Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Olsson (fotograf null)

Fredrik Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Trygghet och goda resultat i skolan. Att hela Sverige ska leva. En god vård till alla utan köer. Äldrevård, skolor och service i hela landet. Bättre vägar och kommunikationer i hela riket. Minskade skatter på drivmedel. Att ge röst åt de som ingen röst har!

Presentera dig själv

Jag är en man i mina bästa år. Gift med Adeline. Tre underbara vuxna barn. På fritiden gillar jag att läsa böcker, promenera och spela bordtennis. Jag brinner för de människor som ingen röst har!

Vad har du för yrke?

Grundskollärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Kristdemokraterna och Moderaterna ska bilda regering efter valet 2022. Om vi behöver mer stöd kan vi samarbeta sakpolitiskt med exempelvis Liberaler och Sverigedemokrater.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Fredrik Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Alla bolag som bedriver affärsverksamhet har rätt att ta ut vinst ur bolaget (läs 5-10%) Men de som driver skolor har ett stort ansvar att utveckla verksamheten för barnens bästa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Kärnkraften bör byggas ut som en fortsatt bas i det svenska energisystemet. Dels för att återanvända det utbrända kärnbränsle vi har och för att vara en ständig elproduktion då vindarna blåser vart och när de vill.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Detta har fungerat bra i Danmark så det kan fungera även i Sverige. Tillsammans med ökad kameraövervakning likt Storbritannien kan vi få tag på fler brottslingar. Tänk också på vad NEW York polisen gjorde i sin tunnelbana.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: RUT-avdraget fungerar idag mycket väl och bör behållas eller byggas ut. Det har bidragit till att göra många svarta jobb vita vilket är bra.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Sveriges bistånd ska hjälpa de svagaste, hungrigaste och mest utsatta människorna i vår värld. Men bidragen ska gå dit de gör mest nytta och prövas regelbundet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Kungahuset håller många viktiga fastigheter snygga och välskötta i dagsläget. De pengar som de får används väl och kungahuset representerar oss väl över hela världen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Sverige har en stor landsbygd med stora avstånd och behöver därför sänka skatten på bensin och diesel till en rimlig nivå.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Vi vill inte återinföra den gamla fastighetsskatten. Den skulle tvinga många att överge både hus och hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Stat, region, kommun och det privata kan finansiera kulturen tillsammans. Privata aktörer behövs både som komplement och som pådrivare i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Kommunerna känner sina lokala förutsättningar bättre än en regering långt borta och bör därför även i fortsättningen kunna stoppa dåliga vindkraftsprojekt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Tiggeri bör jämställas med annan pengainsamling och behöva söka tillstånd som andra behöver göra vid insamling av pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Jag tror inte detta är rätt väg att gå.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Föräldrar vet bäst sina egna förutsättningar för att ta ut sin föräldraledighet. Dagar bör kunna ges bort även till mor- och farföräldrar vid behov.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: De behövs som en breddning av svensk läkarvård. Underlättar för människor långt borta från dagens fysiska läkarbesök. Vårdplatserna i dagens system är för få.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Sverige är värt att försvaras! NATO kan göra det på ett bra sätt både genom att vi själva ökar vår försvarsanslag till 2% och kan hjälpa varandra vid behov. Ensam är inte stark i dagens värld.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: A-kassan ska vara en tillfällig lösning mellan två arbeten och behöver vara bra men kan inte vara lika hög som lönen från ett arbete. Varför skulle man då bry sig om att söka jobb igen?

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Vi måste dock kolla områden innan byggnation för att bevara rika naturvärden. Men landsbygden har stora områden som kan användas utan problem.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Smalare men vassare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Vi ska verka för minskade utsläpp i trafiken men låta bensin- och dieselbilar fasa ut sig själva. Vi behöver bygga ut infrastrukturen för vårt energisystem och laddstationer först.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Det behövs inte betyg tidigare än som idag i årskurs sex. Betyg är viktiga men vår värdegrund är viktigare för att skapa god ordning och kunskapsöverföring i våra klassrum.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Höghastighetståg har spelat ut sin roll. Dessa pengar kan hellre läggas på dubbelspår på alla stambanor med stor trafik idag. Flaskhalsar måste byggas ut och renovering av alla stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Olsson: Sjukvårdens organisation från 1800-talet måste förändras.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Olssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Fredrik Olsson: Alla dessa områden är viktiga så ett val av tre områden visar inte på vad staten borde göra fullt ut.