Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Paula Törnqvist (fotograf Rickard Liljero Eriksson)

Paula Törnqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en röst för verklighetens kvinnor på landsbygden och kristdemokratisk jämställdhet. Kvinnosjukvården måste uppgraderas. Det ska inte vara naturligt och vardag att ha smärtor, psykiskt eller fysiskt lidande eller obehag. Det finns mycket på nationell nivå att göra för att skapa förutsättningar för god kvinnohälsa.

Presentera dig själv

Född och uppväxt på landet och bor i en mindre tätort, Mellerud. Har ett intresse för trädgård och någon husvagnssemester. Bästa sällskapet är min make, vuxna barn och våra husdjur.

Vad har du för yrke?

Systemförvaltare inom kommunal vård och omsorg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av KD och M med stöd av L och SD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Paula Törnqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Är inte för förbud men en kontroll måste till så att en skola inte kan plocka ut vinst förrän kvalitet och resultat är uppnådd

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Just nu har vi inget bättre förslag på energikrisen och klimatets utmaningar även kärnkraft inte är bra. Teknik och forskning måste framåt så att riskerna med kärnkraft minimeras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Polisen måste ha ett tydligt mandat för sitt uppdrag och visa på att man har befogenheter att ta till de medel som kan behövas för att bekämpa kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Det är där många av de enkla jobben finns. Jobb för ungdomar, lågutbildade, nya på arbetsmarknaden. Därför så måste vi underlätta för konsumenten att kunna köpa tjänsterna. Det måste i andra ändan finnas en kontroll så att inte arbetstagaren utnyttjas i svartjobb eller med dålig arbetsmiljö.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Extra viktig Vi som lever i ett land som är relativt rikt har ett ansvar att hjälpa länder med med fattigdom eller andra större utmaningar, tex torka eller översvämning. Hjälp på plats ger största utdelning till de med störst hjälpbehov.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: De representerar Sverige nationellt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Högsta prioritet för oss som bor på landsbygden och beroende av bil för att ta oss till jobb, till skola och barnomsorg eller till fritidsaktiviteter. Att ett barn inte kommer till öppna förskolan ska inte vara dieselprisets fel. Jordbruket och transportnäringen riskeras att slås ut med höga bensin och dieselkostnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Slår inte på de rikaste utan ger högre skatt till alla med bostad, den gamla pensionären som köpte sitt boende på femtiotalet, den ärvda i generationer sommarstugan. Man ska inte straffas med skatt för att man har ett eget ägt boende, som redan kostar i räntor, lån och underhåll.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Staten har ett ansvar för att kultur finns för befolkningen och påvisar en bredd. Däremot är det inte sagt att staten ska finansiera alla sorters kultur och den oerhört stora mängd utbud som finns.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Kommuner ska ha i större del självbestämmande vad gäller vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: KD är emot ett nationellt tiggeriförbud. Förbud mot tiggeri sköter kommunerna bäst själva genom den kommunala ordningsstadgan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Vi har två kön i grunden och de ska vara de juridiska könen. Om hen sedan identifierar sig som varken kvinna eller man så är det mer en fråga i vardagen och inte i juridiken.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Extra viktig Det är upp till varje familj att bestämma vem som tar ut föräldraledigheten. KD vill även underlätta för andra att ta ut föräldraledighet till exempel bonusföräldrar. Det är viktigt att man i andra ändan jobbar med de systematiska fällorna som uppstår; som pensionrätt, att mannen tjänar mer osv. Varken kvinna eller man ska straffas för man är hemma med barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Valfrihet i vården är viktigt. Vi har inte heller tillräckligt många läkare i primärvården, så nätläkare kan underlätta för primärvården. Kvaliteten måste kontrolleras och vara med största fokus.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Huvudregeln bör vara tillfälligt uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar Den som har egen försörjning och godkänt språk/samhällsprov ska kunna få sin ansökan om permanenta uppehållstillstånd prövat- det ska inte vara en rättighet utan prövning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Nja. Nu har vi lämnat in ansökan. Med omvärldens bräckliga relationer så kanske det är en bra idé.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Arbete ska alltid premieras. Det ska vara tydlig skillnad på arbete och bidrag. Har man då högre bidrag så ökar tröskeln till att ta enklare jobb som inte ger den högsta månadsinkomsten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Det ska vara tillåtet att bygga närmare stränderna förutom när stranden pekas ut som extra skyddsvärd. Markägarna ska också kunna yttra sig innan beslut om utökat strandskydd tas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Skattepengar kommer behövas till att finansiera försvaret, frågan är om det behövs höjd skatt eller om det går att omförvandla någon av alla Socialdemokratiska nya skatter till försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Public Service ska ha ett grunduppdrag med samhällsinformation och utbud som speglar olika delar av samhället - resten av det enorma utbudet som finns i dag, bland annat av nöje ska inte bekostas av public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Det är alldeles för nära inpå. Vi kan inte förbjuda nyförsäljning förrän vi har byggt ut med laddinfrastruktur, har mer begagnade elbilar på svensk marknad, utvecklat andra drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Pressa inte små barn till betygsångest. De är inte mogna för betyg. Däremot tydliga kunskapsmål att arbeta mot är viktigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Genom detta förslag så hämnar man utvecklingen i de kommuner som har fler invånare. De kan inte investera och utveckla sin kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Jag anser att alla köp av sexuella tjänster ska vara kriminella men har svårt att se hur det ska med automatik bli fängelse när vi inte har resurser att utreda och fälla de brottslingar som utför våldtäkter, grooming eller hedersvåld. Det är där vi behöver börja.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Höghastighetståg gynnar bara ett mindre område mellan storstäder och är mycket dålig hushållning av ekonomin. Hela Sverige lider av dåligt underhållna vägar och järnvägar, satsa resurserna där.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Extra viktig Det är stora regionala skillnader mellan vården. Det är olika politiska styren, olika demografi och olika stora regioner. Olika sjukdomar och specialiteter viktas olika i varje region. Varje region har dessutom var sitt datasystem. Vården blir lätt både ojämlik och ojämställd. Därför så är jag övertygad om att staten behöver ta över ansvaret och fördela ut det över Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: När människor inte har råd att vara hemma en karensdag så är risken större att man går sjuk och sprider smittor. För att komma åt korttidssjukskrivningar så behövs andra styrmedel.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: Vi har ett bra fungerande system idag. Ett tydligt regelverk måste finnas för att skydda både anställda och företagare mot anställningar som inte är hälsosamma eller mot arbetsbrist. Skyddet ska inte enhälligt vara för arbetstagarens eller företagarens fördel, det måste finnas någon form av jämvikt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Törnqvist: För att klara de utmaningar som finns med att få tag på mineraler som framtiden kräver så behövs gruvor. Sverige ska inte heller vara beroende av mineraler från gruvor med barnarbetare och fruktansvärda förhållanden. Därför så måste tillståndsprocessen vara enklare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Törnqvist: Vi ska inte ta emot mer än vad vi klarar av att ta hand om. Därför är det viktigt att de som kommer hit och får asyl verkligen är de som har mest skyddskäl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Törnqvist: Nja, utan brottsmisstanke borde vara formulerat som "du rör dig i fel kretsar".

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Törnqvist: Äganderätten ska värnas. Skogen ska förvaltas så miljö och äganderätt inte är varandras motsatser utan samverkar. Förvaltarskapstanken, Subsidiaritetsprincipen och mer frihet under ansvar skapar mångfald - både ekonomiskt och biologiskt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Paula Törnqvists val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården