Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Neil Ormerod (fotograf Sverker Åslund)

Neil Ormerod

Varför ska väljarna rösta på dig?

För en röst för sjukvården, klimatet, en solidarisk migrationspolitik och arbetares rättigheter.

Presentera dig själv

Som regionråd kämpar jag för mer pengar till sjukvården och billigare kollektivtrafik (inte minst för klimatets skull). Jag kom till Sverige för nästan 22 år sedan på grund av kärleken. Och för att jag ville bo i Palmelandet. Tillsammans med Vänsterpartiet vill jag göra Sverige till ett jämlikt land igen.

Vad har du för yrke?

Regionråd/kursadministatör

I vilket land är du född?

Storbritannien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi Dadgostar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se Vänsterpartiet i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Neil Ormerod

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Det måste bli ett slut på utsugningen av offentliga medel från skolväsandet. Skolan ska finnas till för eleverna, inte aktieägarna!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Framtiden är tillräckligt osäkert som det är utan att förvärra situationen med mer radioaktiva avfall som är ytterst farligt i fler hundra tusen år!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Funkar inte.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Lägg pengarna på att städa sjukhusen istället!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Självklart ska Sverige ta sitt ansvar internationellt. Bistånd kommer oss all till gagn när världen utvecklas i en mer rättvis riktning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Lägg pengarna på vårdpersonalen istället. Det är de som förtjänar att bo på slott!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: På sikt måste bensin och diesel bära sina egna klimatkostnader. Men självklart ska det finnas billiga och pålitliga klimatsmart alternativ till bensin- eller dieselbilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Skatten på hyresrätter ska sänkas till samma nivå som för privatägda hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Det är ett recept för fördummande likriktning. Kvalitet, frihet och mångfald ska sättas i första rummet i kulturpolitiken,

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Hur skulle det gå till? Blir det olagligt att be en kompis om hjälp? Folk borde lägga sin tid på bättre förslag än det här.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Vi måste alltid kämpa för jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Lägg pengarna på vård som folk behöver istället!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Alla människor behöver trygghet. Otrygga uppehållstillstånd skapar bara problem och tillför ingen nytta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Det vore bättre för Sverige att fortsätta med den bernadottska politiken som har hållit oss utanför krig i 200 år.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig A-kassan har urholkats och ska tillbaks till målet att 80 % av Sveriges löntagare ska få 80 % av lönen under a-kassatiden. Trygga löntagare skapar förutsättningar för utveckling och jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Man inte ge sig på allemansrätten eller strandskyddet. Viktiga svenska värderingar!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Försvaret behöver rustas upp, med ett riktigt folkförsvar istället för den borgerliga insatsförsvaret, men det ska inte ske på bekostnad av vård, skola eller omsorg!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Behövs för klimatets skull, Vi har bara 8 år på oss att göra de förändringar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader, som Paristavtalet stipulerar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Jag undrar om folk som kommer på sådant här har träffat ett barn någon gång?

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Idag betalar folk i fattiga glesbygdskommuner mer i skatt för sämre service än de som bor i rika kommuner betalar. Det är helt orimligt, utjämningssystemet måste göras om.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Skärpningar i straffskalan kommer att göra att polisen prioritera det här allvarliga brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Kommer inte att hända: Tack vare Nooshi och Vänsterpartiet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Järnvägen behöver byggas ut, och varför skulle vi då satsa på långsammare tåg?

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: KD som driver det här ser förslaget vill även privatisera stora delar av sjukvården. Det blir förstås mycket lättare när den lokala befolkningen har mycket mindre att säga till om efter att staten har tagit över ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig För många yrkesgrupper har karensdagen ingen praktisk betydelse - man jobbar hemma när man är sjuk. Men andra kan inte göra så där. Då blir karensdagen en extraskatt på de som jobbar i vården, i butiken, på tåget, på fabriken, och så vidare. Klart den ska bort!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Det är redan idag alldeles för enkelt för arbetsgivare att säga upp folk. Arbetares rättigheter behöver förstärkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Neil Ormerod: På sikt är det alltid bättre att ta nödvändig hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden. Det gynnar Sverige mest.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Liksom hela västvärlden behöver Sverige tar större ansvar för människor som flyr undan förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Neil Ormerod: Det är viktigt att värna rättsstatens principer, annars kan den enskilda kommer i kläm.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Neil Ormerod: Pengarna behövs i sjukvården. Och idag har Sverige blivit en lågskatteparadis för de rikaste, som betalar en mindre andel av sina inkomster i skatt än de som jobbar i vården. Det är fel tycker jag,

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Sveriges skogar behövs i klimatkampen!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Neil Ormerods val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Neil Ormerod: Extra viktig Vi måsta satsa mer på sjukvården och vårdpersonalens arbetsmiljö. Det om något har vi lärt oss från covidpandemin.