Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Evelina Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Människovärde och trygghet, varje person ska få ses och känna trygghet. Detta önskar jag få in än mer i varje politisk fråga. Politik är ofta svår och avvägningar måste göras, men utgångspunkten måste finnas i människovärdet.

Presentera dig själv

Efter många års efterfenhet som undersköterska inom bla demensvård och vård i livets slutskede ser jag hur mycket trygghet har betydelse för varje individ men också för samhället i stort. Ett tryggt barn har lättare att lära, en trygg miljö är stimulerande för ett samhälle och att uppleva trygghet vid sjukdom och livets svåra stunder är en av det viktigaste sakerna i livet.

Vad har du för yrke?

Organisationsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med en kristdemokratisk politik i samarbete

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Evelina Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Evelina Nilsson: Vi behöver kärnkraftens planerbarhet och effektstyrka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Evelina Nilsson: Polisen behöver ökade verktyg för att kunna kontrollera personer i områden där det ex skett en skottlossning. Då behövs visitationszoner något som också polisen själva efterlyst.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Evelina Nilsson: RUT-avdragen ger skattelättnader för dem som exempelvis köper hushållstjänster som städning. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen, därför vill vi inte avskaffa reformen. Vi vill däremot bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Evelina Nilsson: Kristdemokraterna är en garant för enprocentmålet. Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. I en värld med nästintill oändliga behov krävs gemensamma ansträngningar. Då är det rimligt att biståndsnivån sätts utifrån ett principbeslut och inte behovsprövas löpande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Evelina Nilsson: Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. För att verksamheter ska kunna fortsätta och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt, vilket kan göras via skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Evelina Nilsson: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Evelina Nilsson: Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Evelina Nilsson: Vi måste som politiker vara ödmjuka inför att detta inte är en alldeles enkel fråga. Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning. Några sådana är till exempel forskning och statistik. Inte minst forskning kring vård som utgår från kvinnor och mäns kroppar, könsdiskriminering, samt mäns väld mot kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Evelina Nilsson: Det är föräldrarna, inte politiker som bäst kan avgöra hur föräldrarpenningsdagar ska användas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Evelina Nilsson: Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Evelina Nilssons val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården