Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Zara Hedelin

Vad har du för yrke?

Lärarutbildare och doktorand ped. arbete

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en V, S, Mp-regering i majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Zara Hedelin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Zara Hedelin: Pengarna ska gå till utbildning av eleverna, inte till något annat.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Zara Hedelin: Vi måste satsa på klimatsmart energi och inte skjuta över problemet på ett oändligt antal generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Zara Hedelin: Vi vill ta bort skattesubventioneringen på hushållstjänster och satsa på mer pengar till Vård och omsorg istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Zara Hedelin: Vi som är ett rikt land måste stå upp för de fattiga i världen. Det kan vi göra med hjälp av biståndet och stötta demokratisk utveckling över världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Zara Hedelin: Jag tycker att det är dags att Sverige blir en republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Zara Hedelin: Vi måste se till att kommuner och markägare måste få något tillbaka om de upplåter mark till vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Zara Hedelin: Det finns överväldigande bevis för att delad föräldraledighet ökar jämställdheten samtidigt som kvinnor tar ut största delen av föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Zara Hedelin: För att människor på flykt ska kunna bygga ett nytt stabilt liv behöver de ha ett permanent uppehållstillstånd och känna sig trygga

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Zara Hedelins val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning