Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Hermansson (fotograf Emil Broberg)

Daniel Hermansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill fortsätta att säkra kvalitén och tillgängligheten i LSS. De svårast utsatta i samhället ska få den hjälp de behöver. Jag kommer även arbeta hårt med att försvara och utöka arbetarnas trygghet i sin anställning, speciellt inom privata välfärdsbolag. Det senaste året har experimentet marknadsskolan plockat ut 1,3 miljarder skattekronor i vinst istället för att gå till elever samt lärare,

Presentera dig själv

En vanlig arbetare gift och 5 barn, har jobbat fackligt i många år och därav mitt intresse för arbetsmarknadspolitik. Även djupt engagerad i LSS-frågor

Vad har du för yrke?

Trafikledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme och Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterblocket bildar en majoritetsregering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Daniel Hermansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Daniel Hermansson: Vi behöver minska utsläppen, men det måste finnas alternativ för vanligt folk innan vi fasar ut helt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Daniel Hermansson: Vi behöver rusta upp järnvägen innan vi lägger pengar på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Daniel Hermansson: Extra viktig Vi behöver en jämlik sjukvård i Sverige, det ska inte spela någon roll vilken region du tillhör om du får behandling eller inte. Hjälpmedel ska inte bero på viken region du tillhör om du ska få eller inte.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Hermanssons val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sjukvården