Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Renfors (fotograf Thorbjörn Andersson)

Patrik Renfors

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en bred politisk bakgrund. Jag har varit kommunpolitiker sedan nittiotalet, jag har en facklig bakgrund i IF-metall och även i studieförbundet ABF och drivs av arbetsrättsfrågor, välfärden och en jämställd politik. Jag är bland annat ordförande i kultur- och fritidsnämnden och prioriterar därmed människors aktiva fritid. På min egen fritid spelar jag själv musik & umgås jag med familjen

Vad har du för yrke?

Industrielektriker/deltidspolitiker i kommun.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så rött som möjligt med Vänsterpartiet i regeringen!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrik Renfors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Patrik Renfors: Extra viktig Varje skattekrona ska gå till barnen, inte till privata fickor,

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Patrik Renfors: Det är ett extremt dyrt att investera i el, se bara på Finlands nya reaktorer kostade. Det är dessutom extremt riskfyllt i uranbrytning, drift och slutförvaring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Patrik Renfors: Det är en helt befängd idé, bara för att man bor i visst område är inte alla kriminella.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Patrik Renfors: Överklassen kan städa sinnena dass, eller betala för hela summan. De miljarderna som nu subventioneras bör gå till kommunernas hemtjänst istället färder finns behov.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Patrik Renfors: Varför ens ha ett kungahus?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Patrik Renfors: Den kan stundvis regleras när kriser uppstår som nu, men i längden bör den ligga fast, så inte välfärden drabbas.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Patrik Renfors: Kulturen ska så långt det är möjligt vara vara fri, med en armlängds avstånd. Men samhället måste ge den utrymme att frodas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Patrik Renfors: Det kan inte vara förbjudet att vara fattig

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Renforss val:

  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning
  • Äldreomsorg