Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Borgehammar (fotograf Charlotte Nordin)

Maria Borgehammar

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag ofta hittar lösningar som gynnar både anställda och ekonomin. Jag ser till helheten och utgår alltid från goda värderingar som respekt. Men avskyr slapphet och onödig kostnader som beror på slarv.

Presentera dig själv

Jag kämpar för mänskliga rättigheter i världen. Jag gillar att analyser och lösa problem, att effektivisera på ett humant sätt.

Vad har du för yrke?

Pedagog och Kommunikatör

I vilket land är du född?

Syd Afrika

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Desmond Toto

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD + M

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Borgehammar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Maria Borgehammar: Goda prestationer bör premieras

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Maria Borgehammar: Vi behöver ett stabilt system. Vind vatten och solkraft kan användas som komplement.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Maria Borgehammar: Det kan komma att drabba oskyldiga människor bara för att de bor i visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Maria Borgehammar: Detta gäller framförallt länder som tex Eritrea. Vi ska INTE stödja diktatoriska länder med ekonomiskt bistånd som inte följer de mänskliga rättigheterna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Maria Borgehammar: Med detta förslag blir kungahusen tvungna att prioritera och förhoppningsvis minskar onödig lyx.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Maria Borgehammar: Självklart! Detta handlar om landsbygden, om jobb osv.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Maria Borgehammar: En kommun behöver en viss frihet att kunna påverka sina individulla beslut efter sina förutsättningar

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Maria Borgehammar: Det är ovärdigt och gagnar ingen. Dessutom uppmuntrar det till brottsighet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Maria Borgehammar: Man ska ha rätt att känna sig trygg i att man får stanna i ett land. Det vinner både den inflyttade samt redan boende på.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Maria Borgehammar: Vi bör fortsätta vara neutrala och stå upp för fred och frihet. Vapen och krig löser inget

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Maria Borgehammar: Arbete ska löna sig, framförallt

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Maria Borgehammar: Vi ska värna vårt strandskydd

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Maria Borgehammar: Alla behöver dra sitt strå till stacken

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Maria Borgehammar: Bort med spel och alkohol reklam

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Maria Borgehammar: Det viktigaste är att läraren har koll på elevens kunskapsnivå

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Maria Borgehammar: Vanligt folk ska också ha rätt att ha råd att bo schysst

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Maria Borgehammar: Det är bra att kunna resa

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Maria Borgehammar: 21 regioner ger inte rättvis vård! Ditt postnummer ska inte avgöra vilken vård du får.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

OBS
Maria Borgehammar har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Maria Borgehammar: Vi ska jobba mest på förebyggande arbete, att människor ska slippa fly

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Maria Borgehammar: Om inte misstanke om brott finns ser jag ingen anledning att avlyssna

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Borgehammars val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning