Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monica Samuelsson (fotograf null)

Monica Samuelsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är något av en långdistansare. Ger inte upp så lätt utan håller i och håller ut i det jag tror på. Politik handlar om förtroende. Får jag ditt förtroende lovar jag att förvalta det efter bästa förmåga. Jag är därtill lätt att nå - både med frågor och synpunkter - och gillar dialogen med människor omkring mig. Har tolv års erfarenhet inom politiken på kommunal- och regional nivå.

Presentera dig själv

Gift med Håkan. Mamma till våra fyra barn. Vårt hem är dock öppet för fler barn och ungdomar som behöver en plats och det är så vi vill ha det. Engagerad och gillar att jobba. Läser gärna och tränar. Glad, öppen och nyfiken med stor aptit på livet! Politiskt engagerad sedan 2010.

Vad har du för yrke?

Skribent och redaktör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Oj, svårt. Men Alf Svensson står sig väl

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark och tydlig majoritet med stort kristdemokratiskt inflytande så att våra värderingar och vår människosyn får genomslag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Monica Samuelsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Företag behöver få gå med vinst. De pengar som finns i verksamheten förvaltas på klokast möjligt sätt - vilket så klart är att reinvestera dem i skolans verksamhet och framtid.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Kärnkraften har den effektstyrka som samhälle och industri behöver. Vi behöver tro på, och utveckla, säker teknik som garanterar tillräcklig kraft oavsett väder och vind. Detta behöver inte stå i motsats till att även utveckla andra förnybara energikällor. Morgondagens samhälle lär behöva mer energi - inte mindre.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Ett bra och av polisen efterfrågat verktyg som polisen kommer kunna hantera på ett respektfullt sätt om de bara får möjlighet. Om detta är ett led i att komma till rätta med gängkriminalitet, skjutningar etc så är det verkligen värt det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: RUT och ROT har bidragit till nya arbetstillfällen vilket är väldigt värdefullt. Det gör att fler människor har ordnade, pensionsgrundande arbeten och kan omfattas av bra försäkringar etc mot som systemet ser ut om fler frestas att jobba svart. RUT skulle kunna utökas med ännu fler områden, exempelvis gravvård och hundpassning för att nämna något.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Extra viktig Ett starkt inflytande för Kristdemokraterna är en garanti för enprocentsmålet. Vårt land ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med generöst och effektivt bistånd. Behoven i världen är oändligt stora och vi behöver jobba tillsammans för alla människors tillgång till mat, rent vatten, trygghet och skolgång. Stå upp med oss för enprocentsmålet!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Vårt kungahus är en fin, viktig och värdefull tillgång för vårt land. Pengen vi diskuterar här ska räcka till mycket - även till att förvalta kungahusets fastigheter som är att betrakta som svenska kulturtillgångar. Apanaget är väl använda pengar!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Vi har bland de högsta bränslepriserna i Europa. Det slår hårt både mot näringsliv, industri och privatpersoner. Rätt väg att gå här är att sänka skatten - inte att införa krångliga statliga bidrag. Sänk skatten nu - och, om det behövs, minska reduktionsplikten tillfälligt för att våra företag ska få rimliga förutsättningar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Vi i KD var pådrivande med att avskaffa den orättvisa fastighetsskatten på boende. Den tvingade människor från hus och hem. Det var inte rättfärdigt. Vi ska inte ha fastighetstaxering. Lägre kommunala avgiften funkar bättre och ger också en förutsägbarhet och därmed trygghet. Boendet är ju något av det viktigaste vi har för att uppleva trygghet och möjlighet att planera sitt liv och sin ekonomi.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Även inom kulturens område finns det poänger med att få med ett engagerat civilsamhälle och privat sektor sida vid sida med den offentliga. Allt som kan stärka kulturen och göra den angelägen för fler är värdefullt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Behåll det kommunala vetot och låt den lokala demokratin få råda. I områden där förhållandena är gynnsamma ska vindkraft utvecklas i bra samråd med boende och närsamhälle.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: En fråga som behöver hanteras med stor respekt och omsorg. Den handlar till del om människors utsatthet. Det ska aldrig vara förbjudet att be om hjälp. Samtidigt behöver vi agera klokt för att bryta utanförskap och hitta nya vägar framåt för människor som annars riskerar att fastna i tiggeri, generation efter generation. Ansvaret vilar tungt på hemländerna att jobba för allas lika rättigheter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Denna fråga handlar inte om att förvägra den enskilda rätten att uppfatta sig och presentera sig utifrån den man upplever sig vara. Vården, forskningen etc behöver dock få utgå från kvinnors och mäns kroppar som ett utgångsläge för statistik, behandlingar etc och behöver ändå kunna ha en känslighet och förståelse för att vi människor identifierar oss på många olika sätt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Extra viktig Självklart. Vem annars? Dags att erkänna oss föräldrar som vuxna nog att bestämma.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Huvudsaken är att den sjukvård som erbjuds uppfyller svensk lagstiftning. Digital vård behöver dock regleras för att bättre bli en del av det som är nära och god vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Skydd ska ges så länge en person så behöver det utifrån läget i hemlandet. Om skyddsbehov inte längre finns är det logiskt att man återvänder till sitt ursprungsland. Har man under tiden integrerats och kommit in i det svenska samhället ska permanent uppehållstillstånd kunna ges.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Vi behöver det försvarssamarbete som NATO kan erbjuda för att fullt ut i ett skarpt läge kunna försvara vårt land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Nej, återgå till de tak som fanns före pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Här behöver kommunerna få mer att säga till om och möjlighet att peka ut områden för bebyggelse i strandnära lägen i annan omfattning än idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Vi behöver senast 2025 nå upp till Natos 2-procentsmål. Detta kan göras genom en bra prioritering av de redan höga skatteuttag som görs i Sverige. Ytterligare höjning ska inte behövas för detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Public service är jätteviktig som förmedlare av såväl kultur som oberoende och sakligt nyhetsutbud. Här behöver en prioritering ske för att detta viktiga uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt. Pengarna kan omöjligt räcka till allt och då är det viktigt att nyheter, kultur och tillgänglighet prioriteras.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Förbränningsmotorn kommer troligt finnas kvar även i framtiden men med andra drivmedel. Alltför svartvita åtgärder riskerar att slå tillbaka mot såväl näringar som privatpersoner.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Viktigt att det är samma åldrar för betyg i alla skolor. Men utvärdera först försöksverksamhet med betyg från år 4. Betyg är ett bra verktyg för att tydliggöra hur elever ligger till beträffande kunskapsmål - men allra viktigast är så klart att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver för att lyckas bäst utifrån sina egna förutsättningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Nej, men utveckla utjämningssystemet så att varje kommun och varje region också sporras till utveckling och tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Ta bort böter från straffskalan för sexköp. Man ska inte kunna köpa sig fri från kännbart straff genom böter. Här ska det vara fängelse som gäller!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Marknadshyror i nyproducerat är bra - men inte som generell regel utan för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så att vi ska komma till rätta med bostadsköerna. Avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare ska reglera hyran. Hyran behöver också vara förutsägbar över tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Vi behöver säkerställa resurser för underhåll och upprustning av befintlig järnväg och därtill utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Extra viktig För en mer jämlik vård behöver staten få huvudansvar för hälso- och sjukvården. Utöver detta behövs reformen för en god nära vård genomföras.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: I grunden är karensavdraget bra och behövs när sjuklönen i övrigt är betald. Avdraget är som en självrisk och minskar förekomsten av att man stannar hemma från jobbet när man egentligen både kunde och borde jobba.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Det behövs möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Detta skulle få fler att faktiskt våga anställa och kan bidra till att fler - även långt från arbetsmarknaden - faktiskt kommer i fråga för anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Samuelsson: Bra med fler arbetstillfällen och möjlighet att utvinna viktiga råvaror. Tydliga miljökrav är en förutsättning liksom god hänsyn till lokalsamhället.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Samuelsson: Vi behöver ned till nordiska nivåer för att på sikt komma till rätta med de integrationsutmaningar vi idag har. De som kommit hit i goda syften måste få en ärlig chans att komma in i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Samuelsson: Verktyg behövs och vi har tillit till polisen att kunna använda detta på ett klokt och respektfullt sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Samuelsson: Arbete måste få löna sig. Ingen ska behöva betala mer än 50% i högsta marginalskatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monica Samuelssons val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården

Så svarar Monica Samuelsson: Som kristdemokrat tror jag på subsidiaritetsprincipen vilken innebär att beslut ska fattas så nära dem som berörs av beslutet som möjligt. Därför är det exempelvis familjen själv som ska bestämma hur deras liv och barnomsorg ska se ut. Men det finns frågor som behöver ta "högre upp" för att få verkan, så exempelvis sjukvården för att den ska kunna funka lika bra oavsett var i landet man bor.