Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cecilia Engström (fotograf Rickard L Eriksson)

Cecilia Engström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill arbeta för utsatta barn, tillgänglig sjukvård och kulturella frågor. Varje person är unik och viktig i ett socialt sammanhang. Slår vakt om människovärdet och vill bygga samhället underifrån bla genom aktivt föreningsliv. Kulturen kan bygga tryggare samhälle genom möten. Offentliga ska leverera välfärd och trygghet. Behöver starka företag och civilsamhälle i samverkan med det offentliga.

Presentera dig själv

Jag vill vara en röst för andra, vara med och förbättra världen. Har varit politiskt engagerad sedan ungdomen. För övrigt gillar jag sjunga i kör och göra vandringar i naturen.

Vad har du för yrke?

Ekonomichef, dessutom förtroendeuppdrag som ordförande Kulturnämnden Helsingborg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Markel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kristdemokraterna och Moderaterna i regeringen

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Cecilia Engström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Dagens system behöver ses över men inte förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Vi behöver en elkälla som är planerbar och ger mycket el. Lagstiftningen behöver ses över så att vi kan bygga nya moderna reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Polisen har efterfrågat verktyget. Behövs för att kontrollera personer i vissa områden när allvarliga brott skett.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Avdragen minskar svartarbete och skapat nya vita jobb. Jag vill däremot bredda RUT

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Kristdemokraterna står upp för enprocentmålet. Sverige ska ha ett effektivt bistånd. Behöver samarbeta för att nå längre med gemensamma ansträngningar

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Kungahuset har ett viktigt uppdrag som opolitisk statschef. Apanaget går inte bara till kungafamiljen, utan också deras fastigheter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Priserna behöver sänkas drastiskt för att företag ska kunna fortsätta och människor ska kunna bo var de vill. Vi vill se en sänkning av skatten men också minska reduktionsplikten som driver upp priset.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Vi har lyckats avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten. För att inte riskera att den kommer tillbaka vill vi även ta bort fastighetstaxeringen av boende som nu inte har någon betydelse nu.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Det behövs balans mellan civil, privat och offentlig sektor. Kulturen blir mer fri från politisk påverkan med mer privat finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Jag vill behålla den lokala demokratin och behålla det kommunala vetot. Men besked behöver komma tidigare i processen. Behöver ge incitament för att bejaka vindkraft för att få till fler.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Kommuner ska kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Tiggeri är ingen långsiktig lösning på fattigdom i andra EU länder. Behöver sätta press på deras länder för att hitta lösning i deras hemländer istället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Varje person har rätt att identifiera sig själv. Men forskning och statistik visar att behöver ha kvar de juridiska könen kvinna och man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Det är föräldrar som vet bäst hur deras föräldrapenning ska användas. Vi vill göra den mer flexibel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Den digitala vården behöver en annan reglering än idag. Ersättning mm måste bygga på behovsprincipen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Skydd ska ges till asylsökande under tiden deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Om en person har integrerats, lärt sig språket, försörjer sig själv kan de få permanent uppehållstillstånd. Om inte ska de återvända till ursprungslandet när skyddsbehovet upphör.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Vi kan inte trygga vår säkerhet på egen hand utan tillsammans genom samarbete i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Jag vill återgå till a-kassan som den var innan corona.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Strandskyddet behöver göras om i grunden så det blir en tydligare lagstiftning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Vi måste kunna prioritera försvaret utan att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Värna publicera service med ett smalnat uppdrag. Fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling samt högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Biltillverkarna är en global marknad. Sverige kan inte ensidigt förbjuda dem. Det är det fossila drivmedlen vi vill bli av med inte förbränningsmotorns teknik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Betyg ger elev och föräldrar information om hur det går med kunskapsmålen. Stödinsatser behöver sättas in tidigt. Betyg från åk 4 måste ske på försök och utvärderas innan det införs överallt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Dagens utjämning bör ses över. Förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ökat ansvar. Det behöver ta hänsyn till tillväxten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Böter bör tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Marknadshyror behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter. Men bör inte gälla generellt för alla hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Höghastighetståg riskerar att tränga ut resurser till underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Extra viktig Staten behöver ta över huvudansvaret för hälso- och sjukvård för att ge bättre förutsättningar för en jämlik vård. Det behövs också reform för en god nära vård genomförs sammanhållet och långsiktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar risken att arbetstagare stannar hemma när de inte behöver göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Kristdemokraterna vill öka möjligheterna att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Genom att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa är det lättare att få dem som står långt från arbetsmarknaden komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Engström: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen mm. Men det är viktigt med miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. En översyn av minerallagen behövs för att stärka markägarens ställning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Engström: Sverige har och tar emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Vi måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa vår integrationsskuld, och på så sätt ge alla dem som redan flytt hit en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Sverige måste samtidigt bli bättre på att utvisa dem som inte har rätt att vara här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Engström: För att komma åt organiserad brottslighet behöver polisen få ökade möjligheter att avlyssna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Engström: Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Vi vill höja skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Engström: Det är viktigt att äganderätten skyddas. Staten bör ersätta ägaren när naturvärden måste skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cecilia Engströms val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning