Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Lagergren (fotograf Per Johanson Procard)

Magnus Lagergren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man vill ha en person som vill stödja engagemang för lokalsamhället där man bor. Så fler kan göra som jag gjort i projektet Förnya Odensbacken där vi tillsammans lyft samhället. Det ska vara lätt att förändra saker till det bättre därför har jag engagerat mig i kommun och regionpolitiken.

Presentera dig själv

Bor i Odensbacken med min familj. Växte upp i Östergötland flyttade till Örebro och seden Östernärke för ca 25 år sedan. De som känner mig kallar mig för engagerad, aktiv och drivs av att förändra saker till det bättre.

Vad har du för yrke?

Lärare / Säljare (Solenergi)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Göran Hägglund/ Sara Skyttedal

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD är ett borgerligt parti som vill samarbeta med andra borgerliga partier. Men i Örebro har inte en sådan majoritet varig möjlig på mycket länge. Så vi vill samarbeta med dem där vi får inom mest av vår politik.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Lagergren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Magnus Lagergren: Extra viktig En förändring som bör genomföras är att fler inge vinstdrivande org bör driva skolor och annan offentlig verksamhet

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Lagergrens val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Sjukvården