Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Agnes Hultén (fotograf Karin Linde)

Agnes Hultén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har både politisk erfarenhet och en bred yrkeserfarenhet i kombination med nyfikenhet och ett stort samhällsengagemang.

Presentera dig själv

Jag är en 49-årig 2-barnsmamma som är landsbygdsbo uppväxt i Göteborg. Jag har jobbat med så skilda saker som IT, landsbygdsutveckling och sociala frågor och är också en föreningsmänniska. Ledig tid tillbringar jag gärna i naturen eller med någon form av spel; analogt, fysiskt eller digitalt.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare inom upplevelsebaserat lärande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en rödgrön majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Agnes Hultén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Extra viktig Jag vill inte att vinstintressen ska få ta fokus från barns lärande

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Att bygga kärnkraftverk tar lång tid och är mycket dyrt. Tillgången på bränsle och hanteringen av utbränt bränsle kommer också med farhågor för säkerhet. Istället bör vi lägga investeringspengarna på att bygga ut den förnybara energin nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Ett ineffektivt sätt att använda polisens resurser. Det motverkar också möjligheten att bygga relationer mellan polisen och de som bor i områdena.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Extra viktig Det är inte vettigt att skattemedel ska sponsra privat konsumtion av tjänster. Det är pengar som gör mycket större någon annanstans. Som inom vård, skola och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Har man det bra ska man dela med sig till de som inte har det. Det finns stora behov av hjälp i många delar av världen. Genom att bidra till skolgång, minska svält och stärka demokratier gör vi inte bara världen bättre utan även lite säkrare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det här är pengar som skulle kunna göra väldigt mycket större nytta inom väldigt många andra områden

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Vi måste komma loss från vårt fossilberoende men vi kan inte låta de som inte har några andra alternativ än komma i akut kläm

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det räcker inte med bara en kommunal fastighetsavgift

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Utan rejäla offentliga satsningar får vi ingen tillgång till jämlik och fristående kultur för alla invånare

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Vi behöver underlätta för att få ny vindkraft i närtid men samtidigt får vi inte sätta rättssäkerhet eller människors hälsa i fara.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Istället för att jaga utsatta grupper behöver vi se till att ingen behöver tigga. Det görs med långsiktigt arbete och med stöd till de som behöver det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Låt alla människor få bestämma över sina egna kroppar och hur de vill identifiera sig. Två juridiska kön är ett för lite.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Delad föräldraledighet är en förutsättning för att vi ska lösa jämställdhetsfrågan och för att vi bygga ett gott och hållbart samhälle. Det handlar om sådant som att kunna bygga relation med båda sina föräldrar, om pensioner och inkomstskillnader med mera.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Extra viktig Vård ska ges utifrån behov och inte vara vinstdrivande. Vi har inte råd med att strössla ut skattemedel till nätläkarföretag som behandlar enklare åkommor. Då räcker inte pengarna till de med störst behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: För att engagera sig i sitt samhälle, skapa trygghet och göra långsiktiga satsningar på att bygga ett liv behövs permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Vi behöver ha ett försvarssamarbete med andra länder men att binda upp oss till Nato där kärnvapen ingår ökar snarare än minskar våra risker

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Att permanenta den tillfälliga höjningen är ett första steg att återställa A-kassan

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Strandskyddet är mycket viktigt för den biologiska mångfalden och alla tillgång till naturen. Möjligheten till dispens i vissa områden på landsbygden bör förenklas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det är viktigt att det finns utrymme för att satsa rejält på försvaret. Det får inte ske på bekostnad av välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Tillgång till information, kultur, underhållning med mera ska inte hänga på om du har råd. För att demokratin ska frodas behöver vi ha ett brett Public service utbud

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Vi måste sätta en gräns för fossilberoendet. För att det ska vara görbart behövs det göras investeringar nu i andra alternativ och behövlig infrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det finns inget stöd för annat än att det leder till stress och att barn kastar in handduken.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Extra viktig Idag bygger mycket av vårt samhälle på arbete i kommuner med hög kommunalskatt och en sinande service. Det är inte rättvist och inte hållbart.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott som man inte ska kunna köpa sig fri ifrån.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det skulle spilla över på hela hyresmarknaden och bidra till större segregation. Så kan vi inte ha det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: För att möta klimatutmaningen behöver vi mer spårbunden trafik. Vårt nuvarande tillgängliga system är fullt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Vissa delar av sjukvården som är mer komplex och resurskrävande kan behöva samlas under ett statligt paraply för att säkra en jämlik tillgång i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Extra viktig Karensavdraget bidrar bara till sjukfrånvaro och mer ohälsa. Det slår hårdare mot alla de yrken som inte kan jobba hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det är redan för lätt att säga upp anställda. Vi behöver fler trygga anställningar inte färre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Hultén: Det måste vara höga krav på miljö och efterarbete. Det finns också flera katastrofala exempel på hur gruvbolag klappat ihop ekonomiskt. Intressena hos de som lever i närheten måste beaktas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Hultén: Vi behöver ta ansvar för människor på flykt, därför är asylrätten viktig.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Hultén: Det här är starka tvångsmedel som ska användas sparsamt

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Hultén: Samhällets ökade klyftor splittrar vårt samhälle och skadar fundamentet för vår gemensamma välfärd. Vi måste börja stänga klyftan.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Hultén: Den biologiska mångfalden är en lika stor överlevnadsfråga som klimatet. Vi behöver skydda en större del av skogsmark, bevara våra naturskogar samt anpassa avverkningsmetoder

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Agnes Hulténs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Agnes Hultén: Får vi mer tryck i de här frågorna kommer vi att frigöra resurser och engagemang för att tackla även andra viktiga frågor