Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ted Ejdemo (fotograf null)

Ted Ejdemo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du vill ha någon som är lyhörd till hur du har det på jobbet, i din färd till och från jobbet eller skolan och i ditt dagliga liv där du ser att det finns någonting som samhället kan göra bättre så finns jag här. Jag kan inte lova guld och gröna skogar, men jag kan lova att jag ska göra så gott jag kan med att förändra det som du anser kan göras bättre än vad det görs idag.

Presentera dig själv

27-årig norrbottning med stort hjärta för arbetsmarknadsfrågor, skola och utbildning, jämställdhet mellan kön, infrastruktur samt samhällsekonomi och ekonomisk jämlikhet. På fritiden intresserad av hockey, köra motorcykel, dansa bugg, läsa böcker och att umgås med familj och vänner.

Vad har du för yrke?

Skiftgående industrielektriker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill ha ett politiskt vänsterstyre där V tillsammans med S kan driva igenom en hel del bra politik för arbetare och vanligt folk, vilka är de som skulle tjäna absolut bäst på det!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ted Ejdemo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ted Ejdemos val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning