Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pär-Arne Claveroth (fotograf null)

Pär-Arne Claveroth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Politiken måste återgå till sunt förnuft och politiska beslut måste komma från "vanliga" människor med blandad livserfarenhet och inte fortsätta som skrivbordsbeslut utan verklighetsförankring från proffspolitiker som aldrig levt utanför politikens skyddade verkstad. Politiker skall driva folkvilja för vårt gemensamma bästa på både kort och lång sikt.

Presentera dig själv

Inflyttad värmlänning (från Eksjö, Småland) som stortrivs i Karlstad. Familjen består av fru, 3 barn (20, 17 och 10 år) och 2 hundar. Fritiden fylls med föreningsliv, matlagning (ofta, gärna och lite för mycket...) och gärna jakt. En ledig helg tillbringas gärna någonstans i husbilen, en ledig vecka tillbringas gärna i Italien eller i någon av alla våra vackra kuststäder.

Vad har du för yrke?

Försäljningschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Bush

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regeringsunderlaget skall spegla väljarna väl. De senaste åren är en parodi på demokrati när ett parti med 5-6% har oproportionerligt stor makt medans ett parti med nästan 20% hålls helt utanför den politiska diskussionen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pär-Arne Claveroth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Om en leverantör till en statlig beställare uppfyller de ställda kraven och t.o.m. överträffar beställarens egna produktion av samma tjänst eller vara så är det inte upp till staten att bestämma över leverantörens intäkter. Oavsett om leverantören säljer en bläckpenna, lastbil eller utbildning till beställaren.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Extra viktig Modern kärnkraft är oöverträffat som ren och billig energikälla. Hade vi som nation fortsatt utveckla och driva vår kärnkraftslinje de senaste decennierna istället för att avveckla i symbolpolitisk miljö-iver så hade Sverige haft ett helt annat energipolitiskt läge i dagsläget.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Vi skall inte exportera bidrag. Vår forna världsledande innovationsförmåga och tekniska produktionskapacitet bör istället stödjas med lättnader för att åter bli världsledande och ges möjlighet att istället exportera teknik och hjälp till självhjälp.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Vårt kungahus skapar avgörande PR för Sverige som exportnation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Extra viktig Om vi skall ha en levande bygd utanför storstadsregionerna så måste vi också arbeta för att alla skall ha råd att bo där det inte finns tunnelbana, spårvagn eller stadsbussar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: "vuxen-hobby" skall inte finansieras av offentliga medel. Våra gemensamma skattemedel skall användas till våra gemensamma grundläggande behov.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Vindkraftsbyggen förstör omgivningen för de närboende. Staten skall inte ha makt att tvinga på någon kommun miljöförstörande byggen. Totala miljöpåverkan av ett vindkraftverk över hela dess tekniska livstid är långt sämre än man hittills gett sken av och är ännu en produkt i raden av symbolpolitiska beslut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Människohandel och slaveri skall inte vara tillåtet i ett modernt samhälle. Om vi ser till att bidragsfusk och andra missbruk av våra sociala skyddsnät stoppas så skall ingen behöva tigga för att överleva i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Ju mer självbestämmande den enskilda människan äger, desto bättre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Bidragsberoendet måste minskas. Vi har en rekordhög arbetslöshet och rekordhög kostnad för arbetskraft, ändå har arbetsgivare svårare och svårare att rekrytera arbetslösa människor till avlönat arbete. De rekryteringar som sker är i huvudsak arbetare som byter mellan olika arbetsgivare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Vi har ett av världens högsta skattetryck, vi behöver använda våra gemensamma skattemedel på ett respektfullt sätt istället för att höja skattetrycket ytterligare så fort något skall utvecklas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Public service måste hållas opartiskt och agera som public service. De ansvariga cheferna i dagens public service behöver ställas till svars för hur man väljer att bevaka och rapportera samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: En kommun som sköter sin ekonomi skall inte lastas med utgifter till en kommun som slarvar med sin egna ekonomi

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Det skall inte spela någon roll vart i Sverige man bor när man är i behov av vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär-Arne Claveroth: En liten arbetsgivare vågar satsa högre och anställa i ett tidigare skede om risken med komplicerade uppsägningar minskades.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Man måste alltid få skydd när man flyr från krig. Det inflödet vi behöver stoppa är de som ljuger och fuskar för att komma till Sverige och belasta välfärden istället för att hjälpa till och bidra till vårt gemensamma väl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Kan grova brott upptäckas i ett tidigt skede så drabbas färre oskyldiga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Vi har Sveriges högsta skattetryck, vi behöver behandla våra skatteintäkter med respekt istället för att bestraffa människor som vågar satsa, investera och ta höga risker för en framtida högre inkomst

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär-Arne Claveroth: Ju mer bestämmanderätt den enskilda människan äger, desto bättre.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pär-Arne Claveroths val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården