Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Nilsson Brodén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill driva på för ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle, där staten tar ansvar för de stora problem som finns: Bostadsbristen, ojämlikheten i skolan, segregationen, pensionerna och nedskärningarna i välfärden.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet ska vara med i regering, eller budgetsamarbeta och få inflytande i proportion till valresultatet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Nilsson Brodén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Extra viktig Skolan ska vara till för att ge varje barn en så bra utbildning som möjligt, inte för ägare att göra vinst på.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Kärnkraft är dyrt och kan innebära stora risker. Det är bättre att satsa stort på förnyelsebara energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Det vore en dålig utveckling för samhället om folk som vistas i ett område visiteras bara för att de vistas där. Det leder till att oskyldiga drabbas och risken för rasprofilering är stor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Det är bättre att satsa våra gemensamma skattepengar på välfärden, snarare än att subventionera städhjälp hos rika. Vill man använda hushållsnära tjänster får man betala det själv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Även Sverige blir tryggare av en ökad välfärd i omvärlden. Det är viktigt att vara solidarisk med de som har det svårt, både på hemmaplan och internationellt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Kungahuset tillhör en rest från en svunnen tid och hör inte hemma i ett modernt samhälle. Makt och inflytande ska inte ärvas: den ska ges av allmänheten i förtroende. Monarkin bör avskaffas och därmed också anslagen till kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Det behöver vara dyrt att köra med fossila drivmedel. Samtidigt måste samhället ta ett ökat ansvar för att se till att hållbara alternativ kommer på plats så snabbt som möjligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Ett samhälle som förbjuder människor i nöd att be om pengar är inget gott samhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Extra viktig Människor som inte är varken kvinnor eller män måste ges möjlighet att även juridiskt vara sig själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Vi ser att föräldraledighetsfördelningen leder till ojämlikheter på arbetsmarknaden: män drar ifrån löne- och karriärmässigt medan kvinnor hamnar efter. Därför är det viktigt att föräldraledigheten delas lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger människor som levt länge i turbulens, stress och oro lugn i själen att kunna påbörja ett nytt liv på en ny plats. Det är bättre för dem, och för integrationen om vi har permanenta istället för tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Det är oerhört viktigt att vi har ett oberoende, välfinansierat mediebolag som ger korrekt samhällsinformation och ett gott utbud för vår demokrati. Ett ingrepp på public service är ett ingrepp på demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Omställningen till ett hållbart samhälle behöver skyndas på.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Ingenting i forskning pekar på att betyg från årskurs 4 är bättre för elevernas lärande. Istället ger det mer stress för både elever och lärare i en skola som har helt andra reformbehov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till mer pengar på banken för fastighetsägarna, och en ökad segregation. För att öka byggandet behöver vi mer statligt ingripande och en aktiv politik för att bryta segregationen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Extra viktig Karensdagen drabbar främst personer med yrken där det inte går att jobba hemifrån. Många av välfärdsyrkena, inte minst de kvinnodominerade, är den typen av jobb. I praktiken spär karensdagen alltså på löneskillnaden mellan kvinnor och män, och gör att folk går till jobbet sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Nilsson Brodén: Extra viktig Sverige blir rikare och rikare ju mer tiden går. Trots det upplever många försämringar i livet och av välfärden. Ständiga nedskärningar drabbar de offentliga verksamheterna. Rikedom som idag hamnar utomlands, på bankkonton eller i lyxprodukter behöver istället gå till att säkra ett bättre samhälle för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Nilsson Brodéns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning