Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pär Moberg (fotograf Pär Moberg)

Pär Moberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst för att rädda jorden undan massutrotning och klimatkolaps, för fred och nedrustning, för ekonomisk jämlikhet och minskade klyftor, för en humanitär asylpolitik och för välfärd och skola utan vinstdrivande företag.

Presentera dig själv

Arbetar vid Musikhögskolan i Malmö, samt som frilansande musiker och kompositör

Vad har du för yrke?

Musiker, musiklärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett rödgrönt styre med fokus på att stoppa miljökollapsen och återupprätta Sverige som ett jämlikt, fredssträvande och öppet land.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pär Moberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Aktiebolagsdriven skolverksamhet är en social katastrof som bidragit starkt till ökande segregation, betygsinflation och sämre arbetsmiljö generellt i skolan, och det urholkar den offentliga ekonomin och särskilt de kommunala ekonomierna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Kärnkraft är dyrt, tar väldigt lång tid att bygga och är farligt. Att vi fortfarande diskuterar huruvida vi skall bygga mer av ett energislag vars avfall måste slutförvaras i 100 000 år är obegripligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Alla skall vara lika inför lagen, och det gäller också människor i brottsutsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Vi behöver gå mot 30 timmars arbetsvecka, och då skulle de flesta ha mer tid att själva sköta om sitt hem istället för att behöva anlita arbetskraft för det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Biståndet behöver istället öka, bland annat för att kompensera för att mycket av den miljöförstöring som sker i fattigare länder är vi i Sverige orsak till genom vår historiska och nuvarande konsumtion.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Jag är republikan. Ett offentligt finansierat kungahus hör inte hemma i en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Konsumtionen av fossila bränslen måste minska drastiskt till varje pris för att hejda en klimatkatastrof. Då är det bättre att kompensera ekonomiskt utsatta hushåll som drabbas väldigt hårt av höga priser, och hjälpa dem till en omställning, snarare än att finansiera även rika personers fortsatta fossilberoende.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Att ha tak över huvudet är en mänsklig rättighet, och det är därför viktigt att motarbeta att fastigheter blir spekulationsobjekt och investeringar snarare än bostäder och verksametslokaler. Därför behöver det finnas en progressivitet i en sådan skatt: relativt låg skatt på eget boende/lokal för egen verksamhet, men höga skatter för den som äger mycket stora och dyra fastigheter eller spekulerar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Offentlig finansiering är en förutsättning för ett diversifierat kulturliv där även det smala och provocerande får plats, och där arvoden som går att leva på betalas. Privat finansiering kan absolut ha sin roll att fylla, men kan aldrig vara kulturens huvudsakliga finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Givetvis är det viktigt att vindkraftverk placeras rätt så att den negativa påverkan blir så liten som möjligt. Men att få sin utsikt "förstörd" av några små saker som sticker upp vid horisonten är inte ett rimligt skäl till att kunna överklaga vindkraftsbyggen. Vi måste bli mer självförsörjande på energi, och då klimatneutral sådan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Det är helt galet att kriminalisera fattigdom. Det kan bara lösas med socialpolitik och fördelningspolitik, inte genom förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Eftersom det finns personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män, så finns det uppenbarligen ett behov.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Individualiserad föräldraförsäkring har lett till ett kraftig ökat uttag av föräldraledighet av fäder, något som gynnar både färder och barn och leder till ett mer jämställt samhälle. Det är bra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Nätläkare är bra om det ökar tillgängligheten till vården, men det får inte ske på bekostnad av att finansieringen av den offentliga vården utarmas, utan nätläkartjänster bör vara en del av den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd är förödande för motivationen till integration, skapar psykisk ohälsa och otrygghet, och måste begränsas till ett minimum.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Hela cirkusen med Turkiets försök att förhindra ett svenskt NATO-medlemskap visar på varför medlemskap i denna allians är en dålig idé. Vi kan dessutom inte vara med i en försvarsallians som har kärnvapen och därmed potentiellt kan göra jorden obeboelig. Det viktigaste Sverige kan göra för att göra världen fredligare är att förbjuda all vapenexport och verka för nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Det måste vara möjligt att överleva på A-kassa under en övergångsperiod utan att behöva sälja av allt man äger

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Med tanke på att beräkningar säger att att minst 30% av all natur behöver skyddas från mänsklig påverkan om vi skall kunna förhindra ett sjätte massutdöende och ekologisk katastrof, så är upphävande av det skydd som finns en usel idé.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Det svenska civila försvaret behöver absolut upprustas, men jag förmodar att påståendet främst avser det militära försvaret, och detta behöver inte rustas upp utan snarare skäras ned.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Det beror på vad man menar. Jag tycker att Public Service inte behöver syssla med väldigt bred underhållning som lika gärna kan produceras av kommersiella aktörer (typ Mello), men däremot behöver uppdraget när det gäller nyhetsförmedling, smalare kultur och faktaprogram snarare breddas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Nödvändigt för att vi skall klara klimatmålen. Behöver kompletteras med satsningar på bättre kollektivtrafik och andra samhälleliga omställningar så att färre behöver bil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Betygshetsen redan i unga åldrar är förödande, det är inte motivationshöjande men en starkt bidragande orsak till den galopperande psykiska ohälsan ibland dagens unga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Fördelningspolitik är en viktig del av ett mera jämställt samhälle.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Det är förfärligt att folk anser sig kunna köpa sexuella tjänster, men jag tror tyvärr inte att skärpta straff kommer att påverka detta särskilt mycket. Det är socialt arbete mot attitydföränrdingar som behövs för att kunna åstadkomma varaktiga förändringar här.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Tak över huvudet är en mänsklig rättighet, och därför måste det finnas boende som alla människor har råd med oavsett storleken på plånbok. Marknadshyror omöjliggör det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Det viktigaste är att de tåg som finns nu fungerar och går i tid, och att tågrafiken utvecklas så att den fungerar som alternativ för fler även lokalt. Men på lite sikt behöver vi höghastighetstågen både för att kunna bli av med inrikesflyget och för att lediggöra kapacitet på de befintliga stambanorna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Vinstdrivande aktiebolag inom vården skall inte förekomma - skattemedel för vården skall gå till vård, inget annat. Men det är inget fel i sig med att detta sköts av regionerna, det måste inte vara staten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Alla måste ha råd att stanna hemma från jobbet när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Så länge en fast anställning är en förutsättning för att kunna få en trygg livssituation, så behöver vi mer anställningstrygghet - inte mindre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pär Moberg: Viss gruvdrift behövs för omställningen till förnybar energi t ex, men redan idag är det alldeles för enkelt för företag att få tillstånd att öppna gruvor. Miljöprövningen måste vara mycket hård för att förhindra att gruvor skapar ekologiska katastrofer.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig En humanitär asylpolitik för att hjälpa människor på flykt är en förutsättning för att Sverige skall kunna kallas civiliserat, och för ett öppet och tolerant samhälle.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Sverige har haft en oerhört kraftig utveckling av ekonomisk ojämlikhet de senaste decennierna, och det sliter isär landet och är dåligt för alla - även de rika. Vi måste få till en mycket mer progressiv beskattning av de rikas förmögenhet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pär Moberg: Extra viktig Detta är absolut nödvändigt både för den biologiska mångfalden och för att rädda klimatet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Pär Moberg har hoppat över denna fråga