Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Holmer Nordlund (fotograf John Nordlund)

Linda Holmer Nordlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill kunna påverka vårt samhälle och samhällsbyggande utifrån ett rättvist, feministiskt, solidariskt och miljömedvetet perspektiv där alla människor kan ha det bra under livet alla skeenden bla genom att säkerställa att våra gemensamma resurser kommer alla till gagn och inte hamnar i privata fickor!

Presentera dig själv

Gift tvåbarnsmamma, född och uppvuxen i Lilla Edet. Gillar alla former av kulturupplevelser och vistas gärna i naturen. Genom mina resor i Sverige har jag berikats med fantastisk mat, roliga äventyr och många intressanta möten. Fotografering är en daglig hobby. Brinner för rättvisefrågor och jämställdhet och hittar inspiration och framtidshopp i framförallt mina barn.

Vad har du för yrke?

Tjänsteperson inom kommunalteknisk verksamhet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Finns många, men Linda Snecker tex

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas såklart på en socialistisk regering där välfärd, miljö, jämställdhet och solidaritet präglar allt beslutsfattande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linda Holmer Nordlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Extra viktig Sverige är idag det enda landet i världen som tillåter vinstjakt i skolan. Våra skattepengar som borde gått till barns skolgång går istället till vinster i skolkoncerner och privata fickor. Marknadsskolan har kommit att bli ett gigantiskt privatiseringsexperiment och som tydligt gynnat vissa och särskilt missgynnat andra. Detta är inte en likvärdig skola!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Visitering ska bara vara tillåtet vid brottsmisstanke och som ska kunna styrkas. Det är en helt befängd tanke att polisen ska kunna visitera vem som helst utan någon som helst anledning. Varje gång det görs minskas förtroende för polisen och det är det sista vi behöver.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Extra viktig Det är jättebra med hushållsnära tjänster men dessa måste var och en betala för själv och ska inte subventioneras med skattemedel, skattemedel som behövs inom vård, skola och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Den som har måste dela med sig till den som inte har och här har Sverige ett ansvar i att bidra till att den humanitära situationen förbättras. Barn ska gå i skola, ökad jämställdhet, säkerställa demokratin och såklart minska svält. Sverige kan bidra med både pengar och kunskap.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Kungahuset är en förlegad och odemokratisk institution som bör avskaffas helt!!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Det finns en gräns för vad människor kan betala och de ökade priserna slår hårt mot många verksamheter för vilket det ännu inte finns några alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Extra viktig All kultur är bra och det är positivt för samhällsutvecklingen också med privata aktörer. Grunden är ändå att vårt samhälle ska erbjuda ett brett kulturutbud utan vinstintressen för alla!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Det är en balansgång mellan kommunala intressen och riksintressen. Enskilda kommuner ska inte kunna säga nej till sitt kollektiva ansvar oaktat om det handlar om miljö eller människor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Det ska inte vara förbjudet att tigga liksom att det inte ska vara förbjudet att ge. Fattigdom och utnyttjande av människor är dock ett mycket stort problem och som vi verkligen behöver göra något åt!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Det borde vara varje människas rättighet att bestämma över sig själv och sin egen kropp i allt från kön till kläder och det borde vara varje människas skyldighet att inte lägga sig i vad andra vill kalla sig eller klä sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Föräldrar på lika villkor innebär att föräldrarna ska dela på föräldraförsäkringen rakt av. Vi vet av historien att om föräldrarna själva får bestämma så missgynnas kvinnan både strukturellt och individuellt. Att dela på föräldraförsäkringen betyder en större acceptans för män att vara föräldrar vilket både gynnar dem själva och barnen. Det är så självklart!!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Jag säger nej inte bara till privata nätläkare utan till alla privata läkare som finansieras av skattemedel. Vården ska inte drivas för vinst!!!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Grunden för att starta ett nytt liv i ett nytt land med allt vad det innebär måste bygga på en trygghet i att få stanna. Då har också samhället en helt annan möjlighet att ställa krav på individen att bidra tillbaka.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Värna om alliansfriheten!! Sverige måste själva få bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Sverige är ett mycket vackert land som möjliggör för människor att vistas i skog och mark under fria former. Det är viktigt att värna om att allmänheten även i fortsättningen har tillträde till vår natur där våra stränder - oavsett om det är hav eller sjö - inte är något undantag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Försvaret är i behov av upprustning men det är även skola, vård och omsorg. Att höja skatten är därför nödvändigt för att inte göra nedskärningar i vår välfärd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: För demokratins skull är det viktigt att ha ett brett utbud som vänder sej till alla och inte bara några få. Med gemensam finansiering kan alla få tillgång till viktig information, utbildning, nyheter och även underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Jättebra!! På så sätt tvingar vi marknaden att erbjuda de alternativ vår miljö är i behov av. Utan tillgång - ingen efterfrågan!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Det finns inget som visar på att betyg i tidig ålder bidrar till barns kunskap eller motivation. Däremot skapas stress och dålig självkänsla hos de barn som inte lever upp till betygen. Bättre att satsa på resurser för dem som behöver så att alla har godtagbara kunskaper inför högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Befintligt skatteutjämningssystem behöver ses över. Den som har måste dela med sej till den som inte har. Människor i glesbygdskommuner måste garanteras en grundläggande samhällsservice som i städer utan att kommunalskatten blir för hög. Detta är oerhört viktigt för glesbygdskommunernas framtid och för att de inte ska bli helt avfolkade.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Köp av sexuella tjänster exploaterar både kvinnor och män men framförallt kvinnor. Att köpa sej till någon annans kropp är ett motbjudande övergrepp som definitivt borde straffas med fängelse. Det måste bli märkbart och kännbart för den som kränkt någon annans kropp. Det är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Marknadshyror är ytterligare en del i det gigantiska marknadsexperimentet som Sverige utsatts för de senaste åren. Dessa experiment inom vård, skola och bostad leder bara till ökade kostnader för den enskilde, segregation och ojämlikhet som är riktigt dåligt för hela samhället. Alla ska ha råd med en värdig bostad!!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: För vår miljös skull måste det finnas gångbara alternativ till nuvarande transporter. Tåg är ett sådant alternativ och Sverige behöver nu genomföra stora järnvägsinvesteringar!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Sjukvården ska inte förstatligas men däremot behöver staten ta ett större ansvar i många frågor för att säkerställa en likvärdig vård oavsett var man bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Motivering behövs inte. Karensdag är bara dumt!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Möjligheten att säga upp personal som missköter sig finns redan. Men att arbetsgivare mer eller mindre fritt ska få avgöra vem som ska ha ett jobb eller inte är en motbjudande tanke! Vi borde snarare förbättra anställningstryggheten än att genomföra ytterligare försämringar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Nej, det ska inte vara enkelt att göra sådant som inskränker på människors liv och miljö bara för att enskilda företag ska få tjäna pengar. Det ska vara höga krav och lokalbefolkningen ska ha stort inflytande i frågor som berör deras liv och vardag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Vi värnar om asylrätten som innebär att asylsökandet ska prövas på ett rättssäkert sätt. Här behöver hela EU ta ett mycket större ansvar. Åter igen - den som har måste dela med sig till den som inte har. Ingen människa är illegal!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Avlyssning kan få användas vid brottsmisstanke och även i arbetet med att förebygga grova brott - annars inte.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Extra viktig Ja, hur mycket en ska betala i skatt beror på hur mycket en tjänar/äger. Det är helt rimligt att den som tjänar mer också ska betala mer i skatt liksom att den som behöver mest, ska få mest. Det är så rättvisa stavas! Den som har måste dela med sig till den som inte har. Då blir det bäst!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Holmer Nordlund: Vi har idag knappt någon skog kvar utan det vi kallar för skog är egentligen virkesåkrar, dvs mark som det odlas virke på. Om vi ska återfå våra naturliga urskogar behövs ett långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket måste fasas ut. Vänsterpartiet vill skydda 30 % av skogsmarken för att på så vis värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Holmer Nordlunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning