Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maritza Villanueva Contreras (fotograf null)

Maritza Villanueva Contreras

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är vänsterpartist eftersom vi driver kampen för en jämlik och jämställd fördelning av resurser, för klimatomställning, vill minska klasskillnader, är mot privat finansierade skolor och äldreomsorg samt jobbar för ett samhälle där grundtryggheten finns. För mig är viktigt med trygghetsfrågor som gör att grunden finns för alla och vi stöttar ännu mer de som behöver det mest.

Presentera dig själv

Uppväxt i Chile under militärdiktaturen och i en familj som kämpade mot orättvisor. Barnsjuksköterska som har jobbat flera år på en barn- & ungdomsklinik - otroliga år som gav mig empati, förståelse och perspektiv. Just nu jobbar jag på en akutmottagning - mycket lärorikt, kul men tufft arbete där det skapas unika möten med patienter och anhöriga. En egen familj & katten Lucifer.

Vad har du för yrke?

Barnsjuksköterska

I vilket land är du född?

Chile

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

1. Vänsterpartiet 2. V och S 3. V, S + en till eller två till

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maritza Villanueva Contreras

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: För en jämlik och jämställd skola som styrs utifrån barnets behov och det bästa för dem, inte utifrån oseriösa skolföretag och bolagsägares vinstintressen . Skolan är viktigt för det pedagogiska uppdraget och det förebyggande arbetet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Kärnkraft, som energikälla är osäker, väldigt dyrt och tar lång tid att bygga. Utsläppet måste minska i ett snabbare takt. Därför vill vi se istället satsningar i investeringar för produktion av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Polisen har redan idag befogenhet att göra visitationer. Risken är att oskyldiga drabbas och förtroende för polisen skadas. Visitationszoner kan bli för omfattande och det finns risk för diskriminerande effekter.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Pengarna ska istället användas i välfärden, där behovet är som störst, men generellt inget emot mot hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Behovet av det internationella biståndet är fortsatt stort. Stora klyftor och kriser i olika delar av världen är en verklighet. Sverige kan och har resurser och ska hjälpa till att fler barn ska få gå i skolan, för ökad demokrati och jämställdhet, med teknisk kunnande, m.m.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Skatten på bensin och diesel är viktigt för att föra samhället bort från fossila bränsle. Men ser också hur svårt det kan vara för familjer som inte bor centralt och är beroende av bilen. Kollektivtrafiken är inte tillräckligt utbyggd och därför inget alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Kulturen i sina olika former ska vara tillgängligt och ska ha en självklart plats i skolan och i olika mötesplatser.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Kraven på en rättssäker prövning kvarstår och en kommun bör ta ställning för eller emot gentemot ett visst markområde. Anser också att kommuner och det närboende ska ha rätt till ekonomisk ersättning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: En permanent uppehållstillstånd är grunden till en bra integrationsprocess. Det ger trygghet, framtidstro och motivation för att fortsätta livet i annat land.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Det ska inte vara stora skillnader i landet om vilken välfärd kommunerna erbjuder. Skatteutjämningssystemet bör ses över för att en rättvisare fördelning inom landet. Även utjämning av kostnader för LSS bör ses över, inte rimligt att mellanstora kommuner behöver betala till systemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Planerna för Ostkustbanan borde också prioriteras.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Kanske måste staten ta över ansvaret för en del av sjukvården. Om inte måste ändå staten ta ett större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maritza Villanueva Contrerass val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Maritza Villanueva Contreras: Sysselsättning