Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Markus Risman (fotograf UppsalaHem)

Per Markus Risman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska rösta på Vänsterpartiet för det är dags att politiken tar ansvar för våra gemensamma problem. En trasig skola, dysfunktionell vård och dålig bostadsmarknad löses inte genom att individer fattar bättre val. Vi kan lösa det genom politiska beslut. De besluten tar V. Jag hoppas på att vara en ung facklig röst i det som särskilt lyfter bostadsfrågan, klimatet och jämställdhet.

Presentera dig själv

Jag är en facklig grabb från Enköping som idag är bosatt i Uppsala. Jag är uppvuxen med föräldrar som jobbat hårt för att jag ska få det bättre och som möjliggjordes till det genom välfärdsstaten. Jag ser idag hur många inte får den möjligheten genom bristen på jobb, utbildning och billigt boende. Jag bor själv i en hyresrätt. Gillar att läsa och dricka vin när jag inte är engagerad politiskt.

Vad har du för yrke?

Facklig verksamhetsutvecklare/Regionalt skyddsombud

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jeremy Corbyn

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering där V ingår eller har avgörande inflytande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Markus Risman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Skolan ska vara till för att elever ska lära sig. När skolan istället öppnas upp för riskkapitalister att göra korta klipp på blir det lärande uppdraget sekundärt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Kärnkraften har en restprodukt som finns väldigt länge och är väldigt farlig samtidigt som centralisering av vår elproduktion i några få verk gör produktionen sårbar. Då är det bättre att sprida riskerna med grön el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer som drabbar personer bara för att de råkar vara i ett visst område är dåligt. Det riskerar att skapa ett större avstånd mellan folket och polisen. Vi behöver ha mer förtroende för polisen i dessa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Stora delar av RUT är lyxbidrag till överklassen. Det har inte skapat jobb och kostar oss bara en massa pengar. De pengarna hade kunnat gå till äldrevården och hemtjänsten istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Biståndet är viktigt för att skapa fred och säkerhet i världen, vilket vi alla vinner på. Det går också till saker som unga tjejers och hbtq-personers rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Helst ska det avskaffad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Temporära sänkningar kan vara motiverade för att inte chocka folk. Det bästa hade varit om vi haft ett progressivt system där de i staden betalar mer kontra de som bor på landet och behöver bilen. Men vi befinner oss i en klimatkris och för att klara den måste vi genomgå ett systemskifte. Det systemskiftet innebär att vi bland annat fasar ut fossila drivmedel med gröna såsom el och biobränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Sverige behöver en fastighetsskatt som riktar in sig mot fastigheter med högt taxeringsvärde. Personer som äger dessa har råd att bidra mer till vården, försvaret och skolan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Kulturen ska vara fri och tillgänglig för alla. Då krävs det att staten genom transparenta strukturer är de som huvudsakligen finansierar kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: För att klara elektrifieringen, som är grundläggande om vi ska stoppa klimatkrisen, krävs det att vi får fler vindkraft. Kommuner kan idag stoppa viktiga projekt på svaga grunden. Det behöver ändras så vi kan öka elproduktionen och göra processen att bygga vindkraft mer rättssäker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Fattigdom ska inte bestraffas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Detta är ett förslag som redan införts i andra länder. Folk som upplever sig utanför de traditionella könen borde få göra valet att leva öppet och inte hindras av staten.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Idag tar de flesta kvinnor en stor del av ansvaret under föräldraskapet. Det påverkar dels hennes löneutveckling och framtida pension negativt men skapar också skeva könsroller. Båda föräldrarna borde ta större ansvar och föräldraledigheten borde ha det som utgångspunkt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Pengar ska gå till seriös vård som klarar av att ställa diagnoser. Nätläsare ökar risken för felaktiga diagnoser och fusk.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: PUT skapat förutsättningar för integration och samhörighet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Medlemskap i Nato innebär inte bara att Sverige blir otryggare vi ställer oss sida vid sida med länder som Turkiet, Ungern och USA där kvinnors- och hbtq-personers rättigheter begränsas. Vi har ingen samhörighet med dem och är tryggare utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Om du förlorar jobbet ska du kunna leva ett drägligt liv tills du hittar nästa. Innan höjningen var det inte möjligt för många, och resultatet blev fattigdom som ibland till och med hindrade jobbsökandet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Strandskyddet är inte bara viktigt för miljön utan också viktigt för allemansrätten och besöksnäringen. Tack vare våra skyddade stränder kommer tusentals med naturturister hit vilket skapar jobb samtidigt som vi bevarar viktig miljö.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Vi behöver rusta upp mycket nu och det bör vara de som tjänat pengar på ryska affärer och bankerna som tvättat pengar åt ryska oligarker som betalar för det. Upprustningen får inte finansieras med nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Politiker ska inte styra public service innehåll. Dessutom gör dagens bredd att alla kan se på något de gillar utan att bli störd av reklam.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Som ett led i det gröna systemskiftet måste vi fasa ut diesel och bensinbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Dagens betyghets leder till mindre fokus på lärande och mer stress bland unga. De jagar betyg istället för att lära sig tänka kritiskt och reflektera själva.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Tillgången på välfärd och skola ska inte avgöras av vilken kommun du bor i. Det är inte rimligt att de som bor i glesbygd ska betala mer och mer skatt, medan välfärden och service blir sämre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Köp av prostituerade är en typ av sexuellt övergrepp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Marknadshyror leder till högre hyra vilket gör det svårare för fler att ta sig in på bostadsmarknaden. Dessutom skulle det ge hyresvärden ett motiv att hålla hyrorna uppe artificiellt genom att inte bygga mer. Vi behöver ha fler lägenheter med lägre hyra, inte färre med högre hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Höghastighetståg är viktigt om vi ska ersätta stora delar av inrikesflyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Staten behöver ta ett större ansvar för jämlik sjukvård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Karensdagen leder till att personer går sjuka till jobbet idag. Inte bara är det dåligt för att kunder och kollegor kan bli smittade. Det kan också vara direkt livsfarligt om man kommer i kontakt med äldre eller sjuka. Dessutom ska du inte straffas för att du är sjuk och stannar hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Det är redan lätt idag för den som har koll på lagen. Att låta fler skojare komma undan med okynnesuppsägningar är inte hur vi bygger en trygg arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Markus Risman: Gruvor är ett stort ingrepp i närmiljön. Vi kommer behöva nya gruvor i framtiden men det betyder inte att det ska bli enklare än vad det är idag. Vi måste väga ihop de olika perspektiven och dagens system gör det bra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Markus Risman: Alla länder måste göra mer för att stå upp för asylrätten. Sverige är ett rikt land som kan leda den ligan genom att ta emot fler och förbättra integrationspolitiken.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Markus Risman: Extra viktig Det måste finnas en balans mellan personer integritet och brottsbekämpning i en demokrati. Huvudregeln är att det användningen av hemliga tvångsmedel endast ska få endast vid brottsmisstankar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Markus Risman: Sverige har aldrig varit så rikt som vi är idag men rikedomen kontrolleras primärt av några få i överklassen. Vi behöver frigöra mycket pengar för investeringar i klimatomställningen, vården, järnvägen och skolan. Då är det rimligt att de som kontrollerar all rikedom betalar mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Markus Risman: Sverige behöver värna mer skog. Det är viktigt både av miljöskäl men också för att skapa jobb på landsbygden inom t.ex. besöksnäringen. Vänsterpartiet vill skydda 30% av skogsmarken, främst för att bevara biologisk mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Markus Rismans val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården