Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nina Berggård (fotograf Alva Thiger, Norrbottens Media, NTM)

Nina Berggård

Varför ska väljarna rösta på dig?

De tre områden jag främst vill arbeta med i politiken är: Jämlikt och jämställd hälso- och sjukvård i både glesbygd och städer Kompetensförsörjning och arbetstidsförkortning Stoppa uttag av skattemedel som privata vinstuttag från välfärden

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt aktiv sedan tidiga tonåren. I början ”elevfackligt” och direkt efter gymnasiet inom partipolitiken. Mitt främsta engagemang kommer sig av att jag vet att så länge man kan göra något för att förbättra för den som har en svårare situation i samhället och som behöver stöd. Så kan och ska man göra det, tycker jag. Mina första två år tillbringade jag på ett barnhem i Bangladesh.

Vad har du för yrke?

Arbetsterapeut inom hemsjukvårdenö

I vilket land är du född?

Bangladesh

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla som arbetar för något mer för alla!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För mig finns en grundvision om politiker som ser till flertalets bästa. I min värld så är de politikerna vänsterorienterade. Visionen visar klart på hur politiker arbetar för såväl en hållbarare värld, som hållbarare människor. Det handlar alltså om ett så röd-grön styre som möjligt. Här är Vänsterpartiet starkt i både det röda och det gröna och vi är redo att ta större plats på alla nivåer efte

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Nina Berggård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Skola och utbildning ska styras utifrån barnens bästa och deras behov, inte utifrån några privata bolagsägares intressen och vinstkrav.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Kärnkraft är osäkert och det bör istället satsas kraftigt på grön klimatomställning med utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer som drabbar personer bara för att de råkar vara i ett visst område är dåligt. Oskyldiga kommer drabbas, risken för rasprofilering ökar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Skatteavdrag till hushållstjänster är ett orimligt slöseri med skattemedel/bidrag till välbeställda. Pengarna skulle göra betydligt större nytta om de exempelvis gick till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Internationell solidaritet är en väldigt viktig fråga för mig som vänsterpartist. Sverige har alla möjligheter att bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Kungahuset borde vara del av den offentliga delen av samhället i mycket större utsträckning. I och med det måste insynen i var de pengarna går till bli större.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Vi behöver mer och mer övergå till fossilfria drivmedel. En skattesänkning innebär att drivet för att nå dit minskar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Systemet nu gör ingen skillnad på taxeringsvärden på hus. Det är fel. En kommunal fastighetsavgift som komplement till nuvarande statlig fastighetsskatt behövs för att läggas på hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Viktigt för allas möjlighet till att ta del av och utöva kultur att offentlig finansiering sker. Det förutsätter också att fri kulturutövning sker. Sen kan väl privata aktörer få finansiera på olika sätt, men inte för att styra innehållet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Vänsterpartiet vill underlätta för ny vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Det går inte att förbjuda fattigdom och det går inte att åtala någon för att den personen behöver hjälp. Åtgärder behövs både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig En människas rätt att få vara sig själv är ett grundläggande krav i ett demokratiskt land. Alla känner inte att de passar in i man/kvinna-facket. Detta erbjuder en möjlighet som jag tycker är bra för den enskilde.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Föräldrapenning är till för barnets rätt till två föräldrar som tar lika ansvar för barn och hem. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna. Det är en jämställdhetsfråga och också en barnrättsfråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Det är inte OK att skattepengar, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla mindre åkommor hos friska människor. Det utarmar såväl sjukvården som möjligheten till jämlik vård oavsett var i landet du bor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs och är bättre för integrationen. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Sverige ska bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Ett starkt försvar och samarbeten med andra länder är bra, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig A-kassan är en del av det trygghetssystem vi alla betalar till. Den har tyvärr urholkats i decennier. Den behöver återupprättas för att ge den trygghet som den avsetts vara.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Strandskyddet är viktigt för allas tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden. För att bidra till landsbygdsutveckling bör det dock i vissa strandnära områden på landsbygden bli lättare att få dispens för att bygga i viss utsträckning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Det är viktigt för demokratin med radio och TV som erbjuder opartiskt och brett utbud. Public service ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen si kombination med massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik är ett viktigt steg för en hållbarare utveckling.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning och ibland också till "total uppgivenhet".

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Att ta sig rätten att köpa en annan människas kropp är oetiskt och vidrigt på många plan. Utöver det är det med all rätta straffbart. Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett så allvarligt brott. Det kräver fängelse och prioritering av polis och rättsväsende.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Det uppsving som Vänsterpartiet hade då vi satte stopp för marknadshyror förra sommaren, visar tydligt att väldigt många i Sverige håller med oss om att marknadshyror enbart leder till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Viktigast är jämlik och jämställd sjukvård oavsett var i landet du bor. Staten behöver inte ta över sjukvården, men vara aktiv för att säkerställa att vård ges på lika villkor över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig OM du är sjuk ska du stanna hemma, både för din hälsa och andra människors. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken och de personer/patienter mm som man möter i sitt arbete.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Arbetsrätten ska förbättras inte försämras! Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. V var enda partiet som var emot dem. Vi vill ha trygga jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Berggård: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Vi står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Alla EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Berggård: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Berggård: Extra viktig Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill bl.a. se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen (och andra avdrag för de som redan har stora inkomster) på höga månadsinkomster,

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Berggård: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nina Berggårds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Nina Berggård: I grunden är det svårt att lyfta ut enstaka områden som ska prioriteras. Samhället och den grundtrygghet vi alla har rätt till hänger ihop och i vår politik, så håller den också ihop oavsett var i landet du bor. Din trygghet är politikens ansvar, från vaggan till graven.