Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Enberg (fotograf )

Jonas Enberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag genuint värnar om Sverige ! Jag håller inte på med politik för min karriärs skull, utan för folket!. Vill inte hålla på med misstroendetjafs och bråk utan verkligen börja jobba ihop med vemhelst som styr för att representera medborgarna. Ledare är valda av sitt folk och vi behöver komma ihåg det! Vi behöver nya ledare med högre etik, integritet och moral. Jag är den ledaren.

Presentera dig själv

Uppvuxen och numera bosatt i Umeå. Brinner för utvecklingen här i Norr och engagerad lokalt i norrlands fortsatta utveckling. Tycker att etik, moral och visdom är grundläggande egenskaper hos moderna ledare.

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Ursula von der Leyen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgeligt styre med hjälp av alla partier

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonas Enberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Vinstutdelning för friskolor bör förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Fissionsdrivna kärnkraftverk tillsammans med sol och vindkraft är idag det enda hållbara alternativet för att tillgodose vårt energibehov. Kunskap och säkerhet kring SMR och Gen4 reaktorer är idag mycket säkrare och Sverige behöver tänka om då det gäller energifrågan långsiktigt. Där spelar kärnkraften en viktig roll. Ny forskning och utveckling behöver också drivas runt fusionsteknologin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Områden med hög brottslighet behöver större polisiära insatser. För att minska risken för skador för personal, dödsskjutningar och annan kriminell verksamhet kan visitationer vara en tillfällig lösning. Dock inte långsiktigt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Viktigt att kostnadsunderlättande medel går till de som bäst behöver dessa. Låginkomsttagare som behöver t.ex renoverings och städhjälp vore mer gagnade av en statlig rabatt

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Visst skall Sverige ge bistånd. Man skall om möjligt dela med sig till de som behöver. Detta får dock inte ske på bekostnad av vår egen grundläggande välfärd såsom skolor, vård, social & äldre omsorg, infrastruktur mm. Svårt att motivera nedskärningar av vår egen välfärd om vi samtidigt skickar stora summor med bistånd till andra nationer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Kungahusets rambelopp tycker jag skall vara oförändrat. Är medlemmarna aktivt arbetande för Sverige och representerar landet i olika uppdrag och representationsuppdrag skall de fortsatt ha apanage.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Sveriges elbilsutveckling går alldeles för långsamt i Sverige. Det finns otillräckligt med laddmöjligheter och priserna på elbilar är på tok för höga. Samtidigt har vi ett stort transportbehov, speciellt i glesbygdskommuner. Vi måste sänka skatten på diesel och bensin åtminstone till dess de flesta kör transportmedel med grön energi, samt att våra energifrågor är lösta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Nej. Det är idag enormt dyrt att köpa bostad som det är. En höjd fastighetsskatt kommer inte att gynna förstagångsköpare och avskräcka investerare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Absolut. Kultur är viktigt i ett välutvecklat samhälle, men vi behöver prioritera rätt och använda våra statliga medel till att först tillgodose de enorma behov som finns i vår urholkade välfärd innan vi budgeterar för kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Ingen vill ha vindkraftverk på sin bakgård, men alla behöver mer och billigare energi. Vindkraften kan vara ett bra supplement till en hållbar kärnkraftspolitik för att lösa vår energikris. Dock skall alla måsta ta sin beskärda del av vindkraftsverk likasom kärnkraftsverk. Det skall inte bero på var man bor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Visst skall man ge till de som ber, men idag tigger många på uppdrag av organiserade ligor som utnyttjar dessa utsatta människor. De kommer aldrig ur tiggeriet. Arbeta istället för att försöka värna om människan och hjälp individerna att komma hem och ur fattigdom. Tiggeriet gör tyvärr ligorna rikare och individerna skuldsatta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Vi skapas med kön man och kvinna. Så har det varit sedan människans begynnelse. Tror inte att vi nu under de sista åren kan ändra på det. Detta är också medicinskt och biologiskt definierat. Ett tredje kön behöver inte lagföras för något som inte egentligen existerar. Sen får var och en definiera sig som vad de trivs bäst med.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Flexibiliteten med att själva bestämma fördelningen av föräldraledighet kan gynna föräldrar där behovet finns.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Sjukvården behöver förstatligas igen. Dessa aktörer urholkar våra redan ansträngda skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Permanent uppehållstillstånd skall endast beviljas till de som uppvisar ärligt uppsåt med medborgarskap. Ansökande måste kunna uppvisa att denne innehar respekt för våra lagar och förordningar, samt är beredda att axla ansvar som skattebetalande medborgare med allt vad skyldigheter och delaktigheter innebär.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Tror inte att ett NATO medlemskap kommer att gynna Sverige i detta läge just nu. Snarare kommer vi att skapa ytterligare konfliktpotentialer med öst. Vår gamla alliansfrihet har stått i hundratals år och vi är inte ensamma om att vara alliansfria. Ukrainakonflikten har stressat fram denna fråga . Sitt lungt i båten. Vi behöver inte gå med i NATO just nu.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: A kassan skall vara en hjälp då du förlorar ditt arbete och söker dig in i ett nytt. Tanken är att om du förlorar ett arbete skall du så snart som möjligt försöka komma i nytt arbete. Längre tid i arbetslöshet är inte bra. Spendera istället pengar på att utbilda och omskola de som förlorat arbeten och kanske ge bistånd till arbetsgivare att kunna behålla personal.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Många byggnationer på landsbygden ligger vid vatten. Detta innebär att de inte får tillgång till de strandremsor som de annars trott ha sig rätt till då de köpte fastigheten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Viktigt med ett bra försvar. Pengarna måste tas någonstans ifrån och skattemedlen behöver fördelas så att försvaret får mer pengar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Hellre fler public service kanaler utan reklamavbrott och kontrollerat utbud

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Nej. I den långsamma takt som vi utvecklar el och alternativdrivmedelsbilar kommer vi inte ha råd. Vi behöver först subventionera elbilar kraftigt och bygga ut energinätet innan vi förbjuder diesel och bensin.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Ja. Fungerade förr och kommer att fungera nu.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Ja. Vissa fattigare glesbygdskommuner kan idag inte ens upprätthålla nödvändig vård, socialt arbete samt infrastruktur som det är tänkt med de medel som idag är tillsatta. Detta skapar en klyfta i vårt samhälle.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Kriminaliteten och människohandeln kring prostitution behöver tas itu med. Vi behöver jobba med de ligor som härjar i landet som möjliggör detta. Tror inte fängelsestraff hjälper. Lika lite som det hjälper en narkoman att bli fri sitt drogberoende. Satsa mer på beroendevården och förebyggande åtgärder.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Bor idag i en stad där hyrorna redan är skyhöga. Höga hyror driver låginkomsttagare ut från stadskärnorna och de som har råd att bo blir kvar. Argumentet att marknadshyror gagnar nybyggnationer och alla Svenskar är inte sant. De som har råd att betala köper normalt en bostad. De som inte har råd får söka sig annorstädes. Sverige behöver en bättre bostadspolitik som gagnar alla.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Kommunikation och transport av arbetande medborgare är otroligt viktigt, speciellt i de norra regionerna. Höghastighetståg kommer att möjliggöra kommunikations och arbetsmöjligheter på glesbygden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Extra viktig Ja. Dagens sjukvårdspolitik ör bevisligen förödande. Vi behöver få tillbaka vår statliga kontroll och se till att varje Svensk får den vår som de är berättiga till! Här skall skattemedlen läggas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Ja. Det är inte bra att man måste gå till jobbet om man är sjuk bara för att man riskerar att förlora inkomst. Detta är förödande speciellt för låginkomsttagare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Ja. Är motivationen rätt måste arbetsgivaren ha rätt att få välja sina anställda. De är ju ändå de som betalar för en tjänst som du utför. Dock skall det behövas en tydlig lagreglering som stödjer detta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Enberg: Gruvdriften är en viktig del av Sveriges ekonomi.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Enberg: Sverige kan inte ta emot hur många som helst utan en robust flykting och integrationsplan som hjälper de asylsökande. Vi behöver kunna hjälpa de som kommer hit och kunna neka asyl om så behövs. Undersökningar och urvalsprocesser behöver förstärkas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Enberg: Har man ej begått brott och intet har att dölja kan jag inte se några problem. Min integritet kan jag offra lite om jag vet att brott bekämpas med avlyssningar. Dock måste detta regleras tydligt och lagen vara klar över hur och när detta skall användas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Enberg: Vi måste alla hjälpa till med skattebördan. Det är inte mer än rätt att de som har mycket kan betala mer, och de som ej har höga inkomster betalar mindre. Knappast troligt att höginkomsttagarna svälter ihjäl

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Enberg: Vi exploaterar alldeles för mycket av vår skog idag. De enorma skogsbolagen gör ett bra jobb men vi har tyvärr idag väldigt lite urskog kvar där biologisk mångfald gynnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Enbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården