Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Irina Enbuska von Schantz (fotograf null)

Irina Enbuska von Schantz

Presentera dig själv

En samhällsintresserad, nyfiken och rättviseälskande feminist. Har en tro på människans vilja att göra gott - bara vi ger henne chanserna och verktygen.

Vad har du för yrke?

Samordnare

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt styre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Irina Enbuska von Schantz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Skolan ska styras utifrån barns bästa och inte utifrån ägares vinstintressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Det är dags att helhjärtat fokusera på att bygga ut och utveckla av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Visitationszoner riskerar förenkla och försvåra det brottsförebyggande arbetet. Polisen ska bara visitera vid konkret misstanke - inte utifrån att människor väljer att bo inom vissa geografiska områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Pengarna som subventionerar RUT-avdraget behövs för att möjliggöra fler händer, hjärtan, hjärnor och fötter inom vården och omsorgen. Detta betyder inte att det är fel att utföra s.k. hushållsnära tjänster - såsom städning!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Sverige behöver få bidra till världen där barn ska få gå i skola, bidra till ökad demokrati, bidra till flickors och kvinnors möjligheter att åtnjuta lika rättigheter - Sverige behöver få vara en humanitär aktör för att skapa och medskapa skillnad i vår direkta och indirekta närhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Att beskatta fossila drivmedel är ett steg i att skapa omställningsincitament. Detta bör göras utifrån hänsyn tagna till till bland annat geografiska perspektiv där plan för omställning och alternativ (exempelvis tillgänglig lokaltrafik) erbjuds.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Kulturen ska erbjudas och vara tillgänglig över HELA landet - då blir hela Sverige relevant, sammanhållen och utvecklingsbar. Att det finns privata och enskilda aktörer är helt okej, men de kan inte och ska inte behöva ersätta det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Att vara fattig är inte brottsligt. Vi behöver bekämpa fattigdom!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Här är det dock viktigt för HUR och ATT statistik framtas - som synliggör ojämställdhet mellan kategorin kvinna och man inom olika livsområden som exempelvis obetalt hemarbete, sjukvård/hälsa, utbildning, demokratisk tillit/delaktighet, mäns våld mot kvinnor- och som är och varit betydande i jämställdhets- och rättighetsarbete inte trappas ner och/eller går förlorad utan efterfrågas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Uttaget av föräldraledigheten är fortfarande ojämnt fördelat - till kvinnornas nackdel då det i sin tur spiller över på eftersläntrande lönekarriär, pensioner. Att måna om att ledigheten delas lika - även för barnets skull - är sålunda viktigt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Gemensamma medel ska istället användas för att möjliggöra vård för de som behöver det mest.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: För att kunna känna vilsamheten och meningsfullheten att påbörja en trygg integrering i sitt nya hemland behöver vi ge stabilitet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Vi ska ha ett starkt försvar som även samverkar och samarbetar med länder som bär och hedrar demokratiska värden på samma vis - för att skapa stabilitet och säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Att ha en grundtrygghet - ifall du förlorar ditt arbete av olika tänkbara orsaker- är en nödvändighet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Även boende på landsbygden ska ha tillgång till stranden!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: För att skapa ett försvar där folkviljan att försvara landet och verka för demokratiska värderingar behövs stora satsningar - detta innebär dock att även vård, skola och omsorg och annan gemensam välfärd behöver få kosta - det håller samman och ger samhället en sammanhållen mening. Att finansiera det med höjd skatt är därmed givet och möjligt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: För att verka som ett demokratiskt och samhälleligt ”kitt” och i allmänhetens tjänst behöver vår public service kunna erbjuda bredd, djup, yta, lättillgänglighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Om betyg behövs så ska de sättas så sent som möjligt. Finns inget som pekar på att barn presterar bättre om de betygssätt. Hellre återkommande och framåtsyftande uppföljningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Behövs ses över för att skapa jämlikhet och rättvisa mellan glesbygd och rikare områden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Ja. Kan även innebära att polis väljer att prioritera den här typ av kriminalitet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: R Marknadshyror riskerar skapa till en ökad segregation och ojämlikhet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Detta är en investering för klimatet och behövs för framtiden!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Staten behöver dock ta ett större ansvar för att garantera lika/ jämlik vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Irina Enbuska von Schantz: Coronapandemin är ett färskt exempel på hur sjuka arbetstagare kan riskera andras och sin egna liv om en tvingas välja (sjuk)närvaro på sin arbetsplats.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Irina Enbuska von Schantzs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning