Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Gyberg-Karlsson (fotograf null)

Åsa Gyberg-Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med min bakgrund och mina erfarenheter kan jag bidra med en politik som hänger ihop. Genom att i varje beslut tänka igenom hur det påverkar människor och miljö. Hur vi kan skapa förutsättningar för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara några få. För mig är det viktigt att vem du än är ska du kunna känna dig trygg i att samhället finns där för dig när du behöver

Presentera dig själv

Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker, med många år inom laboratoriemedicin. Jobbar sedan 2020 som eHälsostrateg i region Blekinge, men har under pandemin till stor del arbetat som projektledare för provtagning covid-19. Har lång erfarenhet att driva politik på nationell nivå, främst inom utbildningsfrågor och medicinsk etik. Är gift och har fyra utflugna barn. Bor strax utanför Karlskrona.

Vad har du för yrke?

eHälsostrateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Morfar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering som står till vänster i svensk politik. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att en sådan regering har modet att driva vänsterpolitik och stå emot nyliberalism och rasism. Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier, men bara om resultatet av arbetet innebär ökad jämlikhet, grön omställning och kraftigt stärkt välfärd

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Gyberg-Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Extra viktig Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte utifrån ägarintressen. När våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller vinstmöjligheter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Kärnkraften är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av radioaktivt avfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Att visitera människor bara för att de råkar vara i ett viss område ger en risk att förtroendet för polisen minskar. Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Det är inte de hushållsnära tjänsterna som är problemet, det är att de skattesubventioneras. Det är ett omotiverat slöseri med skattemedel. Pengarna skulle ge större nytta om de exempelvis gick till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Situationen är mycket allvarlig för människor på många håll i världen. Behoven av bistånd är stora. Sverige har alla möjligheter att bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skola och ökad demokrati och jämställdhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Vänsterpartiet tycker att det högsta ämbetet och förtroendeuppdraget i en demokrati, statschefen, ska vara folkvald. Men så länge vi har en monarki driver vi på för ökad insyn och minskade anslag till kungahuset. Pengar som idag går till kungahuset gör bättre nytta i vår gemensamma välfärd.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: I det extrema prisläge som uppstått har Vänsterpartiet föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel, det är inget vi vill ska permanentas, eftersom drivmedelsbeskattningen är ett viktigt verktyg för att styra bort från det fossila.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Den kommunala fastighetsavgiften behöver kompletteras med en statlig fastighetsskatt. En skatt framförallt för hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Kultur ska vara till för alla. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är. Här är offentliga satsningar garanten. Vänsterpartiet har inget emot att fler privata finansiärer stöttar kulturen, men de ska inte ersätta offentliga satsningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Det ska gå att underlätta för ny vindkraft utan att minska kraven på en råttsäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Det är inte kriminellt att vara fattig, därför hjälper inte förbud. I stället behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa och akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att kategoriseras in i antingen man eller kvinna passar inte alla,

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle leda till att barnet får bättre relation till båda sina föräldrar. Det skulle också leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Det är inte okej att resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, istället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor. Det finns också patientrisker då behandling hos nätläkare, då de inte har ett journalsystem som följer dig.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och framtidstro. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället. En förutsättning för bättre integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Militärt självbestämmande ger oss största möjliga handlingsfrihet, vilket ökar tryggheten. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: I årtionden har A-kassan urholkats. De tillfälliga förstärkningarna under pandemin är bra, men de är inte tillräckliga. Vänsterpartiet vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: För att allmänhetens tillgång till vatten och stränder och för den biologiska mångfalden behöver strandskyddet värnas. För att bidra till landsbygdsutveckling bör det dock i vissa strandnära områden på landsbygden bli lättare att få dispens för att bygga i vissa fall.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: För att stora satsningar på försvaret ska kunna göras utan att det leder till nedskärningar i välfärden, kan det bli nödvändigt med en skattehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: En radio och tv i allmänhetens tjänst är viktigt för demokratin. Det är också viktigt att Public service har ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Vänsterpartiet har länge drivit på för att ett förbud av nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025 (begagnade bilar påverkas inte). Vänsterpartiet vill dessutom göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt än genom betyg. Det finns inget som talar för att tidiga betyg gör att barn lär mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden. Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Det är inte okej att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse gör att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer att fortsätta att sådana förslag inte blir verklighet. Marknadshyror leder till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: För klimatets skull måste vi satsa mycket mer på tågen. Det ska vara bekvämt och smidigt att välja tåget och man ska kunna lita på att det kommer i tid. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Vänsterpartiet vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Extra viktig Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. Är man sjuk ska man kunna stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Anställningstryggheten behöver förbättras, inte försämras. Vänsterpartiet vill ha trygga jobb. Idag finns redan stora möjligheter för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar i LAS som riksdagen nyligen beslutade om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs, gruvbolaget kan hantera effekterna av brytningen och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med administrativa förenklingar där det är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Människor på flykt behöver få skydd, därför försvarar vi asylrätten. Det innebär att den som söker skydd ska ges en rättssäker prövning av sina asylskäl. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Dagens möjligheter att använda förebyggande tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten. Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och trygg ålderdom. För att detta ska bli möjligt vill vi bland annat se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadskostnader.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Gyberg-Karlsson: För att den biologiska mångfalden ska värnas vill Vänsterpartiet skydda 30 procent av skogsmarken . Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Gyberg-Karlssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning