Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carolina Gustafsson (fotograf null)

Carolina Gustafsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag flyttade till Kiruna för åtta år sedan. Jag hade då bott och arbetat i Spanien, Nederländerna och Irland där jag stolt berättat om det svenska välfärdssystemet. När jag kom hem blev jag varse att det Sverige jag berättat om inte längre fanns. Höger-regeringen hade raserat delar av vårt gemensamma, och resultatet ser vi i den ökade ojämlikhet i samhället. Jag vill bygga Sverige starkt igen.

Presentera dig själv

Jag kommer från en liten by i Norsjö kommun Västerbotten, där jag växt upp tillsammans med sex syskon. De umgås jag gärna med då tillfälle ges, vilket idag sker alltför sällan, när vi bor på olika platser. Jag lever sedan 14 år med min sambo som är från Irland och våra två hundar. På fritiden befinner jag mig helst nära natur men uppskattar också besök på restaurang, konsertlokal eller biograf.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som avdelningschef för 16 stycken trygghetsanställda bildtekniker.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en röd-grön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carolina Gustafsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Extra viktig Skolan ska styras utifrån elevernas bästa, inte utifrån vinstintresse.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Vi vill bygga ut den förnybara och säkra energin istället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Finns en alltför stor risk för rasprofilering om sådana zoner upprättas och att förtroendet för polisen minskar. Då blir det istället ännu svårare att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Att skattesubventionera hushållsnära tjänster är slöseri. Det är pengar som skulle göra betydligt större nytta om de exempelvis gick till fler anställda inom vård och omsorg. De som vill ha hushållsnära tjänster får helt enkelt betala för det själva, inte få bidrag till det ur våra gemensamma skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Alla länder ska göra det de kan för att bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställhet i världen. Sverige har alla förutsättningar att göra det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Pengar som idag går till att inreda och underhålla kungahuset med familj skulle göra större nytta om de exempelvis gick till fler vårdplatser.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: VI har föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel under detta extrema läge, men vi vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedelsskatter. De är en viktiga för att styra bort från det fossila.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Vi vill komplettera med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden. Viktigt är samtidigt att få ett slut på spekulationen med bostäder. De är till för folk att bo i, inte som en kassako för rika med för mycket kapital.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Att staten finansierar kulturen är jätteviktigt, både för att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet. Vill privata aktörer också stötta får de gärna göra det, men det ska inte ersätta statens ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Vi behöver mer vindkraft om vi ska klara energiförsörjningen. Men en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön är givetvis viktig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Det går inte förbjuda fattigdom. Fattigdom bekämpas genom ekonomisk politik som ser till att fler än 1% av befolkningen får ta del av rikedomarna i världen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Idag är uttaget av föräldraledigheten fortfarande mycket ojämnt. Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Det är oacceptabelt att stora resurser går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor. Vi behöver de skattemedlen för att bygga en jämlik och god vård över hela landet!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Integrationen måste fungera bättre och permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs för det. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Sverige ska inte göra sig beroende av män som Erdogan i Turkiet. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik. Vi bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: A-kassan var och ska åter bli den inkomstförsäkring som den var tänkt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: För att bidra till landsbygdsutveckling bör det i vissa strandnära områden på landsbygden bli lättare att få dispens för att bygga, men strandskyddet ska i grunden värnas för allas tillgång till stränder och för att skydda den biologiska mångfalden i hela landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Sverige behöver göra satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar, men först ska vi stoppa vinstuttaget som går till bolagsägare istället för välfärden!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Det är viktigt för demokratin att det finns en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Vänsterpartiet vill göra stora satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik, samtidigt som det införs ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen. Begagnade bilar påverkas inte.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Ingen forskning pekar på att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer, det är istället bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Extra viktig Det är orimligt att boende i glesbygd betalar mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som deras tillgång till samhällsservice är mycket dålig. Skatteutjämningssystemet måste ses över, så att det blir mer rättvist!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Extra viktig Att man ska få minst fängelse för sexköp är rimligt, särskilt när vi ser hur trafficking med unga flickor från fattigare förhållanden i våra grannländer ökar och mäns våld mot kvinnor inte minskar. Skulle straffet vara fängelse innebär det också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Vi vill inte ha mer segregation och utslagning från bostadsmarknaden. Vi stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet. En bostad är en rättighet, inte en investeringsmöjlighet för rika.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Vi måste bygga ny järnväg. Både höghastighetsbanor och dubbelspår på Malmbanan. Vi vill genomföra århundrandets järnvägsinvestering i Sverige! Den behövs för klimatet och den skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Extra viktig Staten behöver ta ett större ansvar, men sjukvården bör inte förstatligas. Vi vill återupprätta den jämlika vården i hela Sverige. Aktiebolag, vars främsta omsorg är ägarnas vinster, bör inte vara tillåtna i svensk vård. Istället är det hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov som behöver bli verklighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda. Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carolina Gustafsson: Extra viktig Det ska vara höga miljö- och säkerhetskrav på gruvbolagen ocksä för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carolina Gustafsson: Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carolina Gustafsson: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carolina Gustafsson: Det är inte höginkomsttagare som behöver avdrag, utan vi vill lägga pengar på att bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Skattepolitiken måste läggas om.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carolina Gustafssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning