Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrica Ödebygd (fotograf Maria Henriksson)

Ulrica Ödebygd

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänstern ska vara med och få igenom så mycket vänsterpolitik som möjligt. Jag hoppas på många fler röster så att vi kan ändra spelplanen på riktigt. Partiet kommer göra en klok bedömning utifrån situationen då.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulrica Ödebygd

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Vi måste göra upp med marknadsskolan. Sverige är det enda land i världen som tillåter att våra gemensamma skattepengar blir till vinster för aktiebolagen och kapitalister, istället för att skapa barnens bästa skolgång där behoven ska styra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Det här är en högst ineffektiv kraftkälla, med betydande problem i form av massiva koldioxidutsläpp vid brytning, samt framförallt skrämmande långsiktiga problem med förvaringen av kärnavfalet. Det finns redan alla möjligheter att satsa på kärnkraften i Sverige, men finns ingen som är villig att göra det pga det inte är lönsamt. Satsa på framtidens förnybara energikällor istället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Lagstiftningen är klar: Polisen har redan goda möjligheter att visitera om misstanke om brott föreligger. Att generellt upprätta visitationszoner riskerar spä på problemen i utsatta områden. Se vittnesmål från Skäggetorp i Linköping, där unga killar rasifierats och diskriminerats (SVT Sverige möts).

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: VI ska använda våra skattemedel med en röd tråd att försöka utjämna skillnader mellan människor. Inte för att förstärka dem. RUT- och ROT är egentligen bidrag till dem som redan har råd att anlita tjänsteföretagen. Lägg pengarna på fler händer i vård och omsorg istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Nöden är stor i världen. Vi som har det bra i Sverige ska fortsätta stå globalt solidariska mot dem som lider nöd och försöka bidra till ökad demokrati och kvinnors rättigheter. Vårt stöd behövs mer än någonsin nu efter pandemin, i klimatförändringarnas spår, samt pga ökad instabilitet i världen med krig och konflikter om resurser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig År 2022 finns inget som kan motivera fossila bränslesubventioner! Subventioner ska naturligtvis ges till de alternativa lösningar som innebär att vi lämnar det fossila helt. Massiva statliga och riktade stöd kan ges till behövande grupper, tex boende på landsbygd, eller livsmedelsproducenter. Kommunikativ poäng: för att snabbt kunna genomföra omställningen och göra omställningen jämlik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vi bör reformera skattesystemet och återinföra rikemansskatterna igen, stäva mot progressivitet. Vi har groteskt många dollarmiljonärer och dollar miljardärer i Sverige idag. Fastighetsskatten kan vara en del i denna skattereform där vi speciellt bör höja den för hus med höga taxeringsvärden i välbärgade områden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Kulturen utgör kittet i samhället, bygger människor och värnar upprätthållandet av demokratin. Vi ska ha ett starkt statligt stöd för att lyckas främja kulturen jämlikt för alla i Sverige. Den ledstjärnan har inte en privat aktör, även om de gör mycket bra för kulturen idag så skulle inget totalansvar någonsin kunna utkrävas av det privata utifrån den aspekten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Behovet av snabb omställning av vår energiproduktion är omfattande. Det är ett gemensamt ansvar att tillse att energiproduktionen är jämt fördelad över hela landet och möjlighet till kraftöverföring finns. Det är dock viktigt att kommunerna och drabbade boende blir adekvat kompenserade utifrån den ekonomiska förlust och den naturförlust som detta orsakar. Biologiska värden måste värnas högt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Varje försök att kriminalisera fattigdom leder till ett ogästvänligt och repressivt samhälle. Det vi bör fokusera på ät att komma åt kriminella ligor istället som lever på andra människors utsatthet, samt att utjämna socioekonomiska skillnader både i Sverige, Europa och världen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vår fantastiska svenska föräldraförsäkring ska vi värna och använda som ett verktyg för att ge barnen rätt till tid med båda sina föräldrar. Vi ska absolut sträva mot ett helt jämställt uttag, eftersom att det gör att kvinnor får en möjlighet till ett mer jämställt arbetsliv överlag, en chans till en bättre inkomst sett över livet, samt och bättre pension i slutändan.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Det är horribelt att vi tillåter de privata nätläkarna dränera vår offentliga vård idag. De stjäl tex viktiga resurser från din egen vårdcentral och varje samtal genererar förluster. De privata vill bara tjäna pengar och att du ringer ofta. Svåra sjukdomsfall hamnar alltid tillbaka i den offentliga vården, dubbel belastning. Bygg ut 1177 och skapa chattkontakt på din lokala vårdcentral istället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vi behöver ge trygghet och framtidstro till människor. Ge dem en ny grund att stå på här i Sverige. Ställa samma krav på dem och ge samma rättigheter som för oss. Se dem som den stora resurs de utgör för oss som redan lever här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Att överge vår mycket långa alliansfrihet är riskfyllt i en orolig tid som denna. Varför var det så bråttom? Vi hade haft tid att genomföra en massiv utbildningskampanj, samt en folkomröstning, så att svenska folket hade kunnat få säga sitt i denna viktiga fråga.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vi måste ta tillbaks intentionen med försäkringen som en inkomstförsäkring. Även höja nivån på våra socialförsäkringar och trygghetsförsäkringar generellt! De förbättringar som gjordes tillfälligt pga pandemin räcker inte. Arbetslöshetsförsäkringen har körts i botten och den utgör idag inte längre den trygghet som den tidigare utgjorde.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vi ska värna strandskyddet både för att fortsätt ge allmänheten tillgång till våra stränder och vattendrag men också för att upprätthålla den biologiska mångfalden som idag är starkt hotad. Landsbygdsutvecklingen kan redan idag ge goda möjligheter till dispenser för strandnära nybyggnation. Den uppluckring som C krävt den här mandatperioden skulle däremot vara mycket ogynnsam och olycklig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vårt totalförsvar och vår beredskap är central. Vi behöver även skapa en resiliens för de klimatförändringar som sker. Här bör försvaret vara en viktig del också. Vi behöver dock se till att satsningarna inte leder till minskad budget till vård, skola och omsorg. De som redan har stora förmögenheter kan bidra extra vid en ev öronmärkt skattehöjning för försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Det är viktigt med en bibehållen oberoende Public Service. Inte minst för upprätthållandet av demokratin och för att motstå högerkrafterna och deras starka lobbyverksamhet. Det är också viktigt att alla ska kunna ha råd till ett bra, billigt och brett utbud av radio och TV.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Självklart ska detta genomföras. Vi måste snabbt ställa om fordonsflottan och bygga ut laddinfrastrukturen. Samtidigt ska vi genomföra statliga subventioner till de billigare vardagselbilarna, konvertera vår befintliga fordonsflotta, massivt utöka stöden till kollektivtrafiken - som i allt större mån ska återgå i egen regi och eget underhåll.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vi ska bort från betygshetsen och lära av Finland. Betyg från åk 4 är helt oansvarigt. Lärarna har redan idag god insikt i vilket stöd eleverna behöver. Ge skolan, pedagogerna och elevhälsan rätt resurserna att ge varje elev det stöd som de behöver istället. Skolan är nyckeln till skapandet av det goda samhället. Rätt resurser här sparar enorma samhällskostnader senare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Det är viktigt att reformera skatteutjämningssystemet. Här har vänstern verkligen fått igenom en bra utredning nu. Det är stora skillnader i skattekraft mellan kommunerna och den service som du erhåller varierar kraftigt beroende på var du bor idag. Så ska det inte vara. Lands- och glesbygd, är kraftigt missgynnade samtidigt som rika storstadsnära kommuner får betala mindre i skatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Det ska inte vara möjligt längre att köpa sexuella tjänster med mindre än fängelsestraff. Det är dags att lämna detta unkna synsätt och aktivt förhindra exploateringen av människor som genererar enorma mängder pengar till kriminella nätverk. Vi behöver ge polisen mer resurser för att lagföra dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Marknadshyror leder bara till elände, mer segregerade områden och en kraftigt ojämlik bostadsmarknad. Det är en mänsklig rättighet att ha en bostad och vi i vänstern stoppade faktiskt marknadshyrorna från att införas! Det kommer vi försöka göra igen om frågan kommer upp.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Tågen är framtidens kollektiva resesätt nr 1. Vi behöver genomföra en enorm satsning på våra befintliga järnvägar och nya banor och dragningar som knyter samman hela Sverige. För hela Sverige ska leva. Inte bara halvan nedanför Gävle. Norrland behöver mer, inte minst i ljuset av våra nya storsatsningar i Norrland. Vi behöver satsningar på dubbelspår, så att vi kan köra både gods- och persontrafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Beroende på var du bor ser förutsättningarna och tillgången till vård olik ut. Vissa regioners ekonomi är god, medan andra har enorma underskott. Staten måste ansvara för att se till att människor i Sverige erhåller samma rätt till en bra och nära vård- oavsett region. Inget förstatligande, men personalen får aldrig bli bufferten till dålig ekonomi och stafetter aldrig utgöra lösningen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Pandemin visade med tydlighet behovet av att stanna hemma när man är sjuk. Du ska inte behöva gå till jobbet sjuk, utan ha möjlighet att stanna hemma oavsett inkomstnivå. Vi ansvarar ju gemensamt för att upprätthålla legitimiteten i detta system, liksom att ta ansvar för våra medmänniskor som har sämre immunförsvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vi ska om något förstärka anställningstryggheten. Riva upp de försämringar som riksdagen nyligen röstade igenom och som helt ändrade spelplanen mellan arbetsmarknadens parter: fördel arbetsgivarna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Nej! Vi behöver visserligen snabbt ställa om och tänka solidariskt globalt. Råvaror som behövs i omställningen bör tas nära för att minska belastning på klimatet. Samtidigt måste vi fortsätta värna naturvärden och urfolkens rättigheter. Det är inte ett intresse för gruvbolangen, utan något vi måste värna och säkerställa. Krav: höga miljökrav, säkra vattendragen och återställning av marker.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Ödebygd: Vänstern är dom enda som verkligen värnar asylrätten när alla andra har abdikerat från sin medmänsklighet. En rättssäker prövning är det minsta vi kan garantera de människor med enorma umbäranden flytt hit. Sverige behöver påverka EU att ta ett samlat ansvar och förmå dem att se vinsterna med det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Ödebygd: Poliser har ett viktigt arbete i ett samhälle. De utgör en trygghet och skapar säkerhet, ofta med sina liv som insats. De behöver mer resurser och polisyrket behöver uppvärderas för att säkerställa den höga kvalitet och rättssäkerhet vi behöver. Avlyssning/övervakning ska i huvudsak användas för grövre brottsbekämpning, men också mot pengatvätt och ekonomisk brottslighet och skatteflykt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Vi ska bygga upp det starka välfärdssverige igen där vård skola och omsorg ska få de resurser som behövs. De tre senaste decennierna har vi sett att en liten klick människor med enorma rikedomar dragit ifrån oss andra. De har dessutom blivit fler. Klyftorna växer! Vi måste nu reformera skattesystemet för att få bukt med girigheten som idag sliter itu vårt samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Ödebygd: Extra viktig Skogen spelar en stor roll för omställningen och stå kvar som kolsänka i långt större mån. Den räcker inte till alla behov - vi måste välja noga till vad. Sveriges skogspolitik är internationellt kritiserad. Vi måste komma bort ifrån både monokultur och kalhyggesbruk. Vänstern vill skydda 30 procent av skogsmarken för den biologiska mångfalden och att naturskogarna långsiktigt värnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrica Ödebygds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning