Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Samuel Stengård (fotograf Avig Kazanjian)

Samuel Stengård

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer vara en röst för Västmanland och för hela landet med en konservativ politik präglad av ett varmt socialt hjärta där familjen och förenings Sverige är grundläggande. Vill du se en politik där valfrihet, socialt ansvarstagande och ett tydligt fokus på att hela landet ska kunna leva och utvecklas. Vill du se detta? Då vill jag gärna vara din röst.

Presentera dig själv

Jag är en person som har en lång politisk erfarenhet med en bred bas i yrkeslivet inom stora delar av samhällets olika sektorer. Född och uppvuxen i Västerås med rötter i bland annat Blekinge. Tro & politik har gått hand i hand genom mitt liv där församlingsverksamhet med tydlighet mot att vara en aktiv del i det lokala samhället. Fritiden är böcker, läsandet och skrivande ett stort intresse.

Vad har du för yrke?

VD för ett fastighetsbolag och politisk sekreterare på deltid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Ghandi och Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser det som en nödvändighet att vi får ett nytt Region Västmanland och för vårt land. Som Kristdemokrat är vårt naturliga val att samarbeta Moderaterna på alla nivåer och vi är ett parti som för samtal med alla för att få till det bästa lösningarna för vårt land och invånare.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Samuel Stengård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Valfriheten i skolan är och har varit ett viktigt verktyg för att ge eleverna möjligheter till en skola som passar just dem. Något som däremot är än mer bekymmersamt än att friskolor gör ekonomiskt överskott är att den kommunala skolan tillåts att gå med stora underskott, det är inte acceptabelt förvaltande av våra gemensamma resurser.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Vi behöver en grön omställning och där är kärnkraften med små modulära reaktor en viktig del för att säkra baskraften i Sverige. Statliga Vattenfall bygger idag ut kärnkraft i Estland och detta är nu även nödvändigt i Sverige. Till det behöver vi naturligtvis bygga ut både vindkraft och solceller som komplement till kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Vi behöver ta till och nyttja alla verktyg som finns för att stävja den eskalerande brottsutvecklingen och gängkriminaliteten. Där är visitationszoner ett verktyg som vi behöver utveckla än mer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: RUT & ROT bidraget har varit ett viktigt medel för att tillskapa nya arbetstillfällen på ett framgångsrikt sätt. Vi behöver i det ekonomiska läget vi befinner oss i både nationellt men även globalt ha alla tillgängliga verktyg för att säkra arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Sverige är ett land som internationellt ligger i topp inom många områden, trots de problem vi står inför nationellt. Jag ser att 1% av BNI i bistånd är ett mål som vi ska hålla fast. Jag anser att det behövs en förändring av fördelningen där civilsamhällets organisationer med bland annat kyrkor som arbetar direkt ute lokalt och har små overheadkostnader som tar pengarna får större fördelning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Kungahuset är en institution som är värdefull för oss som land och där behövs det resurser. Vi har som land ytterst få andra "marknadsförare" av vårt land som ger större resultat än vårt kungahus att lyfta fram och representanter Sverige som land.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Skatten på drivmedel måste sänkas och den så kallade reduktionsplikten behöver minskas till den överenskomna EU nivån. Vi kan inte lägga oss på en nivå som är avsevärt högre än vi gemensamt kommit överens om inom EU och på det sättet rasera hela vår jordbruks- och skogsnäring samt transportsektor. Det är fullkomligt oacceptabelt att verkligheten idag är att folk inte har råd att tanka sin bil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Redan idag skattas husägare orimligt. Vi behöver istället minska skatterna runt fastigheter och vid försäljning av fastigheter. Att som idag bli bestraffad med höga skatter om du underhåller och utvecklar din fastighet är absurt och "låser" fast människor i bostäder de inte har råd att sälja pga. skatter. Så kan vi inte ha det!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Att införa förslag med skattelättnader (gåvoskatt avdrag) för att stötta civilsamhället, kultur, föreningar och ideella organisationer är ett bra sätt till ökad privat finansiering. Däremot kommer den offentliga finansieringen till kulturen alltid att behövas, men den kan ökas med ovan angivna förslag, vilket vore välkommet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Att "köra" över kommuner och boende i glesbygd med att bygga 2-300 meter höga vindkraftverk utanför tomten är enkelt att tycka när man inte själv är utsatt för det. Men fullkomligt oacceptabelt. Här måste kommunerna och de boende ha stort inflytande över placering och utbyggnad då det påverkar både ljudbilden och boendemiljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Att människors som lever i utsatthet börjar att tigga är inget som ska förbjudas, däremot skulle det vara önskvärt att man begärde och fick tillstånd till att tigga. Skulle en registrering ske blir det en kontroll som ger ett skydd för de som tigger och om de i sin tur lever i en situation där de blir utnyttjade av kriminella nätverk och inom människohandel skulle registrering ge en trygghet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Ser inget behov av detta i ett större perspektiv, att aktivt arbetar för jämställdhet och alla människors lika värde och rätt är en självklarhet och inom det ryms alla och det utan att hela lagstiftningen behöver göras om där till exempel all bygglagstiftning kan komma att behövas göras om när alla lokaler behöver byggas om utifrån nya krav vilket skulle medför orimliga ekonomiska konsekvenser.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Helt rätt, staten ska inte lägga ditt livspussel utan det kan varje familj själv göra. Om man sedan i detta stimulerar till mera jämställt uttag kan det behövas ses över, men tvångsstyrning är fel väg att gå, föräldrar och familjer behöver stöd och verktyg som underlättar sin livs- och vardags planering, inte att staten likformar och bestämmer åt dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Att återigen se på förbud där det offentliga inte lyckats är fel väg att gå. Istället borde det offentliga själva ta tillvara och nyttjar ny beprövad teknik och lösningar som uppenbarligen efterfrågas, de är snarare lösningen på problemet än att förbjuda något som efterfrågas och fungerar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Tror att detta skulle ge en större tydlighet men med förslaget skulle det även behövas ett stramt mottagande med kvotflyktingar som en specifik grupp att värna om. För med permanent uppehållstillstånd måste det även följa krav på att ta till sig och lära sig det svenska språket och förstå och kunna tillämpa den samhällsorienterande introduktionskurserna. Så frågan kan och ska inte ses separat.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: När S-regeringens sätter sig i beroende med politiska vildar så sätter de även Sveriges säkerhet på spel på ett helt absurt sätt. Vi ska gå med i NATO men vi gör det inte utan att förstå den känslighet som det finns i att enskilda länder inom alliansen är länder som vi inte delar deras syn på vad demokratisk utveckling innebär.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: A-kassan är en försäkring som betalas av den enskilde, att det sker en höjning i försäkringen är positivt. En viktig del är att parterna löser detta, vilket sker inom flera fackliga organisationer via kompletterande försäkringslösningar, och det är kanske den centrala punkten till att ta eget ansvar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Detta skulle kunna vara ett bra verktyg till att utveckla landsbygden och skapa en attraktivitet i boenden som får mänskor att flytta utåt landsbygden. Naturligtvis sker sedvanlig prövning där hänsyn till bland annat djurliv måste tas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Detta bör kunna tas inom den befintliga ramen och omprioriteringar, men intressant skulle det kunna vara med en kortsiktig temporär punktskatt för satsning på försvaret, något som kan vara värt att utredas för att se effekten av. För investeringar ska även kunna klara att gå över i ordinarie drift och då ha resurser att kunna nyttja och öva med försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Det är relevant att ställa frågan på sin spets om Public Service ska driva en bred nöjesproduktion eller fokus ska ligga på samhällsbevakning och ett smalare uppdrag. Kan tycka att det är ett relevant förslag som behöver ses över.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Utan en elproduktion och eldistributions system som även kompletteras med bio- och vätgas är det vare sig önskvärt eller möjligt. Om den nämnda ladd- och tankinfrastrukturen byggs ut och elproduktionen säkras med små modulära kärnreaktorer, då kommer marknaden att lösa omställningen av sig själv utan förbud och pålagor.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Tror det är en bra väg att gå, det sammanvägt med god pedagogik och metodik ger tydlighet. Vi måste även ha en likvärdig nivå av skolpengen som varje elev får, skillnaden mellan kommuner vad de lägger för resurser på "skolpengen" variera kraftig och till det har vi ett S-förslag som ligger i lagrådet att det ska lagstyras att vissa elever ska ha mindre elevpeng till fördel för andra elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Skatteutjämningssystemet måste ses över och andra parametrar måste in som ger en tydligare styrning mot utveckling och självförsörjning något som även ned på privatpersons nivå är en självklarhet. Hjälp till självhjälp. Redan idag ger de ekonomiskt mera stabila kommunerna stöd till kommuner med en sämre ekonomi, och att öka på den omfördelningen ska vi inte göra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Vi ser att köp av sexuella tjänster har en stor andel av personer som säljer dessa tjänster som lever i utnyttjande från människohandel och grovt kriminella. Detta måste brytas och exploateringen av människor måste stävjas. Därför behöver straffskalan skärpas vilket är ett tydligt signalspråk över de värderingar vi ska ha som samhälle. Alla människor har lika värde och lika rätt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Att införa marknadshyror medför att fler hyresrätter kan komma att tillskapas. För produktionskostnaden och investeringen måste kunna täckas av framtida intäkter, det är en enkel matematik. Du kan inte bygga ett hus med en kalkyl som visar på att du inte har eller får ekonomin att gå samman. Därför är marknadshyror en bra väg att gå.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig S-regeringens och dess stödpartiers felaktiga prioritering med en ny höghastighetsbana mellan Stockholm-Göteborg-Malmö dränerar hela vårt lands nödvändiga regionala satsningar där vägar och järnvägar förfaller och människor riskerar att inte kunna ta sig till sina jobb. Där behövs resurser läggas. Absolut nej till nya dyra höghastighetsbanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Extra viktig Vi kan inte idag år 2022 ha ett sjukvårdssystem som bygger på 1862 års organisation. Det krävs en ny organisation där vi oberoende av vart vi bor i landet ska kunna få en likvärdig vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Ser inte det som en möjlighet då det är ett stort ekonomiskt åtagande. Att istället lösa det mellan parterna på arbetsmarknaden vore en bättre väg att gå. Att däremot i händelse av pandemi göra undantag som gjorts är även en framtida undantagslösning som vi behöver kunna göra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: LAS - lagen om anställningsskydd har reformerats och vi ser idag en arbetsmarknad som är helt annorlunda mot 1930-70 talets. Om Små- och enmansföretag som utgör den stora delen av arbetsgivare ska kunna expandera och satsa behövs det regler som möjliggör detta och minimera de extrema riskerna som det utgör i en orolig omvärld med att anställa. Det är utifrån detta perspektiv frågan måste lyftas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Samuel Stengård: Om vi ska vara konsekventa med en grön omställning där vi nyttjar mera batterier för fordon, något som kräver jordmetaller vilket vi har stor tillgång till på i Sverige. Då ska vi bryta dessa metaller här och inte lägga det på i bla. Kongo där barn exploateras av gruvindustrin. Vi behöver utveckla gruvindustrin i Sverige och ta vårt ansvar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Stengård: Kvotflyktingar är något som vi måste fortsätta att ta emot, vi behöver även på ett tydligt sätt stärka vårt integrationsarbete där språk- och samhällsintroduktion är centralt och det måste vara obligatoriskt för alla som kommer till Sverige. Det ska inte bara vara obligatoriskt att delta, man ska förstå regler och samhällsnormerna i landet och man ska kunna det Svenska språket.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Stengård: Integriteten är viktig och avlysning är ett verktyg som det bör vara en restriktivitet för vid användandet. Däremot behövs dessa verktyg kraftfullt sättas in mot gängkriminella och mot de grupperingar som rör sig runt om och i dess närhet för att kunna agera preventivt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Stengård: Idag har Sverige ett av världens högsta skattetryck och skattesystemet är redan idag uppbyggt att de som tjänar mest betalar mest i skatt. Med ett högre skatteuttag från de som redan betalar mest riskeras att hela skattesystemet urholkas, att upprätthålla och stärka arbetslinjen där arbete lönar sig är rätt väg att gå, inte höja skatterna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Samuel Stengård: Att lägga över och låta EUs regler på skogen gälla i Sverige är helt klart skevt där vi i norra delen av Europa med Sverige och Finland har en skogsnäringen som ser helt annat ut mot kontinentens. Vi kan inte låsa upp en hel skogsnäring med EU detaljstyrningen där vi i vårt land idag har en aktiv och ansvarstagande skogsvård som ligger i topp i världen. Värna skogsägarnas rätt till sin skog!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Samuel Stengårds val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården