskärs val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning