Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erica Gidlöf (fotograf Per Johansson)

Erica Gidlöf

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi behöver ett samhälle som bygger på tillit, trygghet, tydlighet & tro på framtiden där vi tillsammans skapar möjligheter och hopp. De som begår brott ska lagföras & aktivt arbeta mot att fler unga dras in i kriminalitet Det börjar vara för dyrt att var svensk, b.la bensinpriserna & matpriserna behöver sänkas Sjuk och äldrevården och skolan behöver mer resurser och satsning på personalen.

Presentera dig själv

Mamma mitt i livet som arbetat med människor i olika livssituationer i hela mitt liv. Jag har alltid haft ett samhällsintresse och en tilltro till att vi tillsammans kan förändra och utveckla processer och skeenden till det bättre. Uppväxt i Norrlands inland, brinner för landsbygds och glesbygdsfrågor. Intresserad av trädgård och friluftsliv. Sjunger gärna , tycker om att skriva och att resa.

Vad har du för yrke?

Sjuksköterska, diakon. Ordförande KD-K Örebro län.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anna Lind

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En alliansregering med borgerligt styre.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erica Gidlöf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Valfrihet är viktigt även i skolan. För en del elever så kan möjligheten till en friskola vara chansen att bli fri från mobbning, att få en studiero, ordning och reda. Olika skolor med varierande inriktning är gynnsamt för ett mångfacetterat samhälle. Friskolorna skall få ta ut vinst, men i begränsad omfattning och Nintendo skall återinvesteras i skolverksamheten, inte till ägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Elen blir alltmer kostnadskrävande för enskilda hushåll, privata företag och ideella föreningar. Givetvis ska vi satsa på förnybar energi som vindkraft och solkraft men att bara förlita sig på detta är ett risktagande. Vi behöver kärnkraften också för att elen ska räcka till alla året om samt för att vi behöver få ner elkostnaderna

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Gängkriminalitet, våld och skjutningar har blivit vardagsmat. Varje vecka, ja, nästan varje dag så sker det något vidrigt, många gånger med dödlig utgång. Visitationszoner i vissa utsatta bostadsområden är ingen enkel sak och är förenat med nedsatt integritet för den enskilde individen som sköter sig, men utvecklingen med bråk och mord är så allvarlig att även detta bör införas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Rutavdraget är mycket viktigt för arbetstillfällen, för vital företagsamhet, för mindre företag, för jämställdheten och för integrationen. Många gånger är det kvinnor inom t.ex städbolag eller tjänster inom hemvården som klarar sig väl pga. RUT.avdraget. Även för de som använder sig av RUT.avdraget , t.ex barnfamiljer eller åldre så är det positivt att få en del av kostanden ersatt av staten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Krig och konflikter eskalerar på många håll i världen. svält, sjukdomar, våld och terror. De som drabbas av befolkningen i dessa länder är ofta kvinnor och barn. Att dra ner på biståndet är inte solidariskt och leder till att problemen ökar i dessa länder och vi får i stället ökade flyktingströmmar i världen , även till Sverige. Biståndshjälp på plats i utsatta länder är oftast effektivt & klokt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Kungahuset skall ha ett rimligt , men inte alltför högt epanage, men de ska inte fråntas alla pengar då de gör ett stort och bra arbete för Sverige, såväl nationellt som internationellt, gällande marknadsföring av Sverige, ett känt varumärke för Sverige!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Utvecklingen med alltför höga bensin och dieselskatter är förödande för alla som behöver bilen till och från arbetet, skolan, fritidsaktiviteter, för kunna handla mat. Speciellt för de som bor på lands eller glesbygd. Denna utveckling kan inte fortsätta, detta drabbar åkeriföretag, bönder, barnfamiljer, m.fl.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Det är dyrt att vara svensk, allt fler får allt mindre att röra sig med ekonomiskt. Räntorna stiger, matpriserna stiger, bensinen stiger, då ska inte fastighetsskatten också öka. Många vill äga sitt eget hus, det är bra för den enskilde, men också för samhället att fler får möjligheten att äga sin bostad, för då snurrar det bättre i ekonomin.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Kultur är livsviktigt för människans själsliga och sociala utveckling. Kulturen ska vara finansierad av både offentlig sektor, men också av privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Viktigt att det finns ett Veto för de självständiga kommunerna att säga nej där de tycker att det inte passar med vindkraftverk med hänsyn till lokala förhållanden, naturvärden, mm. vinkraftsparker behövs, men kan inte placeras var som helst och hur som helst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Människor i ekonomisk utsatthet behöver stöd och hjälp från samhället, genom det sociala trygghetssystem som vi har, t.ex via socialtjänsten och försörjningsstöd. Men även civilsamhället i form av föreningar och kyrkor gör värdefulla insatser för att hjälpa till. Tiggeri är inte värdigt, människor som tigger blir utnyttjade av kriminella ligor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi har två kön, pojkar och flickor män och kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Familjer och föräldrar är kompetenta nog att bestämma själva över sin föräldraledighet och vad som passar dem bäst. Barnens bästa i centrum, varje familj är unik och vet bäst vad som passar dem. Valfrihet och mandat till föräldrar, staten ska inte detaljstyra föräldraförsäkringen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Vi behöver valfrihet i sjukvården och fler alternativa utförare, inte mindre för att klara utmaningarna och kompetensbristen i hälso och sjukvården. Den digitala utvecklingen är viktig för att patienterna ska få hjälp. Vi behöver de privata nätmäklarna., men ersättningssystemen kan ses över så inte privata vårdbolag roffar åt sig för mycket ersättningar och pengar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi behöver en väl avvägd migrationspolitik med både permanenta uppehållstillstånd till de som verkligen har ett skyddsbehov och som inte kan återvända till sitt hemland pga. Risk för sitt liv. Men många flyktingar kan och vill återvända hem efter att de tillfälligt behövt skydd från krig och konflikter och då kan tillfälliga uppehållstillstånd behövas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Det allmänna säkerhetspolitisk läget och upptrappningen av krig och konflikter bidrar till oro och instabilitet i säkerhetsläget gör att Sverige inte kan stå själva i sitt militära försvar utan vi behöver den militära försvarsalliansen NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi har brist på arbetskraft i många sektorer i samhället, t.ex vård och omsorg, skola , besöksnäringen. Vi behöver utbilda och kompetenshöjande personer för svensk arbetsmarknad, alla kan bidra med något i samhällsbygget. Vi behöver en bra arbetslöshetsförsäkring men den ska användas för länge som en långsiktig försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Viktigt att kunna bo och bygga även strandnära på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi behöver mindre skatter, inte mer! Vi behöver ett starkt försvar, men det ska inte finansieras genom högre skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi behöver public service som bevakar och gör relevant samhällsbevakning på ett opartiskt sätt. Men bred nöjesunderhållning och produktion av tv-serier kan privata aktörer ta hand om.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Elbilarna är fortfarande för dyra för att alla ska ha råd med en elbil. Att vi redan år 2025 ska vara helt oberoende av bensin och dieselbilar är inte rimligt. Vi behöver minska utsläppen av växthusgaser och vi behöver elektrifiering av våra fordon. Men vi är inte där redan 2025. Vi kommer fortfarande att behöva bensin och dieselbilar då.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Barn behöver inte mer stress och press i skolan för att lära sig saker när de är så små. Undervisningen ska vara god och av hög kvalite men det räcker med betyg i årskurs 6 eller7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Människohandel och prostitution är ett eskalerande problem där kvinnor och barn utnyttjas av hallickar och man behöver markera mot sexköparna.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi behöver fler lägenheter och bostadsmarknaden behöver friare spelregler, byggföretag och byggentreprenörer behöver stimulans för att bygga mer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Resurserna i transportinfrastrukturen behövs till ordinarie tåg och underhåll av järnvägssystemen. Vi behöver bygga ut järnvägsspår men inte bara satsa på höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Ja, sjukvården är för differentierad och icke jämlik mellan olika regioner. Patienter får olika tillgång till vård beroende på var man bor. Vissa regioner har stora ekonomiska problem, staten behöver grin med ett övergripande ansvar över hälso och sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Ja, Därför att personal som arbetar i t.ex sjuk och äldrevård samt skola utsätts för mycket smitta och blir oftare sjuka, och de förlorar mycket pengar på karensdagen. karensdagen bör slopas för alla yrkesgrupper av ekonomiska skäl för arbetstagare men även av smittskyddsskäl då större chans att man stannar hemma om man är sjuk om man slipper karensdagen och då riskerar man inte smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erica Gidlöf: Vi behöver mer råvaror och järnmalm, mm. Samt fler arbetstillfällen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erica Gidlöf: Extra viktig Kriminaliteten har eskalerat och alla till buds stående medel behövs mot organiserade gängkriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erica Gidlöf: Skogsägare ska inte bli motarbetade av regler som försvårar för förvaltandet av skog. Dagens skogskyddsregler och skyddande av biotoper är inte gynnsamt för skogsförädlingen. Vi behöver skogen, vi behöver virke för att bygga t.ex hus och till pappersråvara och vi behöver skogsägare som planterar ny skog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erica Gidlöfs val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning