Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Milton (fotograf null)

Patrik Milton

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att rädda klimatet är vår tids ödesfråga. Klimatfrågan genomsyrar allt mitt politiska engagemang och går in i de flesta frågor. Omställningen för att få ner koldioxidutsläppen och ställa om samhället till att bli hållbart är högsta prioritet.

Presentera dig själv

Jag är civilingenjör i elektroteknik i grunden med specialisering inom medicinteknik. Har arbetat inom bild- och funktion samt strålbehandling. Är fackligt aktiv, vegetarian, åker helst kollektivt eller cyklar och utövar yoga.

Vad har du för yrke?

Medicinteknisk civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna får egen majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrik Milton

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Extra viktig Det är helt orimligt att pengar som ska gå till undervisning istället blir utdelning till aktiebolag och i vissa fall försvinner iväg till skatteparadis.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Kärnkraften bär inte sina egna kostnader. Avfallet ska hanteras i många tusentals år med stora risker för miljö och människors hälsa. Bättre att storsatsa på solfångare, solceller och vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Det finns en stor risk att helt oskyldiga människor råkar ut för detta och det redan låga förtroendet för polisen blir ännu sämre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Hushållsnära tjänster kan behövas men ingen bransch ska hållas under armarna med skattesubventioner

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Sverige bör vara med och bidra till minskad svält i världen och till att barn får tillgång till utbildning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Monarkin är förlegad och bör genast avskaffas

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Hela världen måste så fort som bara möjligt minska och helst upphöra helt med användandet av fossila drivmedel

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Ta bort den kommunala fastighetsavgiften och inför en progressiv fastighetsskatt. Det är fullständigt orimligt att slott och koja betalar samma belopp på en fastighetsavgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Offentlig finansiering av kulturen är garanten för ett rikt och fritt kulturliv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Det måste finnas möjlighet att sätta stopp med en rättssäker prövning om det innebär att människors hälsa och miljö påverkas i alltför stor omfattning

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Det ska inte vara olagligt att be om hjälp

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: På medicinteknisk utrustning har det sedan länge varit möjligt att välja M, W eller O (som står för Other, på svenska annat). Lagstiftningen borde därför hänga med och införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Att dela lika främjar jämställdheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Regionerna betalar idag stora summor till nätläkarna vilket urholkar möjligheten att ge vård efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: För att våga satsa på ett nytt liv krävs permanenta uppehållstillstånd

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Extra viktig Alliansfriheten har tjänat Sverige väl under väldigt lång tid. Att gå med i Nato innebär per automatik att vi accepterar kärnvapen vare sig vi vill det eller ej. Kärnvapen borde förbjudas globalt!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Extra viktig Att ha en stark A-kassa är bra för alla löntagare, det ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Nivån på A-kassan borde indexeras och följa löneutvecklingen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Allemansrätten ska värnas, inte avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Det fanns nyss något som hette värnskatt, den historiska bakgrunden till det namnet var för att finansiera värn, dvs försvaret. Den borde införas igen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: En bred Public service är viktigt för demokratin och allmänbildningen i ett land.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Extra viktig Samhället behöver ställa om ifrån fossila bränslen så fort som bara möjligt. Det lilla tidsfönster vi har på att få ner koldioxidutsläppen håller på att försvinna. Det krävs massiva satsning på ny järnväg, laddinfrastruktur och avgiftsfri kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Betyg stressar barn i onödan och bör inte användas förrän i årskurs 7

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Det finns en stor skevhet när glesbyggd får orimligt hög kommunalskatt men ändå inte tillgång till någon vidare samhällsservice. Utjämningen behöver bli mer rättvis så att hela Sverige kan leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Extra viktig Ny järnväg behövs idag för att kunna få plats på spåren. Dagens höga användning gör att det knappt finns tid att underhålla spåren och mer gods behöver gå med järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Staten behöver dock bidra med större generella anslag till regionerna så att det går att bedriva en god hälso- och sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Sverige är ensamt i norden med att ha en karensdag vid sjukdom. I våra grannländer är det en självklarhet att man stannar hemma när man är sjuk och inte straffas ekonomiskt för att man tar sitt ansvar för att inte smitta ner andra människor.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Anställningstryggheten behöver snarare stärkas

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Milton: Miljökraven behöver bli bättre inte sämre

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Milton: Att kunna söka asyl och få skydd vid behov är grundläggande

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Milton: Ingen vill leva i ett storebror samhälle. Ingen utan brottsmisstanke ska få lov att avlyssnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Milton: De stora ekonomiska klyftorna sliter isär vårt samhälle. Ett jämlikt samhälle är ett tryggt samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Milton: Den biologiska mångfalden ska värnas

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Miltons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Patrik Milton: Extra viktig Vi måste ställa om så fort som bara möjligt till ett hållbart samhälle och få ner koldioxidutsläppen, det är vår tids ödesfråga. Vi får inte en chans till.