Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristian Rappner (fotograf null)

Kristian Rappner

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har mitt största kunnande inom det sociala arbetet. Jag brinner för att utsatta människor ska bli och känna sig mindre utsatta. Jag vill ha ett mer jämställt och jämlikt samhälle, något jag är beredd att jobba hårt för att uppnå. Jag anser att de som är rika ska bidra mer till vårt samhälle än de som har mindre. Det är mycket viktigt att sjukvård, skola, omsorg ska varar likvärdig för alla.

Presentera dig själv

Jag är född och uppväxt i Trelleborg, men bor sedan 2004 i Växjö. Jag är gift sedan 2006 och har två barn som numera är 15 år och 17 år samt en liten hund som heter Åke. Jag är mycket intresserad av att läsa, lyssna på musik och titta på fotboll. Framförallt så umgås jag med min familj, när jag inte jobbar eller sysslar med politik.

Vad har du för yrke?

Socialsekreterare inom IFO, Barn och Familj

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det politiska styret ska ha en klar och tydlig lutning mot vänster och det socialistiska.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristian Rappner

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Att tjäna pengar på barn och ungdomars utbildning är oetiskt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Jordens resurser börjar att ta slut. Vi är i behov av att hitta nya energikällor som inte tär på dessa resurser. Ge jorden en chans till återhämtning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Att få människor som befinner sig i utsatt situation att känna sig än mer utsatta skapar inte förtroende och en känsla av tillhörighet. Sverige måste jobba med att skapa trygghet genom relation och samtal samt skapa möjligheter att minska de socioekonomiska skillnaderna. Inte skapa åtgärder som ökar på utanförskap.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Rut-avdraget är så pass befäst idag att det skulle skapa stora bekymmer om det avskaffades, människor skulle troligen i hög utsträckning förlora sin försörjning och det skulle åtminstone under en längre period åka på socioekonomisk utsatthet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Sverige som ett relativt rikt land har en viktig roll att fylla när det gäller att bidra till länder och människor som har det sämre ställt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Självklart drabbas många människor av de höga drivmedelspriserna. Vi måste dock hitta andra vägar att ge de som drabbas mest förutsättningar till att transportera sig mellan olika punkter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: I grunden ska de människor i samhället som har det bättre ställt bidra mer till välfärden än de som har mindre. Dock viktigt att beakta räntehöjningar och en skattehöjning ska inte ha som effekt att driva människor från sina bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Att det finns en offentlig stöttning av kultur är viktigt. Att all kultur är viktig och att det offentliga har till uppgift att ge stöd utifrån ett brett perspektiv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Det finns ett stort behov av att bygga ut vår energikapacitet och att det ska ske utifrån förnyelsebara resurser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Oavsett hur vi identifierar oss själva så är vi lika mycket värda.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Grunden ska vara att föräldrar bestämmer över sin tid. Dock kvarstår könsskillnader som är negativa främst för kvinnor, vilket måste beaktas. Jämställdhet ska nås på alla nivåer i samhället.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Dessa läkare behövs i den offentliga primär- och specialistsjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Människor som mår bra och ges tidiga möjligheter till att bli en del i samhället kommer att ge ett bättre samhällsklimat

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Jag ser i dagsläget inga som helst skäl till att vara med i en organisation som innehar kärnvapen eller riskerar att minska vår självständighet. Det vill säga minskar våra möjligheter att fatta självständiga beslut i utrikespolitiken och så även inrikespolitiskt avseende vårt försvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Avseende den militära försvarsmakten så anser jag att vi inte ska rusta upp mer än vad som görs idag. När det gäller det civila försvaret och vår beredskap såsom om en ny pandemi kommer så anser jag att en upprustning är av vikt och delvis kan skattefinansieras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig Det är av stor vikt att behålla dess möjligheter till granskning och rapportering. Likaledes dess möjligheter att vara ett forum för kultur, dokumentär, historia etcetera.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig För att uppnå goda resultat i skolan behöver fokus ligga på trygghet, goda relation, en stimulerande läromedel och pedagoger som känner att de har förutsättningar att ge barnen det de behöver. Att få betyg tidigare är ingen grund för något som jag anser vara viktigt i skolan

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Det är fortsatt stora skillnader i vad stora och små kommuner kan erbjuda för stöd och hjälp till sina invånare. Det kan också skapa skillnader i utbildningsmöjligheter. Jag är alltid positiv till att de som har mer ska bidra till hjälp för de som har mindre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Allt som kan minska utsattheten för kvinnor är bra. Dock av stor vikt att jobba med könsstrukturerna i samhället för att komma åt grundproblemet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: En utbyggnad och uppgradering av vårt nuvarande järnvägssystem är en avsevärt mer prisvärd ekonomisk satsning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Det är av fortsatt vikt att människor känner trygghet i sin anställning för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristian Rappner: Miljöaspekten måste alltid beaktas och tas på allvar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristian Rappner: Sverige är ett rikt och stort land. Vi har stora möjligheter att kunna hjälpa människor. Vi behöver dock utveckla vår politik för att minska socioekonomiska skillnader, annars finns det risk att det skapas samhällen i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristian Rappner: Extra viktig De som har mer slavists mer till vår gemensamma välfärd än de som har mindre.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristian Rappners val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning