Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Jonsson (fotograf null)

Magnus Jonsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Bryt den borgerliga dominansen i Herrljunga kommun. Det är många fagra ord men lite handling från alliansen. Vi kämpar vidareb för de frågor som vi lyft under mandatperioden; Orraholmen, Tågstoppen, kontanter som betalningsmedel, barnomsorg, bibliotek, bättre villkor för kommunanställda till exempel.

Presentera dig själv

Bor i Herrljunga, pappa till 5 barn som vuxit upp med mig. Är trummis sedan lång tid, gillar att styrketräna.

Vad har du för yrke?

Lokförare i grunden, arbetsledare i dagsläget.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyre med så mycket inflytande som möjligt från Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Jonsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Magnus Jonsson: Skolan är en samhällsangelägenhet och inte någon verksamhet där lönsamhet för privata intressen skall förekomma.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Magnus Jonsson: Kärnkraftutbyggnad är dyr och långsam, satsa istället på förnyelsebara energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Magnus Jonsson: Vem skall städa hemma hos städerskan?

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Magnus Jonsson: Monarkin är en rest från feodalsamhället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Magnus Jonsson: Kultur är en angelägenhet för hela samhället.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Magnus Jonsson: Ingen människa skall förnedras genom tiggeri. Använd de skyddsnät som finns för social utsatthet istället och följ upp från fall till fall.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Magnus Jonsson: Bägge föräldrarna bör vara med sitt barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Magnus Jonsson: Rusta upp det offentliga istället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Magnus Jonsson: Vi skall vara en neutral suverän nation och inte ingå i krigsorganisationer, satsa på fred istället.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Magnus Jonsson: A-kassan är ett skyddsvärn mot lönedumpning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Magnus Jonsson: Allemansrätten är unik och skall inte upphävas, stränderna tillhör medborgarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Magnus Jonsson: Det är dags att ställa om till fosilfritt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Magnus Jonsson: Betygshets gagnar inte utbildningsnivån.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Magnus Jonsson: Många småkommuner behöver mer resurser.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Magnus Jonsson: Att utveckla järnvägen är nödvändigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Magnus Jonsson: Staten och medborgarna skall äga gruvdriften.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Jonssons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning