Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andrea Hedenborg (fotograf Andrea Hedenborg )

Andrea Hedenborg

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Svar i valkompassen

:

Andrea Hedenborg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Andrea Hedenborg: Extra viktig Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi räknar med ungefär ett dubblat elbehov jämfört med idag. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiv än dagens. Vi vill öka stödet till forskning inom kärnkraftsområdet och ta fram en svensk färdplan för framtidens kärnkra

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

OBS
Andrea Hedenborg har hoppat över denna fråga

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Andrea Hedenborg: Extra viktig Vi kristdemokrater är positiva till vindkraft men det måste ske på lokalbefolkningens villkor. Vi ser mycket allvarligt på att regeringen nu vill begränsa det kommunala självstyret och tvinga på sin miljöpolitik. Kristdemokraterna står upp för medborgarnas intressen. Vi säger nej till regeringens vindkraftstvång.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Andrea Hedenborg har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

OBS
Andrea Hedenborg har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

OBS
Andrea Hedenborg har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

OBS
Andrea Hedenborg har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andrea Hedenborgs val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Äldreomsorg