Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Aronsson (fotograf )

David Aronsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man ha ett jämlikt hållbart samhälle så röstar man på V. Jag kan bidra med min kompetens inom miljö men också min rimligt långa erfarenhet som drivande och aktiv fritidspolitiker på kommunal och regional nivå. Jämlikhet, funktionsrättspolitik och att vrida samhällets strukturer är det jag mest och helst driver politiskt.

Presentera dig själv

Jag är 48 år, gift och vi har tre barn i tonåren. Jobbade först med miljö och processäkerhet på en industri men har nu gjort 15 år av tillsyn inom samma områden för länsstyrelse och kommun. Har varit politiskt aktiv sedan gymnasiet och har varit gruppledare för Vänsterpartiet i Strängnäs drygt två mandatperioder.

Vad har du för yrke?

Miljöinspektör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen förebild, snarare kombination

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill i grunden se en S-V-Mp-regering. Det är förutsättningen för att politiken ska ta ansvar för att skapa ett hållbart samhälle och trygg välfärd. I andra varianter vill jag förstås att V ska få inflytande, exempelvis om S istället bildar en minoritetsregering själva eller med flera partier. Då ska vi ta plats i budgetsamarbete.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Aronsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Extra viktig Skolan ska inte vara en marknad där företag kan tjäna pengar. VInstintresset driver på segregering av elever, färre utbildade lärare och glädjebetyg samt flyttar skattepengar ur skolsystemet fast att de skulle behövts i någon annan skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det finns idag inget skäl att bygga ut dyr, gammal, farlig och avfallsskapande kärnkraft när det finns alternativ. Om 30 år kanske kärnkraftsteknologin utvecklats bort från dagens reaktorer, men innan dess är det inte en fråga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Vi gynnas inte av att det blir större klyftor i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: RUT har blivit helt felriktad. Det skapar inga eller få (då dyra) jobb och det ger främst skattelättnader till personer som inte behöver det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: De länder som behöver bistånd kommer att fortsätta att behöva det. För att utveckla landet, hantera klimatet och att bygga demokrati. Om vi inte bidrar ökar risker för att stora länder ser en chans att köpa sig politisk makt över länder och råvaror.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Vi ska avskaffa kungahuset. Fram till dess så har de tillräcklig personlig förmögenhet för att försörja sig själva.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det ska vara hög skatt för att ge morot att köra mindre fossilt. Samtidigt behöver det finnas andra åtgärder, som billigare och bättre kollektivtrafik samt laddinfrastruktur i hela landet för att minska bilbehovet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det är helt orimligt med dagens system när de små husen betalar relativt sett mer skatt än de stora dyra husen som gått över taket i fastighetsavgiften. Det borde vara ett inkomstkopplat tak istället för att skydda de ex äldre som sedan länge bor i områden som nu blivit höga priser i.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Kulturen ska vara utmanande och tankeväckande. Med finansiering från privata aktörer så hotas det. Den andel som idag sponsras av privata aktörer är tillräckligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det kommunala planmonopolet ska inte minska, men utanför planlagd mark borde kommunen inte få vara mer än en (tung) remissinstans i miljöprövningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det går inte att förbjuda fattigdom. Om inte samhället har skapat bättre förutsättningar för än individ än att tiggande är utvägen så är det samhället som måste göra bättre.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det skulle underlätta för den gruppen utan att innebära något hinder för de som identifierar sig som kvinna eller man. Det ger också en signal om lika värde.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det är viktigt för jämställdheten i samhället och för enskilda personer att pappor och mammor delar på ansvaret.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Vård ska ges efter behov. Då kan det inte finnas nätläkare som tjänar på att behandla snuva.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: För att det ska vara en nytta för individen att försöka komma in i samhället och bidra så behöver det finnas någon form av stabilitet. Att vara säker på att inte behöva lämna är en grundläggande trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Vi ska fokusera på att skapa fred, inte att vara en del av den största militäralliansen tillsammans med krigsförande länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: En trygg a-kassa för det lättare för personer att ställa om och våga chansa på ett jobb som de tror passar dem bättre. De som blivit av med jobbet behöver bättre villkor för att kunna fokusera på att hitta ett nytt jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten. Varför skulle det vara OK om sjöar och stränder privatiseras bara för att de är på landsbygden. Strandskyddet hindrar inte landsbygden från att utvecklas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Behovet av ökat kostnader för försvaret gör inte att andra behov blivit mindre. Vi ska inte finansiera försvaret med neddragningar av välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Ett brett programutbud är viktigt för att bygga kompletta kanaler som kan säkerställa information och kunskap utan oro för vad ägarna skulle tycka.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det kommer att ta tid att ställa om från fossilbilar så någon gång måste det ske. Eftersom en bil ofta kör många år så behöver utbudet av fossilbilar minska för att omställningen ska ske.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Betyg skapar stress. De säger också inget mer än de ombud som yngre elever får, snarare mindre. Ombud är bättre för eleven och föräldrarna för att förstå vad som behöver jobbas på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Skillnaderna mellan kommunerna är idag för stora och förutsättningarna för att bedriva en trygg välfärd varierar. Då måste de rika kommunerna bidra mer.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Det är ett allvarligt brott kopplat till människohandel och våld. Det ska märkas i straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Marknadshyror kommer att höja hyrorna och segregera bostadsmarknaden ytterligare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Vi behöver fler tågbanor och banor med flera spår. Det är då bättre att bygga för hög hastighet, men det är viktigare att öka kapaciteten totalt sett.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Staten borde ta över ansvaret för universitetssjukhusen och andra vårdresurser som inte har tydlig koppling till regionen de ligger i. Styrningen av våren i övrigt bör inte komma så långt från de som använder den.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Karensdagen leder till sjuknärvaro på jobbet och därmed ohälsa och ökad smittspridning. Det ska inte vara en ekonomisk fråga om man klarar att stanna hemma när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Extra viktig Det är idag för enkelt att säga upp anställda. Gör man det ännu enklare så skapar det en helt orimlig situation på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Aronsson: Att få tillstånd för att öppna en gruva är idag inte svårt, miljöeffekter och påverkan på exempelvis samernas rättigheter viftas undan för lätt. Avgifterna till staten är också alldeles för låga.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Aronsson: Vi måste kunna ta ansvar för att ta emot de som flyr. Allt för ofta får instabila och ekonomisk belastade grannländer till en konflikt ta en oproportionerligt stor del av flyktingströmmen. Vi är ett rikt och stabilt land, vi kan hjälpa mer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Aronsson: Det ska vara grunden att det faktiskt finns en brottsmisstanke. Om personer som har anknytning till personer där det finns misstanke om allvarlig kriminalitet behöver avlyssnas för att lösa brott så kan det få förekomma i enstaka fall.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Aronsson: Extra viktig Vår skattefinansierade välfärd har blivit mindre trygg och tillgänglig. Skatteskalan behöver bli mer progressiv så att de med lägst inkomst betalar mindre än idag, då måste de med mer betala mer. Flera avdrag, såsom RUT, som idag nästan bara används för att sänka skatten för höginkomsttagare borde tas bort.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Aronsson: Skogsindustrin har fått hugga för fritt. De kvarvarande naturskogarna måste skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Aronssons val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning