Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Nilsson (fotograf )

Mattias Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rödgrön folkrörelsenisse.

Presentera dig själv

49 år. 4 barn. Boende i Umeå. Mångårigt aktiv i Miljö-och rättviserörelser. Klimatsmart samhällsbygge och rättvis fördelning ligger mig varmt om hjärtat.

Vad har du för yrke?

Fritidspedagog, Bibliotekarie

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

mp s och v regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mattias Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Friskolor ska vara drivas av pedagogiskt inte vinstsyfte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Sverige har vattenkraft, öka utvinningen av bl.a. vindkraft och solkraft och kommer enligt beräkningar att klara oss med detta. Dock måste vi räkna med ökat pris och måste jobba hårt för att minska energi åtgången. Elbilar och elektrifiering kommer ändå att öka vårt energibehov.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Det är inte bra att olika regler skall gälla i olika stadsdelar. Kan absolut uppfattas som diskriminerande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Rut avdragen är slöseri med gemensamma resurser som behövs innom generell välfärd (skola, omsorg och sjukvård). Det är subventioner som främst används av över och medelklass som kan betala dessa tjänster själv, om de nu verkligen finns behov.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Det är viktigt att vi bidrar till långsiktig positiv utveckling i vår omvärld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Bra sätt att dra in pengar som kan användas till bättre grejer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig Inte generellt. Mycket trubbigt att slumpa ut pengar till alla bilister. Riktade bidrag och stöd bör ges till glesbygdsbor, bönder, kollektivtrafik och åkare ex som kommer fortsätta drabbas av den fortsatta energipris och kostnaden för drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig Ägande av fastigheter har varit gynnat och bör beskattas mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Nej stora delar av kulturen skulle bli orimligt dyr och styrd av kommersiella prioriteringar om privata aktörer och finansiärer skulle stå för kostanden för större delen av kulturen. Skattefinansierat är en bra grund. Privata aktörer kan satsa/sponsra/gå in i nischer och delar av kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Nej men kommuner bör göra vindkraftsplanerna för att i förväg göra avvägningen mellan olika intressen. (Samer, gammelskog, natur, rekreation och bra vind möjlighet)

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Nä ohållbart förslag. Vart går gränsen mellan, samtal, musisterande och tiggeri. Skulle vara omöjligt för polis att upprätthålla och onödig slöseri med polisresurser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Oj. Svår fråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: 50-50 bör vara grunden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig Ja. Bra för integrationen med tydliga regler och lång framförhållning för medborgare.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig En Kärnvapenallians bör vintersim vara med i. Som icke-medlemmar bör vi naturligvis samarbeta både med millitär allianser och granannländer och när regioner när det gagnar oss och långsiktiga fred och nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig A-kassan är viktig när folk måste byta jobb, kanske till och med sektor

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Nä inte generellt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig Ja en ny värnskatt vore ett bra förslag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig Nej bred och allsidig Public service är väldigt viktig för svenska medier.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Viktigt med tydliga spelregler, både för konsumenter och bilindustrin.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Extra viktig Ja, både glesbygd förort och kommunernas mindre andel höginkomsttagare är förfördelade med dagens fördelnings system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Hastigheten ärInte de viktiga. Mer tågbanor, mer tåg och fler linjer är viktigast. Om kostnaden blir mycket högre är det bättre med fler tågbanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Nilsson: Set behövs absolut mer statligt ansvar över politiken och finansieringen. Landstingen kan vara utförare men hamnar ofta mittemellan två starka politisk områden (stat och kommun) när det gäller granskning och politisk styrning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Nilsson: Övervakning utan brottsmisstanke är i grunden dåligt och kan lätt missbrukas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Nilsson: Dessutom bör skogsbruket utvecklas mot mer hyggesfritt och skonsammare avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Nilssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning