Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Ekstrand (fotograf null)

Martin Ekstrand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill alltid se människan i varje beslut. Hur de som omfattas, påverkas. Jag vill se en tryggare och stabilare bas i samhället. En bra grund för invånare att stå på. Jag lovar inte allt till alla, men det jag lovar kommer jag att arbeta hårt för. Viktiga frågor för mig är sjukvård, skola, försvar, lag/ordning, äldreomsorg och jämlikhet. Även miljö är viktigt och måste övervägas i varje beslut.

Presentera dig själv

Familjefar som brinner för människor. Har alltid arbetat med människor och ser ofta hur folk kommer i kläm i systemet. Som förälder är min stora drivkraft att mina döttrar ska få ett bra land att växa upp i och goda förutsättningar och lika rättigheter.

Vad har du för yrke?

Specialistsjuksköterska inom Anestesi.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ideala styret är en borgerlig majoritetsregering med KD, M och L. Troligen kommer ett SD stöd att behövas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martin Ekstrand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Skolan ska inte vara en plats för ekonomisk spekulation. Dock behöver det finnas en möjlighet för entreprenörskap. Det behövs mer kontroll på ägare och ekonomi för att detta ska uppnås.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Energi är livsnödvändigt. Vi kan inte vara beroende av andra länder eller väder för detta. En säker, billig och trygg basenergi är avgörande för framtiden. Självklart behöver vi vind, sol och vattenkraft även framöver, men inte som garant för samhället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Vi måste få bukt med gängkriminaliteten. Visitationszoner är ett effektivt hjälpmedel för som polisen kan beslagta vapen och droger. Dock behöver de användas försiktig och inte som slentrian.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: RUT har bidragit till att göra svarta jobb vita och på så sätt skapat tryggare villkor för många, men också skapat möjlighet för fler att ägna tiden till familjen istället för till andra måsten. RUT har underlättat för många, både anställda och kunder och måste absolut vara kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Internationell solidaritet är viktig. Många mänskor runt om i värden har det svårt och det är allas uppgift att hjälpas åt. Dock behöver vi kontrollera vad biståndet går till. Det finns alldeles för många tveksamma projekt och biståndstagare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Monarkin är en viktig representant för Sverige, men också en viktig del i vår historia. Vi ska vara stolta över vårt kungahus och akta oss för att bli historielösa.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Bensin och diesel är en överlevnadsfråga för samhället. Jordbruket och matpriset är direkt beroende av drivmedelskostnaderna. Vidare så behöver man inte åka långt från storstaden innan bilen blir nödvändig för arbete och livspussel. Hela landet måste kunna leva, annars dör staden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Fastighetsskatten är en straffskatt på boende och sparande. Vem bor i villa? Bilden av att den bara drabbar rika är helt fel. Den kommer att tvinga låg och medelinkomsttagare från sina hem och slå hårt mot landsbygden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Kultur är viktigt. Dock kan det inte vara statens uppgift att finansiera en stor del av projekten. Mycket av det som finansieras är kultur för en liten utvald del av medborgarna och är centrerad kring storstäderna. Denna typ av kultur behöver kunna bära sina kostnader bättre och få mindre bidrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Nej. Kommunerna behöver själva avgöra detta. Behövs det fler platser för vindkraftverk, behöver staten använda andra incitament än tvång för att få med sig kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Ingen tigger av fri vilja. Dock behöver vi kontrollera och styra upp med tillstånd och zoner. En regelbunden dialog behöver också föras för att kontrollera att det t.ex. inte ligger någon kriminell liga eller tvång bakom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Föräldrarna är de som känner sin situation bäst och därmed själva är lämpligast till att ta dessa beslut. Det är inte statens uppgift att styra över. För att undvika kvinnofällor behövs andra insatser, såsom utbildning och information.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Vi kommer att behöva öka mängden digitala lösningar för att överhuvudtaget få vården att gå ihop i framtiden. Nätläkare är en del av detta. Dock behöver vi utveckla och ta fram riktlinjer för uppdrag och ersättning, vilket hittills har saknats.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Nej, man ska behöva kvalificera sig till ett medborgarskap, både vad gäller anpassning till samhället, språket men även sin försörjning. Att ställa krav är att bry sig. Det är inte rimligt att vi har människor som är medborgare och har bott i Sverige i 30 år och ändå inte kan förmedla sig t.ex. i kontakt med sjukvård.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Neutralitetsprincipen och alliansfriheten har tjänat Sverige väl under många årtionden. Dock har spelplanen kraftigt förändrats på senare tid och det är läge att ändra vår inriktning nu. Vi behöver stå enade och starka för att hindra Rysslands aggressioner och uppbyggande av ett nytt storryssland.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: För att vi ska kunna få en hållbar ekonomi behöver fler försörja sig själva. Därför är det viktigt att det alltid ska löna sig mer att arbeta, än att få bidrag. Vi behöver bli bättre på att skapa flera jobb och motivera till att söka dessa. Då kan man inte alltid arbeta inom den sektor man tidigare gjort, utan behöver göra en omorientering på arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Vi har redan otroligt höga skatter i Sverige. Ett fungerande försvar är en grundpelare i samhället och det är snarare en omfördelning av skattemedel som behövs. Statens uppgift är att skapa grundförutsättningar och trygghet är en sådan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Det kan inte vara public service uppdrag att med skattepengar konkurrera med andra medieföretag. Dock behövs det en oberoende granskare och utbildare. Därför bör public service syssla med journalistik, dokumentärer och utbildning. Man kan inte heller ta för givet att de är opartiska och för att säkerställa detta behöver även granskningen av public service bli bättre.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Jag skulle gärna vilja säga ja här, men tyvärr har utbyggnaden och kostnaden för fordon med alternativa drivmedel gått alldeles för långsamt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Nej. Betyg är bra för vissa, men har tyvärr en stigmatiserande bild för många andra. Skolan och lärarna har redan koll på vilka elever som behöver mer stöd och här behöver vi bli bättre på att stötta både elever och lärare i detta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Komplicerad fråga. Jag tycker att man behöver se över kriterierna för skatteutjämningssystemet. Det kan inte vara rimligt att vissa storstäder med alla de möjligheter de har, faktisk får bidrag. Sedan är det en överlevnadsfråga för landsbygden som inte alls har de möjligheter som storstäderna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Rent generellt behöver brott som drabbar kvinnor straffas hårdare än idag, även om det inte bara är kvinnor som säljer sexuella tjänster. Även andra brott med sexuella inslag och tvång behöver straffas hårdare, jag tänker på våldtäkt, sexuellt utnyttjande och pedofili m.fl.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Hyresrätter fungerar som en regulator på bostadsmarknaden. Alla har rätt till en bostad och här är hyresrätter mycket viktiga. Problemet är att det byggs för lite hyresrätter i Sverige just nu. Ofta är lönsamheten förklaringen till detta. Att införa marknadshyror kan öka byggandet, men också göra det dyrare för folk att bo. Här behövs en noggrann balans.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Tåg är ett förträffligt färdmedel. Dock kommer höghastighetsjärnvägen att förbinda några få orter i Sverige, samtidigt som den kommer att riva upp stora sår och skapa barriäreffekter. Med dagens digitalisering kommer vi även att behöva resa mindre. Satsa istället på att rusta upp den järnväg vi har och skapa bättre förutsättningar för den.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Extra viktig Jag ser dagligen orättvisorna och problemen i sjukvården. Flera av dessa skulle man kunna bli av med med en gemensam huvudman. Det är inte rimligt att din bostadsort avgör om du kan få din canceroperation eller inte. En central styrning skulle bättre samordna och utnyttja de resurser vi har, men även bättre styra för att bygga ut och utveckla.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Karensdagen har en funktion i att minska korttidsfrånvaron och gör det effektivt. Dock ser vi hur den slår hårt mot medarbetare inom vård, omsorg och skola som skulle behöva vara hemma för att inte sprida smitta vidare. En smitta som man inte helt ovanligt får via arbetet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Vi behöver se över hur anställningar regleras. Det är inte rimligt att motiverade anställda sägs upp för att de har kortare tid på företaget. Samtidigt är det inte rimligt att företagen lätt gör sig av med någon som är sjuk eller äldre. Vi behöver en noggrann utredning på hur vi ska kunna göra detta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ekstrand: Gruvor är en viktig näring och producent av grundmaterial. Dock lämnar de stora sår och riskerar stor miljöpåverkan. Därför behöver vi vara noggranna vid besluten och väga fördelar och nackdelar. Ett tyngre miljöansvar med långt ansvarstagande behöver också ligga på gruvföretagen. Jorden är inget slit och släng.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Ekstrand: Vi har kapitalt misslyckats med integrationen i dagsläget och behöver se över hela systemet. Dock kommer vi alltid att behöva hjälpa människor i nöd, rimligen från vårt närområde. Vi behöver ställa högre krav på självförsörjning och integration framöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Ekstrand: Jag tycker vi har för höga skatter i Sverige för alla idag. Vi skulle behöva se över våra utgifter, innan vi börjar prata om att ta ut mer skatter från medborgare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Ekstrand: Skogen är en viktig resurs som behöver skyddas, men också brukas. Det behöver finnas en balans mellan skogsbruk och skogsskydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Ekstrands val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning