Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sara Perlman (fotograf null)

Sara Perlman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag var 42 år när jag sökte och kom in lärarutbildningen. Det var många gånger tufft med pluggandet och ekonomin men jag kämpade och såg att det var görbart. Det var möjligt och den känslan vill jag förmedla till fler. Tillsammans kan vi förändra, utveckla och förbättra vårt samhälle och villkoren för de som bor här. Utbildning och god vård är ett måste i ett gott samhälle.

Presentera dig själv

Jag arbetar heltid som lärare och bor i Norrköping. Jag har ett stort föreningshjärta och anser att gemenskap ger styrka, men har ett stort behov av ensamtid. På min fritid är det politik och partiföreningen som gäller tillsammans med familj, vänner, träning och zombiefilmer.

Vad har du för yrke?

Jag är legitimerad F-3 lärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart vill jag att Vänsterpartiet ska få egen majoritet inom alla nivåer. Jag ser dock att ett samarbete kan ske med alla demokratiska partier inom alla nivåer.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sara Perlman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Extra viktig Skolan och dess elever ska ha alla resurser de har rätt till och behöver. Skattepengar ska gå till medborgarnas behov och inte omvandlas till vinst i ett bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Satsa tid och resurser på förnybar energi - som vind- och solenergi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Detta är en åtgärd som skapar misstroende mot polis och myndigheter. Ska någon visiteras så ska det finnas stöd för det i lagen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Skattepengar ska inte gå till städhjälp hemma hos personer som har möjlighet att dels göra det själva dels har råd att betala fullt pris för tjänsten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: För att kulturen ska vara tillgänglig för alla över hela landet så behöver den finansieras av det offentliga samhället.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Det kan inte anses att vara fattig är att vara kriminell.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Både föräldrar och barn vinner på att föräldraledigheten delas mer lika. Dessutom så vinner kvinnor på det - högre pension, bättre hälsa och ökad jämlikhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Resurser och skattemedel ska gå till de patienter där de gör mest nytta. Inte till läkare som behandlar snuva via datorn.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Alla människor behöver få tydliga och klara besked om viktiga frågor i sitt liv. Permanent uppehållstillstånd ger människor hopp och de kan börja integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Samarbete med andra länder är bra och utvecklande - även i försvarsfrågor. Men vi i Sverige ska själva bestämma över vår försvarspolitik och bevara alliansfriheten.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Den biologiska mångfalden och människors tillgång till stränder och vatten bör skyddas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: En stor upprustning av försvaret behövs men dessa resurser får inte tas från skola och vård.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: En neutral och bred allmän public service är viktig för demokratin i vårt land. Alla ska få tillgång till information, nöjen och utbildning på samma villkor och utan en stor kostnad för abonnemang mm.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Finns mycket forskning som säger att elever endast blir stressade över betyg i tidigt ålder. Det motverkar sitt syfte.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Skatteutjämningssystemet behöver bli mer rättvist och solidariskt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: De som utsätts för betalda sexuella tjänster måste få mer skydd. Ett sätt är att straffskalan alltid ger fängelse. Brott som alltid ger fängelse ges även högre prioritet hos polisen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Extra viktig Alla medborgare måste få tillgång till en bra bostad till rimlig och rättvis hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Sjukvården behöver inte vara under statens ansvar men staten behöver se till sjukvården är lika för alla - oavsett var den sjuke bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: Medborgare måste ha råd att få vara sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Perlman: De anställda behöver utökad trygghet - inte sämre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Perlman: Sverige ska vara ett tryggt land för de som behöver fly från sitt hemland. Asylrätten ska vara rättssäker.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Perlman: Det behövs för att bygga upp skola, vård och omsorg igen. Välfärden behöver mycket resurser och höginkomsttagare behöver vara mer solidariska i sitt sätt att betala skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sara Perlmans val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning