Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Lindberg (fotograf null)

Henrik Lindberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill driva en politik som leder till att invånarna i min kommun får en bättre vardag. Jag vill att politiken skall prioritera vård, skola, omsorg och trygghet för invånarna. Samtidigt vill jag värna valfrihet och eget ansvar för medborgarna.

Presentera dig själv

Jag är gift och har två barn i skolåldern. Bor i hus i Enköping. Förutom politiken tar mitt vanliga arbete och familjen all min tid.

Vad har du för yrke?

Yrkesofficer i Försvarsmakten

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Volodymyr Zelenskyj - en hjälte

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi har en stabil borgerlig majoritet som bildar regering med egen majoritet. Samma sak i kommun och region.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henrik Lindberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det viktiga är inte att friskolor skall få drivas av vinstdrivande företag, utan att det finns valfrihet och att det finns både kommunala- och friskolor att välja på. Båda kategorier skall uppfylla vissa grundkvalitetskrav.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Kärnkraften, särskilt med den teknikutveckling som har skett inom den branschen, är ett fossilfritt energialternativ som vi inte kan vara utan, om vi skall ställa om till mer eldriven trafik och industri.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Om polisen bedömer att det är ett verktyg som kan bidra till att minska brottsligheten i vissa områden, skall detta verktyg finnas tillgängligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är ett bra skatteverktyg som möjliggör för vanliga löntagare att förbättra sin tillvaro.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är inte så att Sverige skall minska sitt bistånd, men det är rätt att omvärdera vissa biståndsprojekt som inte leder mot målet. Vårt bistånd skall gå till dem som mest behöver det och inte hamna i korrupta fickor på vägen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Kungahuset skall tilldelas tillräckliga medel för att kunna fullgöra sin funktion som Sveriges representant i protokollära och mellanstatliga sammanhang.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är absurt att skatten är så hög, samtidigt som skatt läggs på skatt (moms) och leder till de högsta priset på drivmedel i Europa, kanske i världen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är inte rimligt att beskatta boende på ett sätt som drabbar pensionärer och medelinkomsttagare/låginkomsttagare på ett sätt som kan leda till att de tvingas gå från hus och hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är inte fel, om det finns privata aktörer som är beredda att gå in med investeringar för att främja kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är en inskränkning av det kommunala självstyret som jag inte kan ställa upp på.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: De sociala skyddsnäten i Sverige skall vara så bra att man inte behöver tigga för att överleva. Det är en inkörsport för utnyttjande av utsatta människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det räcker med de befintliga könen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Familjen skall skälv få bestämma hur man fördelar allt mellan sig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Under förutsättning att de arbetar seriöst och inte utnyttjar systemet, skall även privata nätläkare kunna ingå i utbudet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är rimligt med tidsbegränsade uppehållstillstånd där skyddsbehovet kan bedömas som tillfälligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det skulle vi ha varit sedan länge.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är ett rimligt förslag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är ett bra förslag som ger kommunerna större möjligheter till självbestämmande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: I huvudsak skall statens utgifter planeras så att man kan undvika skattehöjningar, men om det krävs med hänsyn till försvarets behov, kan det bli nödvändigt att höja skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är ett bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är inte rimligt att tvinga fram denna omställning så snabbt på befolkningens bekostnad.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Bra förslag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Absolut. Bestraffa dem som skapar förutsättningarna för sexhandeln, istället för dem som blir offer för den.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Absolut. Det är viktigare att rusta upp det befintliga nätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Det är vår viktigaste fråga i politiken.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Den är en rimlig tröskel mot fusk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Lindberg: Inom vissa gränser måste LAS modifieras för att öka förutsättningarna för små företag att överleva kriser.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Lindberg: Vi måste råda bot på den misslyckade integrationen innan vi tar in fler personer som ökar på segregationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Lindberg: Det finns anledning att utöka polisens mandat för att underlätta bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Lindbergs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården

Så svarar Henrik Lindberg: Även säkerhetspolitiken borde ha varit ett valbart alternativ, eftersom dessa är statens viktigaste ansvarsområden.