Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jessica Thunander (fotograf Agnes Stuber)

Jessica Thunander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vänsterpartiet (och jag) står för alla människors lika värde, för en trygg och gemensam välfärd där man får vård, skola, LSS, äldreomsorg o s v efter behov, inte efter plånbok. Jag står för en vass klimat- och miljöpolitik. Vänsterpartiets medlemmar i Skaraborg har gett mig förtroendet att representera dem i valet. Vi har inte personvalskampanjer, röstar man på mig röstar man på Vänsterpartiet.

Vad har du för yrke?

Tågmästare, kundtjänst, högstadielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

John Pilger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt - för välfärd, klimat och miljö.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jessica Thunander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Kärnkraft är dyrt och osäkert. Istället behöver vi mer förnybar och ren energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig I en rättsstat ska polisen bara kunna utföra tvångsåtgärder som visitation om det finns brottsmisstanke. Risken för rasprofilering ökar, ytterligare något som går emot rättsstatens principer. Förtroendet för polisen skulle raseras i många områden, vilket är direkt farligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Den humanitära situationen är på många håll i världen mycket allvarlig. Sverige är ett mycket rikt land som har alla möjligheter att hjälpa till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Vi lever mitt i en klimatkris. Att i det läget ytterligare subventionera fossila bränslen är helt fel väg att gå. Däremot kan det finnas anledning att stötta glesbygder extra, inte minst när det gäller omställningen av trafiken men i extrema fall också när det gäller drivmedelspriser. Generella bidrag till alla i hela landet är dock kontraproduktivt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Idag finns ingen fastighetsskatt utan det är en kommunal fastighetsavgift som blir ungefär samma oavsett taxeringsvärde på fastigheten. Hus med höga taxeringsvärden bör få betala även en statlig fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Det är dock viktigt att det finns krav på en rättssäker prövning med hänsyn till miljön. En kommun bör vara skyldig att ta ställning för eller emot vindkraft på ett område när ett sådant ställningstagande begärs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Det går inte att förbjuda fattigdom. I stället behövs åtgärder för att avskaffa fattigdom både i Sverige, i Europa och i hela världen. Ingen människa ska behöva leva i akut fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Detta borde vara en självklarhet. Det skulle främja integrationen och ge människor som flytt för sitt liv en möjlighet och att bygga upp ett nytt liv i Sverige i stället för att tvingas leva i ovisshet och rädsla.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig De tillfälliga förstärkningarna är bra men inte tillräckliga. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring, det är den inte idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Strandskyddet är grundläggande för den biologiska mångfalden i hela landet, men är också nödvändig för allemansrätten och för allmänhetens tillgång till stränder och vatten!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Ökade försvarsutgifter får inte leda till ytterligare nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Public service är helt grundläggande för demokratin. Den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå kunna få tillgång till nyheter, utbildning, underhållning och information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Vi lever mitt i en klimatkris. Omställningen måste ske nu, och detta är ett förslag som kan skynda på den. Elbilar måste givetvis drivas av ren el och inte el producerad med fossila bränslen för att det ska göra nytta. Vi måste samtidigt öka transporteffektiviteten och få mindre vägtransporter.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver bli mer omfördelande och rättvist. Kommunalskatten är väldigt olika i olika delar av landet och det är inte rimligt att kommuner med fler rika också har betydligt lägre skatt, samtidigt som tillgången på samhällsservice är betydligt bättre i rika kommuner än t ex på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Det skulle leda till höjda hyror för alla i förlängningen och öka ojämlikheten på bostadsmarknaden. Trångboddheten skulle öka markant (och vi vet ju alla hur bra trångboddhet var under pandemin). Alla människor ska ha rätt till en bostad till rimlig hyra, marknadshyror uppfyller inte det målet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Befintliga stambanors kapacitet används fullt ut och det går inte att öka tågtrafiken. Samtidigt lever vi i en klimatkris och måste flytta över transporter från väg och flyg till tåg (och sjöfart).

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Men, staten behöver ta ett större ansvar för att se till att det finns en jämlik sjukvård över hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Karensdagen gör att många tvingas gå till jobbet sjuka för att de inte har råd att stanna hemma. Dåligt för folkhälsan och katastrof när en pandemi sprids. När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma - både för sin egen skull och för andras.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Anställningstryggheten behöver förbättras, inte försämras. Arbetsgivare har redan alldeles för stora möjligheter att säga upp anställda och nu har riksdagen beslutat om ytterligare försämringar. Detta kommer att än mer öppna upp för att arbetsgivare kan bete sig hur de vill och att anställda inte har möjlighet att säga ifrån. Rädda och tysta arbetsplatser gynnar inte någon.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Det är redan alldeles för lätt att få tillstånd att öppna gruva i Sverige, vilket är dåligt för både miljö och klimat och riskerar miljökatastrofer som ingen tar ansvar för. Inte minst handlar det på många ställen om att vårt dricksvatten riskerar att förorenas kraftigt, något vi i klimatkrisen faktiskt inte har råd med.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Att söka asyl är en mänsklig rättighet som Sverige borde stå upp för i alla lägen. Asylsökande ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till Europa och Sverige och få sin ansökan prövad på ett rättssäkert sätt. Så sker inte idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Hemliga tvångsmedel ska bara användas vid faktisk brottsmisstanke i en rättsstat och ska begränsas till de grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig Skatterna för de rikaste har sänkts mycket under de senaste årtiondena samtidigt som välfärden urholkas och klyftorna och ojämlikheten ökar lavinartat. Skatt på arbete är betydligt högre än skatt på inkomst av kapital. Det är inte bra för någon.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Thunander: Extra viktig För den biologiska mångfalden och för klimatet - med andra ord för mänsklighetens överlevnad.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jessica Thunanders val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning