Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Borgvall (fotograf )

Lennart Borgvall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Bred bakgrund, har jobbat inom LO sektorn i hela mitt liv så jag har stor förståelse för den vanliga arbetaren. Tack vare mitt politiska engagemang och min utbildning till fastighets förvaltare har jag också bra koll på näringslivets behov och vad som behövs för en god samhällsutveckling.

Presentera dig själv

Bor ensam i Ale kommun i bostadsrätt och gillar spela golf samt fäktning. Anser föreningslivet vara en viktig del i samhället så jag försöker engagera mig där i den mån jag hinner med. Har jobbat som elektriker i över 20 år men har nu insett att det är dags att prova något nytt. Tycker politik är jättekul och ett bra sätt att träffa människor och samtidigt utöva en samhällsnytta.

Vad har du för yrke?

Elektriker och går just nu utbildning till fastighets förvaltare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regering bestående av KD och Moderaterna med stöd av SD och Liberalerna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lennart Borgvall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Som kommunpolitiker ser jag stora vinster med friskolor då dessa kan fylla det utrymme som kommunerna inte ekonomisk möjlighet att göra. Ett aktiebolag måste gå med vinst annars får det ej driva vidare verksamheten, vilket skulle ge oönskade effekter på kommunerna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig I dag så pratar man om den så kallade grundkraften i elnäten, denna finns oavsett väderlek. Dessa energikällor är i dag vatten och kärnkraft, att inte ta med kärnkraft i en framtids planering är inte ett hållbart tänkande då vi ej kommit tillräckligt långt för att något annat skulle kunna ersätta kärnkraften. Befintliga kärnkraftverk är uttjänta och bör ersättas av moderna kärnkrafts verk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Alla partier famlar i blindo när det gäller att stävja gäng kriminaliteten, detta är kanske ett bra sätt att minska brottsutsatta områden, vilket skulle leda till ökad trygghet för medborgarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Detta är ett bra sätt att skapa arbeten för människor som i övrigt har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, att ta bort denna tjänst skulle leda till att många människor skulle hamna utanför arbetsmarknaden. I Sverige i dag är det svårt att finna de "enkla" jobben som krävs för att alla skall få möjlighet till ett arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Sverige står inför en rad problem som kommer kräva stora investeringar från samhällets sida. Vi har gängkriminalitet, energikris, hög inflation och stor segregation, för att frigöra kapital att investera i dessa utgiftsposter är det lämpligt att ta av biståndspengarna i den mån det behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Jag anser att kungahuset är en förlegad institution, som ej skall finansieras med skattemedel. Det som jag kan tänka med att använda skattemedel till är underhållskostnader av slotten som står spritt över landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig I dagsläget skenar matpriser och övriga fraktberoende produkter, ett land som Sverige som är väldigt importberoende måste säkra billigare drivmedelspriser. Jag tror att vi måste gå mot eldrivna fordon, men så länge priserna och tekniken ej är ikapp, så måste vi fortsätta hålla igång bensin och diesel marknaden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Bestraffa medborgare för att de bor i sin egenköpta bostad är en usel lösning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Kultur är ett sätt att främja mötet mellan människor, vi är fortfarande ett flockdjur som har behov av samhörighet. Kan samhället främja dessa möten så tror jag att alla instanser i samhället har nytta av detta.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Det är kommunerna själva som vet vilken mark som används bäst för respektive ändamål, det skulle annars bli risk för att det hamnar snurror mitt upp i en färdig detaljplan för andra verksamheter. Nej, planmonopolet skall stanna hos kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Det kommer alltid finnas människor i nöd, att frånta dem den sista möjligheten att försörja sig är ett absurt förslag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Av naturen är vi skapta som kvinna eller man, vad man sedan upplever är en annan sak. Jag kan inte se någon vinning men att införa ytterligare ett kasus i svenska samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Det är familjen som vet bäst hur de skall fördela föräldraledigheten. Samhället skall ej gå in och diktera för människor hur de skall leva sitt liv, detta motverkar allt vad en demokrati är enligt min mening.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Om detta innebär att dessa nätläkare tar resurser från vårdcentralerna så är detta en usel lösning. Jag kan annars se vinster i att människor kan få snabb vårdkontakt och därmed fortare kan återgå till arbetet. Jag har inget emot att privata aktörer finns på marknaden är därmed givetvis måste känna pengar på sina tjänster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Detta skulle innebära att det inte finns något incitament att visa att man vill bli en god svensk medborgare. I och med segregations problemet vi brottas med i samhället så tror jag inte detta är en bra utväg för att minska detta bekymmer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Enda garanten för att Sverige inte står ensamt i händelse av konflikt situation, i och med Ukraina kriget så tycker jag EU visar att det inte finns mycket stöd att hämta där när det gäller försvars frågor.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: A-kassan är livlinan när man hamnar tillfälligt utanför arbetsmarknaden, detta bidrag skall hållas på en nivå som gör att det fortfarande är intressant att ta de jobb som finns tillgängliga på marknaden. Jag har svårt att se att en permanent ökning skulle leda till att fler människor kommer ut på arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Strandskyddets funktion är viktigt, då detta tillgängliggör människors behov att kunna nyttja Sveriges sjöar och hav. Den viktiga frågan är att diskutera hur stort avstånd som strandskyddet skall gälla för och vilken typ av verksamhet som kan tillåtas även inom strandskyddet, så att inte kiosken som säljer glass på stranden inte blir förbjuden verksamhet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Detta är en samhällsfunktion precis som polisväsendet och skall därmed finansieras genom skattemedel. Vilka skatter som skall höjas för att finansiera detta kan diskuteras däremot.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Public service skall stå för mångfalden inom media, där alla grupper som är med och betalar skatt skall få sina behov tillgodosatta. Minskning av deras uppdrag har jag svårt att se att det skulle leda till någon förbättring för individerna i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Detta skulle innebära att vi slår undan benen för låg och medel inkomsttagare att ha fri rörlighet. Elbilar är dyra för det allra flesta och med ökade energipriser och alla problem områden inom energi sektorn har jag svårt att se detta som ett möjligt mål. Jag tror alla inser att vi måste gå åt det hållet men när det gäller priser, energiproduktion och ledningsnät, så behövs längre tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Betyg i all ära, tror dock ej detta är det bästa sättet att motivera eller utvärdera lärandet inom skolan, Det finns många andra frågor som är viktigare att diskutera inom skolväsendet så som klasstorlekar mm.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Detta görs redan idag och är en del i Sveriges fördelningspolitik, annars skulle många kommuner i Norrland gå under redan idag. Jag kan inte se någon vinning i att öka denna fördelning utan att det skall finnas någon morot för hur dessa pengar skulle användas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Kan detta leda till mindre trafficking och människohandel så tror jag detta kan vara ett bra förslag under förutsättning att lagen skrivs på ett bra sätt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Vi har redan marknadshyror på nyproduktion av bostäder de första 15 åren, så detta känns som ett ihåligt förslag. Bruksvärdessystemet gäller ej på nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Jag tror att Sverige i framtiden kommer behöva höghastighetståg, däremot att i nuläget nedprioritera övriga tågförbindelser och vägnät som sker i dagsläget skulle ge en negativ utveckling för samhället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Vi är ett av de länder som puttar in mest pengar i sjukvårds systemet men som får ut minst utav dessa investerade pengar. Regionerna har fått många år på sig att rätta till detta misstag men ej lyckats. Skall vi få bukt med vårdköerna så är detta enda utvägen för att komma tillrätta med problemet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Åter igen, ta ej bort moroten som gör att folk tar sig till sitt arbete. Vi har redan provat vägen utan karens, vilken bevisligen ledde till mer sjukfrånvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Det är redan lätt för arbetsgivaren att säga upp en anställd, kan ej se att det skulle ge några positiva effekter av att politiken går in och påverkar arbetsmarknaden på detta sättet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Sverige skall leda utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle, att ge Svenska företag möjligheten till närproducerad råvaror är ett måste för en grön utveckling.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Borgvall: Tills vi ser en trendförändring när det gäller utanförskap och segregation så tror jag vi måste dra ned på antalet människor som kommer till Sverige. Vi kommer alltid ha behov av invandring, dock tror jag att vi i nuläget skall vara försiktiga.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Kan detta leda till mer fällande domar och minskad kriminalitet i Sverige, så anser jag att det inte finns några argument för att inte öka införandet av dessa medel. De som ej har något att dölja behöver ändå inte vara oroliga för den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Borgvall: Ser ingen anledning att röra taket för statlig inkomstskatt i nuläget. Hårdare bestraffning av människor för att de tjänar pengar kan i min värld inte leda till ett bättre samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Vi har ett fungerade regelverk idag för att reglera hur mycket och vilka delar av en skog som behöver skyddas. Vi skall inte göra det besvärligare för markägare att bruka sin skog än vad dagens regelverk tillåter, då skogen kommer vara en avgörande faktor för en grön övergång.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Borgvalls val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården

Så svarar Lennart Borgvall: Extra viktig Dessa frågor är grunden för en moderna demokrati, kan vi ej få ordning på dessa har vi försämrat demokratin för medborgarna i Sverige.