Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jessica Hilwëyn (fotograf Ella Dahl)

Jessica Hilwëyn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker väljarna ska rösta på Vänsterpartiet, inte nödvändigtvis på mig. Att det blev V för mig beror på engagemanget för miljö, mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati, rättvisa och solidaritet. Det finns en genuin omtanke i partiet, alla behövs och har något att säga/bidra med. Det är något vårt samhälle behöver mer av så alla kan växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Presentera dig själv

Min största styrka är att jag lyckats överleva min brokiga bakgrund med psykisk ohälsa, missbruk, övergrepp och självdestruktivitet. Det i kombination med alla timanställningar inom barnomsorg, skola, kultur, fabrik, städ, butik och äldreomsorg har gett mig livserfarenheter få politiker har. Jag vet vikten av att ha ett skyddsnät när allt rasar och att få nya chanser att bygga upp sitt liv.

Vad har du för yrke?

Jag pluggar religionsbeteendevetenskap på universitetet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Malala, Greta och Bernie

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas att vi får ett stabilt styre som satsar på att jämna ut klyftorna som sliter isär vårt samhälle, gör stora investeringar för att bygga ett klimatsmartare samhälle och tar ansvar för att våra skattepengar ska gå till välfärden och inte till aktieutdelningar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jessica Hilwëyn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Alla skolor ska vara bra skolor! Oavsett om jag som förälder väljer närmaste skola eller utifrån pedagogisk inriktning ska jag veta att barnen får en bra utbildning, det stöd de behöver och en arbetsmiljö att trivas och utvecklas i. Nu tjänar riskkapitalister pengar medan elevernas kunskaper dalar och lärare lämnar yrket. Våra skattepengar till skolan ska investeras i skolornas verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Det är bättre att satsa på förnyelsebar energi. Att bygga ut kärnkraften är dyrt och tar tid, plus att det är en osäker energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Förtroende för polisen ökar möjligheterna att bekämpa brott. Visitation kan upplevas väldigt kränkande och bör bara ske vid misstanke om brott. Slumpmässiga visitationer ökar risken för motsättningar och rasprofilering, för det lär knappast ske i exempelvis Danderyd trots att undersökningar visat att det är fler unga där som provat droger än i övriga Stockholms län.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Det finns bättre saker att lägga skattepengar på än att subventionera hushållsnära tjänster. Om storleken på avdraget relaterade till hushållets inkomst så att även ett ensamstående vårdbiträde skulle kunna unna sig lite avlastning skulle jag kunna tänka om.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Klart vi ska bidra till att fler kan få utbildning, demokrati, jämställdhet och mat i magen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Så länge vi inte har insyn i vad pengarna går till är det omöjligt för mig att motivera varför så stora summor skattepengar ska gå till kungahuset samtidigt som det finns äldre som inte kan leva på sin pension, unga som lämnar skolan med otillräckliga kunskaper och människor utan egen bostad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: En skattesänkning löser inte problemet med de höga priserna vi har nu. Det vore bättre med ett pristak, som Vänsterpartiet också föreslår. Vi behöver fortsätta minska beroendet av olja och underlätta omställningen utan att de som inte har råd att skaffa ny bil ska bli mest lidande, alla bor inte på gång- eller cykelavstånd eller har rimlig tillgång till kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Vänsterpartiet vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt som främst träffar hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: För att alla invånare i hela landet ska ha tillgång till och möjlighet att utöva kultur behövs offentliga satsningar men privata satsningar är också välkomna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Vi vill underlätta för ny vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till både människors hälsa och miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Vi borde hellre rikta våra resurser på att långsiktigt bekämpa fattigdom både här, i Europa och övriga världen. Att kriminalisera ett symptom på fattigdom bidrar inte till att ge människor ett värdigt liv.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Ett tredje juridiskt kön behövs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: En jämnare delning av föräldraledigheten skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor plus att det är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Vården ska fördelas efter behov och det ska även resurserna till den göra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs för att kunna börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället. Det är helt enkelt en viktig förutsättning för integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Alliansfrihet gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig A-kassan har länge urholkats. Vi vill att arbetslöshetsförsäkringen återupprättas som en inkomstförsäkring. De tillfälliga förstärkningarna under pandemin är bra men inte tillräckliga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Strandskyddet behövs för allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfalden, men för att kunna utveckla landsbygden behöver det bli lättare att få dispens för att, i viss utsträckning, bygga i strandnära områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att det inte leder till nedskärningar i välfärden. Genom att exempelvis sänka riksdagspolitikernas arvoden motsvarande en medelinkomsttagares lön skulle vi kunna omfördela skattepengarna utan att välfärden blir lidande.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Alla ska ha tillgång till information, nyheter, utbildning och underhållning utan dyra abonnemang. Det är viktigt för demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Ett förbud mot nyförsäljning behöver kombineras med massiva satsningar på laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Betyg i tidig ålder ökar stressen hos barn och risken för utslagning. Dessutom finns det inget som tyder på att det får dem att lära sig mer. Det går att följa upp barns kunskaper på bättre sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Vi behöver ett rättvisare skatteutjämningssystem. Det är inte rimligt att folk i lands- och glesbygdskommuner betalar mer i kommunalskatt för sämre samhällsservice än de som bor nära storstäder.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Det ska inte gå att köpa sig fri från allvarliga brott. Genom en tuffare straffsats kan polisen lägga mer resurser på att stoppa sexköp och människohandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Marknadshyror löser ingenting utan bidrar bara till ojämlikhet och högre hyror. Med marknadshyror finns det ännu starkare intressen att behålla bostadsbristen för att kunna tjäna mer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Vi behöver göra det smidigare att ta tåget. Att öka kapaciteten är bra för klimatet, skapar många nya jobb och underlättar pendling.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Staten behöver ta mer ansvar för en jämlik vård men det går utan ett förstatligande. Risken med en statligt styrd sjukvård är att den utgår från stadsbornas behov och förutsättningar medan boende i landsbygd, glesbygd och skärgård missgynnas ännu mer för att systemet blir oflexibelt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Karensdagen borde aldrig ha införts. Den som blir sjuk måste ha råd att stanna hemma för att både tillfriskna och förhindra smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Trygghet och kontinuitet ökar hälsa och välbefinnande. Anställningstryggheten behöver stärkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hilwëyn: Vi ska ha höga miljökrav, gruvbolagen måste kunna ta ekonomiskt ansvar för effekterna av brytningen och både urfolk och lokalbefolkning ska ha inflytande.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Människor som förföljs måste kunna söka skydd och få sina ansökningar rättssäkert prövade. Alla EU-länder, även Sverige, måste ta större ansvar för hur flyktingar tas emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hilwëyn: Utan misstanke om brott finns inget skäl att övervaka eller avlyssna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hilwëyn: Extra viktig Samhället tjänar på jämlikhet. Hälsan hos befolkningen blir bättre, brotten minskar (särskilt våldsbrotten) och ett barn som föds av en lokalvårdare får samma möjligheter att utbilda sig som det direktören fick. Nu betalar en sjukpensionär en större del av inkomsten i skatt än en höginkomsttagare, det är inte rättvist.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hilwëyn: Naturskogarna behöver långsiktigt skydd och kalhyggesbruket fasas ut för att skydda den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jessica Hilwëyns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning