Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helen Lindblom (fotograf null)

Helen Lindblom

Presentera dig själv

Nyfiken, vill alltid lära mig mer och ta reda på bakgrunden till saker och ting. Tycker om att påta i trädgården, spela dragspel, vara ute i naturen och gå på punkkonserter.

Vad har du för yrke?

Industriarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Tanja Linderborg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en helt röd majoritetsregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Helen Lindblom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Våra skatter ska gå till invånarna, inte hamna som vinst hos privata koncerner.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Helen Lindblom: Jag tycker att det är bättre att satsa på ren, fossilfri och förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Helen Lindblom: Förtroendet för polisen minskar om de visiterar folk hur som helst. Det måste finnas en misstanke om brott för att någon ska bli visiterad.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Våra skattepengar behövs bättre i vård, omsorg och skola.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Helen Lindblom: Pengarna behövs inom vård, omsorg och skola.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Helen Lindblom: De offentliga satsningarna behövs för att alla ska få tillgång till kultur, även i områden där det inte lönar sig att driva privat företag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Helen Lindblom: Det är bättre med ett förbud mot att utnyttja eller diskriminera människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Helen Lindblom: Ett jämnt fördelat uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna. Det är bra för jämlikheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Skattepengar som behövs till den offentliga sjukvården ska inte gå till att privata bolag ska göra vinst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Det underlättar integrationen. Människor kan finna trygghet och börja arbeta eller utbilda sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Vi ska själva besluta om vår försvarspolitik. Vi ska absolut inte böja oss för Turkiets orimliga krav.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Helen Lindblom: Man ska inte tvingas lämna sitt hem för att man förlorar jobbet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Helen Lindblom: Ja, det är bättre att höja skatten än att fördela om resurser från t ex vården till försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Helen Lindblom: Det skulle gagna dem som inte bor i eller omkring storstäder.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Helen Lindblom: Att köpa sex är ett allvarligt brott, och sexköparen ska straffas därefter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Helen Lindblom: Det skapar en mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Helen Lindblom: Järnvägen behövs, både för jobbens och miljöns skull.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Helen Lindblom: När man är sjuk ska man vara hemma och bli frisk. Alla har inte råd att stanna hemma och ta en karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Vi behöver ha trygga jobb, inte otryggare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Helen Lindblom: Extra viktig Alla ska ha rätt att söka asyl och få sin sak rättvist prövad.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Helen Lindblom: Den som har mycket, behöver självklart bidra mer än den som inget har, för att vi ska kunna förbättra allas välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helen Lindbloms val:

  • Pensioner
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning

Så svarar Helen Lindblom: Och klimat och miljö, men man kunde bara välja tre.