Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Lundgren (fotograf Daniel Lundgren)

Daniel Lundgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag står för klassisk vänsterpolitik med fokus på välfärden som är viktig för alla och för allas lika rättigheter. Vi och dom-tänkande hör inte hemma i vänstern.

Presentera dig själv

Jag bor i Oxelösund och jobbar i Nyköping. Gillar att se film, läsa böcker och tidskrifter och lyssna på musik, Reser gärna. Reste runt på Balkan i våras.

Vad har du för yrke?

Socialsekreterare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Tage Erlander, Clement Attlee, B Sanders

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idealt sett en S+V-regering med stöd av Mp och C, även om det är osannolikt att V får vara med i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Lundgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Vinstmotiv i skolan ger sjuka incitament och leder till kvalitetsproblem pga betygsinflation och pga att ägarna hellre berikar sig än investerar i kvalitet. Det är att sätta bocken till trädgårdsmästare. Därför ska vinstutdelning för friskolor förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Kärnkraft är en dyr och föråldrad teknik som dessutom har stora säkerhetsproblem. Det skulle vara mycket dumt att ge kärnkraften fortsatt konstgjord andning genom att subventionera fram en utbyggnad.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Idiotiskt förslag. Det finns inget säkrare sätt att göra vanligt hederligt folk i brottsutsatta områden fientligt inställda till polisen och försvåra deras arbete och förenkla för brottslingarna. Dessutom skulle det i praktiken bara slå mot fattiga bostadsområden, inte mot rika bostadsområden som också göder organiserad brottslighet, t ex genom knarklangning. Dåliga erfarenheter inernationellt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Mycket dåligt och skadligt för välfärden att subventionera hushållsnära tjänster för de som kan betala för dem i vilket fall till priset av att t ex äldre och funktionsnedsatta som behöver sådana tjänster inte får det pga nedskärningar. Pga denna onödiga kostnad för samhället måste hemtjänsten skära ned och hjälper inte till med städning på samma sätt längre. De som behöver hjälp ska få det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Biståndet är inte bara viktigt av humanitära skäl utan också en investering i goda relationer till länder över hela världen vilket blir allt viktigare i en internationaliserad och multipolär värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Kungahuset har berikat sig självt på ett rätt extremt sätt, vilket har dokumenterats på ett serilöst och trovärdigt sätt i olika böcker. De behöver verkligen inte så stora subventioner som de får nu.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: En tillfällig säkning är nödvändig eftersom priserna just nu är så höga att det drabbar vanligt folk på ett ohållbart sätt. Sänkt matmoms har en bättre fördelningsprofil men man får laga efter läge och genomföra vettig politik som det finns majoritet i riksdagen för.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Sverige är världens enda västliga demokrati som saknar fastighetsskatt utan har en kommunal avgift i stället. Det håller inte i längden eftersom välfärden har så stora behov av mer resurser, Fastighetsskatten ska konstrueras så att den inte drabbar kvarboende med litet pengar att röra sig med på ett orimligt sätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Kulturen är till för alla och därför är det inte bra om privata särintressen får större inflytande genom ökande finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Det är viktigt att vindkraftsutbyggnad, som är mycket ingripande i landskapet, har en lokal förankring och därför finns det rätt bra skäl till ett fortsatt kommunalt veto. Utbyggnad kan underlättas t ex genom ekonomiska incitament till lokalbefolkningen. Det är troligen bättre än att slopa vetot. Å andra sidan måste vindkraften byggas ut snabbt för att ge Sverige energi som behövs,

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Att ge pengar till tiggare löser inga samhällsproblem men tiggeri som sådant skadar ingen. Ingen är heller tvungen att ge pengar. Att tiggeri irriterar vissa är inget hållbart skäl till att förbjuda det. Folk störs av allt möjligt men i en demokrati av traditionell svensk typ får man stå ut med andras beteende om det inte skadar andra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Utifrån likhet inför lagen är det viktigt att inte könskategorisera individer mot deras vilja. Det kan finnas problem med förslaget utifrån att t ex medicinska data behöver samlas och sparas men det borde vara möjligt att hitta en lösning av sådana problem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Det är inte möjligt att överlåta semester eller sjukledighet på någon anna. Normalt sett är välfärdsförmåner individuella. Det borde föräldraförsäkringen också vara. Det borde inte vara möjligt att överlåta tid på någon annan, Ur ett barnperspetiv är det dessutom viktigt att banet får vara tillsammans inte bara med en av föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Det är mycket tveksamt om de privata nätläkarna gör någon nytta överhuvudtaget, Skadan de gör genom att dränera välfärden på pengar som den behöver är däremot uppenbar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Permanent uppehållstillstånd är viktigt för att man ska kunna känna sig trygg och etablera sig i samhället, utbilda sig osv. Tillfälliga uppehållstillstånd är resursslöseri eftersom de försvårar för individen att investera i utbildning och dessutom ofta medför utbildning till ingen nytta för det svenska samhället iom att färdigutbildade utvisas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Ryssland anföll senast Sverige 1809. Varför skulle de vilja anfalla Sverige nu? Har de inte nog med problem på annat håll? Alliansfriheten har tjänat Sverige mycket väl i mer än 200 år. Varför skulle den inte också göra det i fortsättningen? Märkligt och dumt att driva in Sverige i NATO allt eftersom hotet mot Sverige snarast minskar iom att det går så dåligt för Ryssland.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig En stark A-kassa är en viktig del av välfärden som behövs för att folk ska vara tillräckligt trygga för att satsa på utbildning och ta risker för att komma vidare i sitt yrkesliv. En stark A-kassa ger frihet att satsa på sitt yrkesliv på ett sätt som utvecklar och gynnar samhället,

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Strandskyddet beövs eftersom naturen är till för alla, inte bara för de som kan betala för en tomt, Dessutom är det mer allmänt viktigt att värna om de känsliga naturmiljöer vi har och att ha framförhålning inför den troliga havsnivåhöjningen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Välfärden behöver mer pengar, inte mer. Om upprustningen fiansieras på annat sätt än med höjd skatt så kommer det att gå ut över välfärden. Att finansiera upprustningen av försvaret genom att skära ned i välfärden är ohållbart.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Om public service får ett smalare uppdrag så kommer public service att marginaliseras och i förlängningen få svårt att vinna stöd för fortsatt verksamhet. Ett starkt public service är nödvändigt för den fria debatten och mångfalden i den svenska demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: I och för sig blir det en mycket snabb förändring i så fall men fördelningspolitiskt finns det inga direkta problem med förslaget eftersom det fortsatt bara blir förbud mot nyförsäljning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Det finns starkt stöd i forskningen för att betyg i så låga årskurser är kontraproduktiva iom att låga betyg av eleverna riskerar att uppfattas som en stämpel som tar bort deras motivation att förbättra studieprestationen, snarare än som en sporre att förbättre studieresultatet. Dessutom verkar nästan inga lärare, föräldrar eller barn vilja ha så tidiga betyg, bara vissa politiker.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Många glesbygdskommuner har så dålig ekonomi att de i praktiken inte kan ge en service till medborgarna som är likvärdig med servicen i storstadskommuner eller medelstora kommuner. Samtidigt måste de ta ut mycket högre skatt eftersom skatteunderlaget är så dåligt. Detta är helt orimligt. Alla kommuner bidrar till hela Sverige genom att utbilda och genom naturresurser: servicen ska vara likvärdig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig I förlängningen skulle det medföra marknadshyror på hela bostadsmarknaden. Det visar erfarenheterna från Finland. Marknadshyror medför inte ökat bostadbyggande. Det gynnar bara privata vinstintressen som kan öka hyrorna genom att begränsa tillgången på bostäder genom att inte bygga.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Sverige behöver utveckla infrastrukturen för järnvägen för att tillgodose de resebehov som finns i ett modernt samhälle. Dessutom är kapaciteten på befintligt järnvägsnät helt otillräckligt i nuläget. Höghastighetståg ska lånefinansieras för att inte konkurrera med behoven i välfärden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Det finns problem med styrningen av och resurstilldelningen inom sjukvården pga decentraliseringen i regioner men det är sannolikt att förstatligande skulle göra större skada än nytta eftersom det skulle medföra ett större avstånd mellan väljare och ansvariga politiker och sannolikt medföra ökad NPM-styrning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Mycket bra om folk vågar stanna hemma från jobbet t ex när de har influensa och riskerar att smitta andra. Fördelningspolitiskt viktigt förslag då det har störst betydelse för låginkomsttagare, Också viktigt för jämställdheten eftersom kvinnor med låg inkomst i praktiken är särskilt hårt drabbade.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Anställningstrygghet är viktig för att man ska kunna säga vad man tycker på jobbet utan rädsla för att bli avskedad, och för att man ska ha tryggheten av en anställning även när man är något till åren kommen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Lundgren: Skatten på gruvdrift är redan extremt låg i Sverige och det är redan ganska lätt att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige. Det borde bli svårare, inte lättare. Gruvor ger tillfälliga jobb men det måste avvägas till exempel mot att turistindustrin kan ge varaktiga jobb, men att dessa går förlorade om naturmiljön förhörs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Asyl är en mänsklig rättighet och invandring ger arbetskraft och befolkningsunderlag som behövs och utvecklar Sverige. Länder som krymper får stora problem men med invandring växer Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig Personlig integritet är en mänsklig rättighet och respekten för det är alltför liten i dagens Sverige.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Lundgren: Extra viktig I och för sig är de låga eller obefintliga kapitalskatterna ett större problem än låga skatter för höginkomsttagare men höginkomsttagare borde ändå betala mycket mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Lundgren: Den allra mesta skogen i Sverige är numera i praktiken ett slags plantager, inte skog. Den skog vi har kvar i Sverige behöver ett mycket starkare skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Lundgrens val:

 • Landets ekonomi
 • Pensioner
 • Sjukvården